QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG CUNG CẤP DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ GOJEK

1. ĐỊNH NGHĨA

Các thuật ngữ được định nghĩa trong Quy Chế này có nghĩa được quy định tại Phụ Lục 1.

2. QUY ĐỊNH CHUNG

2.1. Thông tin chung về Ứng Dụng GOJEK

  • Tên ứng dụng: ỨNG DỤNG CUNG CẤP DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ GOJEK
  • Chủ sở hữu của Ứng Dụng GOJEK: PT APLIKASI KARYA ANAK BANGSA
  • Đơn vị quản lý và vận hành Ứng Dụng GOJEK: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI CÔNG NGHỆ GOJEK
  • Địa chỉ tải Ứng Dụng GOJEK trên chợ ứng dụng:
   • App Store (cho hệ điều hành IOS):

https://itunes.apple.com/vn/app/buno/id1388901668?l=vi&mt=8

   • Google Play (cho hệ điều hành Android):

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.goviet.app&hl=vi

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.goviet.driver.bike

2.2. Các nguyên tắc chung

(a) Dịch Vụ TMĐT do Công Ty cung cấp: GOJEK là một công ty dịch vụ công nghệ. GOJEK cung cấp một hệ thống kết nối Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải với Người Dùng. GOJEK không cung cấp dịch vụ vận tải, cũng không đóng vai trò là hãng vận chuyển hoặc nhà cung cấp dịch vụ vận tải, nhà cung cấp dịch vụ chuyển phát nhanh, bưu chính, nhà cung cấp dịch vụ giao hàng, nhà cung ứng hoặc nhà điều hành thực phẩm và đồ uống, nhà điều hành cho thuê taxi hoặc xe tư nhân, cũng không đóng vai trò là đại lý cho bất kỳ chủ thể hoặc đơn vị nào nêu trên.

(b) Dịch Vụ Vận Tải do Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải cung cấp: Tất cả Dịch Vụ Vận Tải được cung cấp trực tiếp cho Người Dùng bởi Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải, là một bên thứ ba độc lập, thực hiện hoạt động kinh doanh cho riêng họ, không có quan hệ sử dụng lao động với GOJEK hay bất kỳ Công Ty Thuộc Tập Đoàn GOJEK nào. Việc Người Dùng đặt yêu cầu Dịch Vụ Vận Tải từ Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải tạo mối quan hệ trực tiếp giữa Người Dùng và Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải, và Công Ty không phải là một bên tham gia trong mối quan hệ hợp đồng đó. Trong phạm vi tối đa được Luật Áp Dụng cho phép, Công Ty không chịu trách nhiệm hoặc không có nghĩa vụ đối với bất kỳ hành động hoặc thiếu sót nào của Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải liên quan đến Người Dùng. Người Dùng tự chịu trách nhiệm về bất kỳ nghĩa vụ hoặc trách nhiệm nào đối với Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải hoặc bất kỳ bên thứ ba nào khác phát sinh từ việc Người Dùng sử dụng Dịch Vụ Vận Tải.

(c) Ứng Dụng GOJEK: Ứng Dụng GOJEK là ứng dụng di động đa nền tảng cung cấp dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử trong nhiều lĩnh vực khác nhau bao gồm vận chuyển hành khách bằng xe mô-tô hai bánh, giao hàng và giao thức ăn và đồ uống, do Công Ty quản lý và vận hành. Ứng Dụng GOJEK cho phép các thương nhân, tổ chức, cá nhân có thể tiến hành một phần hoặc toàn bộ quy trình cung ứng dịch vụ trên ứng dụng. Cụ thể, Ứng Dụng GOJEK thiết lập và cung cấp môi trường để kết nối các Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải với Người Dùng có nhu cầu sử dụng Dịch Vụ Vận Tải, bao gồm các loại hình sau:

(i) vận chuyển hành khách bằng xe mô tô hai bánh (GoBike);

(ii) giao hàng (GoSend);

(iii) giao thực ăn và đồ uống (GoFood); và

(iv) các dịch vụ khác có thể được bổ sung tùy từng thời điểm.

(d) Sự chấp thuận của Thành Viên: Tất cả các nội dung trong bản Quy Chế này tuân thủ theo Luật Áp Dụng. Thành Viên khi tham gia, sử dụng Ứng Dụng GOJEK phải tự tìm hiểu trách nhiệm pháp lý của mình theo Luật Áp Dụng và cam kết thực hiện đúng những nội dung trong Quy Chế này, Điều Khoản Sử Dụng hoặc Thỏa Thuận Nhà Cung Cấp (tùy từng trường hợp) và các Chính Sách khác của Công Ty.

3. QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN, GIAO KẾT HỢP ĐỒNG VÀ THỰC HIỆN GIAO DỊCH

3.1. Quy trình đăng ký tài khoản

(a) Đăng ký tài khoản Người Dùng

(i) Đăng ký tài khoản Ứng Dụng GOJEK không thông qua tài khoản Facebook

Bước 1: Tải và cài đặt Ứng Dụng GOJEK cho Thiết Bị Di Động sử dụng hệ điều hành Android hoặc iOS phù hợp với phiên bản Thiết Bị Di Động đang dùng.

Bước 2: Sau khi đã tải và cài đặt thành công, khởi động Ứng Dụng GOJEK từ màn hình chính Thiết Bị Di Động.

Bước 3: Trong lần đầu truy cập, Ứng Dụng GOJEK sẽ yêu cầu Người Dùng cho phép truy cập vào tin nhắn hệ thống Thiết Bị Di Động của Người Dùng. Người Dùng ấn chọn “Cho phép” và tiếp tục lần lượt nhập các thông tin cần thiết để đăng ký Tài Khoản Ứng Dụng GOJEK như hình dưới.

(A) Mục Tên: Nhập tên người sử dụng.

(B) Mục Số điện thoại: Nhập số điện thoại chính xác đang dùng.

(C) Mục Email: Nhập địa chỉ email để có thể hoàn tất việc đăng ký.

Giao diện minh họa

Bước 4: Khi đã nhập các thông tin cần thiết, Người Dùng sẽ nhận được mã kích hoạt tài khoản Ứng Dụng GOJEK trên Thiết Bị Di Động thông qua tin nhắn. Người Dùng cần phải nhập chính xác mã kích hoạt và sau đó ấn chọn “Nhập”.

Giao diện minh họa

Bước 5: Sau đó Người Dùng vào giao diện chính của Ứng Dụng GOJEK để xác nhận email dùng để nhận biên lai của Người Dùng. 

Giao diện minh họa

Bước 6: Người Dùng truy cập email do Ứng Dụng GOJEK khởi tạo gửi về địa chỉ email đã đăng ký với Ứng Dụng GOJEK, bấm chọn “Xác nhận email” và chọn trình duyệt để xác nhận kích hoạt tải khoản thành công. 

Giao diện minh họa

Xác thực tài khoản Ứng Dụng GOJEK thành công.

Giao diện minh họa

(ii) Đăng ký tài khoản Ứng Dụng GOJEK qua tài khoản Facebook

Bước 1: Trên giao diện đăng nhập của Ứng Dụng GOJEK, Người Dùng bấm chọn “Kết nối với Facebook”, sau đó bấm chọn “Tiếp tục” để cho phép Ứng Dụng GOJEK sử dụng tài khoản Facebook của Người Dùng để đăng nhập vào Ứng Dụng GOJEK. 

Giao diện minh họa

Bước 2: Trên giao diện đăng nhập của ứng dụng Facebook, Người Dùng bấm chọn “Đăng nhập bằng ứng dụng Facebook” và sau đó bấm chọn “Mở”.


Giao diện minh họa

Bước 3: Ở bước này nếu Người Dùng chưa đăng nhập ứng dụng Facebook thì Người Dùng phải đăng nhập tài khoản Facebook và bấm chọn “Tiếp tục dưới tên của bạn”. Tiếp theo Người Dùng bấm chọn “Mở” khi có thông báo mở Ứng Dụng GOJEK. 

Giao diện minh họa

Tiếp theo, giao diện đăng nhập Ứng Dụng GOJEK xuất hiện với thông tin tên tài khoản ứng dụng Facebook của Người Dùng, email đăng nhập ứng dụng Facebook (nếu có) và số điện thoại. 

Giao diện minh họa

(b) Đăng ký tài khoản Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận TảiTiếp theo, giao diện đăng nhập Ứng Dụng GOJEK xuất hiện với thông tin tên tài khoản ứng dụng Facebook của Người Dùng, email đăng nhập ứng dụng Facebook (nếu có) và số điện thoại. 

Bước 1: Truy cập vào website www.go-viet.vn, sau đó bấm chọn mục “Đăng ký Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải”, hoặc truy cập theo đường link trực tiếp www.go-viet.vn/dangky.

Bước 2: Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải lần lượt nhập các thông tin mà hệ thống yêu cầu, bao gồm họ tên, địa chỉ email, số điện thoại, địa bàn đăng ký hoạt động, loại dịch vụ đăng ký hoạt động và bấm chọn “Đăng ký” để hoàn tất việc đăng ký thông tin.

Giao diện minh họa

Bước 3: Hệ Thống sẽ thông báo việc hoàn tất quy trình đăng ký thông tin của Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải. Công Ty sẽ liên hệ với Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải để hướng dẫn hoàn thành quá trình đăng ký cũng như các thủ tục cần thiết.

Giao diện minh họa

Bước 4: Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải chuẩn bị các loại giấy tờ, tài liệu sau và nộp trực tiếp tại địa chỉ dưới đây hoặc địa chỉ khác do Công Ty thông báo tại từng thời điểm để hoàn tất thủ tục đăng ký:Bước 3: Hệ Thống sẽ thông báo việc hoàn tất quy trình đăng ký thông tin của Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải. Công Ty sẽ liên hệ với Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải để hướng dẫn hoàn thành quá trình đăng ký cũng như các thủ tục cần thiết.

(i) Chứng minh thư nhân dân, thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu;

(ii) Giấy phép lái xe;

(iii) Giấy đăng ký xe;

(iv) Bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe mô tô – xe máy; và

(v) Một trong các loại giấy tờ chứng minh lý lịch, bao gồm:

(A) giấy tờ có giá trị hiệu lực tạm thời (sau khi hết thời hạn hiệu lực Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải phải bổ sung giấy tờ có giá trị hiệu lực dài hạn) gồm thẻ sinh viên hoặc giấy xác nhận sinh viên hoặc sơ yếu lý lịch (hiệu lực 1 tháng) hoặc xác nhận hạnh kiểm (hiệu lực 3 tháng); hoặc

(B) giấy tờ có giá trị hiệu lực dài hạn gồm lý lịch tư pháp hoặc xác nhận không tiền án hoặc thẻ ngành hoặc chứng minh thư quân đội.

Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải có thể tham khảo bộ hồ sơ và thủ tục chi tiết tại đường link www.go-viet.vn/blog/ha-noi/huong-dan-thu-tuc-giay-to-dang-ky-go-viet/

Địa chỉ thực hiện thủ tục đăng ký:

– Chi nhánh Công Ty tại TP.HCM: Tầng Trệt, Lô D, Chung cư Khánh Hội 02, số 360A Bến Vân Đồn, Phường 1, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh (thời gian làm việc: bắt đầu từ 8:00 tới 17:00 từ thứ 2 tới thứ 6 hàng tuần).

– Chi nhánh Công Ty tại Hà Nội: Toà nhà số 2 Vương Thừa Vũ, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội (thời gian làm việc: bắt đầu từ 8:00 tới 17:00 từ thứ 2 tới thứ 6 hàng tuần).

3.2. Quy trình giao kết hợp đồng điện tử

(a) GoBike

Bước 1: Lựa chọn dịch vụ GoBike

Người Dùng bấm chọn GoBike trên trang chủ của Ứng Dụng Người Dùng.

Giao diện minh họa Ứng Dụng Người Dùng

Bước 2: Nhập điểm đến

Người Dùng nhập thông tin điểm đến nơi Người Dùng muốn Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải chở đến.

Giao diện minh họa Ứng Dụng Người Dùng

Bước 3: Nhập điểm đón

Người Dùng nhập thông tin địa chỉ đón để Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải đến đón Người Dùng. Ứng Dụng Người Dùng sẽ mặc định lấy vị trí hiện tại của Người Dùng là địa điểm đón nhưng nếu vị trí hiện tại của Người Dùng khó xác định thì Người Dùng có thể nhập một địa chỉ khác gần đó để Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải dễ dàng tìm được Người Dùng hơn.

Người Dùng có thể ghi chú thêm cho Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải nếu thấy cần thiết.

Giao diện minh họa Ứng Dụng Người Dùng

Bước 4: Đặt xe/Giao kết hợp đồng

Sau khi đã nhập các thông tin mà Ứng Dụng Người Dùng yêu cầu, màn hình Ứng Dụng Người Dùng sẽ hiển thị thông tin cơ bản của hợp đồng bao gồm điểm đón, điểm đến, độ dài hành trình. Cước Phí Người Dùng cũng sẽ hiện lên kèm theo phương thức thanh toán để Người Dùng lựa chọn. Sau khi kiểm tra thông tin, Người Dùng bấm chọn “Đặt GoBike” để gửi đi một đề nghị giao kết hợp đồng.

Giao diện minh họa Ứng Dụng Người Dùng

Đề nghị giao kết hợp đồng của Người Dùng được Ứng Dụng GoViet gửi đến Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải với đầy đủ các thông tin cơ bản của hợp đồng (điểm đón, điểm đến, độ dài hành trình, Cước Phí Người Dùng, phương thức thanh toán).

Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải chấp nhận đề nghị giao kết hợp đồng của Người Dùng bằng cách bấm chọn “Chấp nhận”. Nếu Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải không chấp nhận đề nghị giao kết hợp đồng thì không bấm chọn “Chấp nhận”. Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải có thời gian 20 giây để bấm chọn “Chấp nhận”, nếu không bấm chọn trong thời gian này thì coi như là không chấp nhận đề nghị giao kết hợp đồng của Người Dùng.

Giao diện minh họa Ứng Dụng Tài Xế

Khi Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải chấp nhận đề nghị giao kết hợp đồng của Người Dùng, Ứng Dụng Tài Xế sẽ hiển thị như sau.

Giao diện minh họa Ứng Dụng Tài Xế

Bước 5: Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải đến đón Người Dùng

Nếu Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải chấp nhận đề nghị giao kết hợp đồng, Ứng Dụng GOJEK sẽ hiện lên giao diện của Người Dùng thông tin của Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải đã chấp nhận đề nghị giao kết hợp đồng. Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải sẽ chủ động liên hệ với Người Dùng và sẽ tới đón Người Dùng tại địa chỉ đón.

Giao diện minh họa Ứng Dụng Người Dùng

Lưu ý: Trước khi lên xe Người Dùng cần xác nhận lại thông tin Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải và biển số xe của Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải so với thông tin hiển thị trên Ứng Dụng GOJEK.

Bước 6: Kết thúc chuyến đi/Hoàn thành hợp đồng

Kết thúc chuyến đi, trên màn hình Ứng Dụng Tài Xế của Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải sẽ hiển thị số tiền mà Người Dùng cần phải thanh toán cho Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải và độ dài hành trình. Biên nhận thanh toán sẽ được gửi đến Người Dùng.

Người Dùng có thể đánh giá sao cho Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải dựa trên mức độ hài lòng đối với GoBike. Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải có thể sẽ bị khóa tài khoản Ứng Dụng GOJEK nếu bị Người Dùng đánh giá sao thấp.

Giao diện minh họa Ứng Dụng Tài Xế và Ứng Dụng Người Dùng

(b) GoSend

Bước 1: Lựa chọn dịch vụ GoSend

Người Dùng bấm chọn GoSend trên trang chủ của Ứng Dụng Người Dùng.

Giao diện minh họa Ứng Dụng Người Dùng

Bước 2: Nhập thông tin địa điểm trả hàng
Người Dùng nhập thông tin điểm đến nơi Người Dùng muốn Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải vận chuyển món hàng tới.

Giao diện minh họa Ứng Dụng Người Dùng

Bước 3: Nhập thông tin người nhận, bao gồm tên và số điện thoại

Giao diện minh họa Ứng Dụng Người Dùng

Bước 4: Nhập thông tin địa điểm lấy hàng mà Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải cần phải đến để lấy hàng và thông tin người gửi, bao gồm tên và số điện thoại.

Giao diện minh họa Ứng Dụng Người Dùng

Bước 5: Đặt xe/Giao kết hợp đồng

Khi Người Dùng nhập các thông tin về hành trình, màn hình Ứng Dụng GOJEK sẽ hiển thị thông tin cơ bản của hợp đồng gồm địa chỉ lấy hàng, địa chỉ trả hàng, độ dài hành trình. Sau khi bấm chọn “Tiếp tục”, màn hình Ứng Dụng GOJEK sẽ hiển thị Cước Phí Người Dùng.

Sau khi kiểm tra thông tin, Người Dùng bấm chọn “Đặt hàng GoSend” để xác nhận đơn hàng và gửi đi một đề nghị giao kết hợp đồng. Ứng Dụng GOJEK sẽ tự động tìm Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải phù hợp nhất cho Người Dùng.

Giao diện minh họa Ứng Dụng Người Dùng

Sau khi Người Dùng gửi đi một đề nghị giao kết hợp đồng thông qua Ứng Dụng Người Dùng, đề nghị giao kết hợp đồng của Người Dùng được Ứng Dụng GOJEK gửi đến Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải thông qua Ứng Dụng Tài Xế với đầy đủ các thông tin cơ bản của hợp đồng (điạ chỉ lấy hàng, địa chỉ trả hàng, độ dài hành trình, Cước Phí Người Dùng và phương thức thanh toán).

Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải chấp nhận đề nghị giao kết hợp đồng của Người Dùng bằng cách bấm chọn “Chấp nhận”.

Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải có thời gian là 20 giây để bấm chọn “Chấp nhận”, nếu không bấm chọn trong thời gian này thì coi như là không chấp nhận đề nghị giao kết hợp đồng của Người Dùng.

Giao diện minh họa Ứng Dụng Tài Xế

Khi Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải chấp nhận đề nghị giao kết hợp đồng của Người Dùng, màn hình trên Ứng Dụng Tài Xế của Nhà Cung Cấp Dịch Vụ vận tải sẽ hiển thị như sau.

Giao diện minh họa Ứng Dụng Tài Xế

Bước 6: Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải đến nhận hàng và giao hàng

Nếu Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải chấp nhận đề nghị giao kết hợp đồng, Ứng Dụng GOJEK sẽ hiện lên giao diện của Người Dùng thông tin của Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải đã chấp nhận đề nghị giao kết hợp đồng.

Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải sẽ chủ động liên hệ với Người Dùng và sẽ tới nhận hàng tại địa chỉ nhận hàng.

Sau khi nhận được hàng từ Người Dùng, Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải sẽ giao hàng đến điểm đến cho người nhận theo hợp đồng điện tử đã giao kết.

Giao diện minh họa Ứng Dụng Người Dùng

Bước 7: Kết thúc chuyến giao hàng/Hoàn thành hợp đồng

Sau khi Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải đến điểm giao hàng và giao cho người nhận, Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải sẽ xác nhận trên Ứng Dụng Tài xế và Ứng Dụng Người Dùng sẽ thông báo cho Người Dùng.

Giao diện minh họa Ứng Dụng Người Dùng

Màn hình Ứng Dụng Tài Xế của Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải sẽ hiển thị số tiền mà Người Dùng cần phải thanh toán và độ dài hành trình.

Giao diện minh họa Ứng Dụng Tài Xế

(c) GoFood

Bước 1: Khi có nhu cầu mua thức ăn và đồ uống trên Ứng Dụng GoViet, Người Dùng tìm kiếm, tham khảo thông tin, chọn sản phẩm và bấm chọn “Thêm”.

Giao diện minh họa Ứng Dụng Người Dùng

Bước 2: Người Dùng nhập đầy đủ thông tin liên hệ, thời gian giao hàng và bấm chọn “Tiến hành thanh toán”.

Giao diện minh họa Ứng Dụng Người Dùng

Bước 3: Đặt xe/Giao kết hợp đồng

Khi Người Dùng nhập các thông tin, màn hình Ứng Dụng GOJEK sẽ hiển thị thông tin cơ bản của hợp đồng gồm địa chỉ nhà hàng, địa chỉ giao hàng, độ dài hành trình, Cước Phí Người Dùng, mã đơn hàng, thời gian đặt hàng và phương thức thanh toán. Sau khi kiểm tra thông tin, Người Dùng kiểm tra thông tin và bấm chọn “Đặt hàng” để xác nhận đơn hàng và gửi đi một đề nghị giao kết hợp đồng. Ứng Dụng GOJEK sẽ tự động tìm Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải phù hợp nhất cho Người Dùng.

Giao diện minh họa Ứng Dụng Người Dùng

Sau khi đề nghị giao kết hợp đồng của Người Dùng được Ứng Dụng GOJEK gửi đến Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải với đầy đủ các thông tin cơ bản của hợp đồng (tên nhà hàng, địa chỉ nhà hàng, địa chỉ giao hàng, mã đơn hàng, độ dài hành trình, Cước Phí Người Dùng và phương thức thanh toán), Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải chấp nhận đề nghị giao kết hợp đồng của Người Dùng bằng cách bấm chọn “Chấp nhận”. Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải có thời gian là 20 giây để bấm chọn “Chấp nhận”, nếu không bấm chọn trong thời gian này thì coi như Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải không chấp nhận đề nghị giao kết hợp đồng của Người Dùng.

Giao diện minh họa Ứng Dụng Tài Xế

Khi Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải chấp nhận đề nghị giao kết hợp đồng, màn hình trên Ứng Dụng Tài Xế của Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải sẽ hiển thị như sau.

Giao diện minh họa Ứng Dụng Tài Xế

Bước 4: Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải mua và giao thức ăn, đồ uống

Nếu Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải chấp nhận đề nghị giao kết hợp đồng, Ứng Dụng GOJEK sẽ hiện lên giao diện của Người Dùng thông tin của Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải đã chấp nhận đề nghị giao kết hợp đồng.

Giao diện minh họa Ứng Dụng Người Dùng

Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải sẽ chủ động liên hệ với Người Dùng và tiến hành thực hiện đơn hàng của Người Dùng.

Khi Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải đến địa điểm của Cửa Hàng GoFood được yêu cầu để lấy thức ăn và/ hoặc đồ uống cho Người Dùng thì cần xác nhận lại thông tin của đơn hàng, thanh toán tiền cho Cửa Hàng GoFood, chụp ảnh biên lai và tải lên hệ thống để Ứng Dụng GOJEK quản lý.

Bước 5: Kết thúc giao hàng/Hoàn thành hợp đồng
Kết thúc chuyến đi, trên màn hình của Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải sẽ hiển thị số tiền mà Người Dùng cần phải thanh toán và độ dài hành trình.

Giao diện minh họa Ứng Dụng Tài Xế

Người Dùng nhận thức ăn và/ hoặc đồ uống từ Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải và thanh toán tiền cho Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải.
Màn hình của Người Dùng sau khi nhận đơn hàng đã đặt hiển thị như dưới đây. 

Giao diện minh họa Ứng Dụng Người Dùng

3.3. Quy trình xác nhận và hủy đơn hàng

(a) Quy trình xác nhận đơn hàng

Ứng Dụng GOJEK chỉ xác nhận lệnh đặt Dịch Vụ Vận Tải của Người Dùng khi Người Dùng bấm chọn đặt Dịch Vụ Vận Tải với các thông tin về Dịch Vụ Vận Tải mong muốn được nhập đầy đủ.

Sau khi xác nhận điểm đến và điểm đón (GoBike) hoặc điểm giao, nhận Hàng Hóa hoặc thực phẩm, đồ uống (GoFood và GoSend), cước phí sẽ hiện lên kèm theo phương thức thanh toán để Người Dùng lựa chọn. Người Dùng bấm chọn đặt Dịch Vụ Vận Tải để Ứng Dụng GOJEK tìm Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải phù hợp nhất cho Người Dùng. Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải nhận chuyến sẽ chủ động liên hệ với Người Dùng và sẽ tới địa điểm đón/địa điểm lấy hàng để đón khách/lấy hàng hoặc đến địa điểm của Cửa Hàng GoFood để mua thực phẩm cho Người Dùng.

Giao diện minh họa Ứng Dụng Người Dùng

Khi Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải xác nhận cung cấp Dịch Vụ Vận Tải cho Người Dùng, lệnh đặt xe của Người Dùng sẽ trở thành đơn hàng và được gắn mã số đơn.

(b) Quy trình hủy đơn hàng

Người Dùng có quyền chấm dứt giao dịch, hủy lệnh đặt xe hoặc đơn hàng đã xác nhận theo các biện pháp sau:

(i) Trong vòng 20 giây sau khi Người Dùng bấm chọn đặt Dịch Vụ Vận Tải để gửi lệnh đặt Dịch Vụ Vận Tải đến Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải, Người Dùng có thể bấm chọn “Hủy chuyến” trên màn hình Ứng Dụng Người Dùng để hủy lệnh đặt Dịch Vụ Vận Tải.

(ii) Ứng Dụng GOJEK sẽ xác nhận việc hủy đặt Dịch Vụ Vận Tải của Người Dùng, Người Dùng bấm chọn “Có” nếu Người Dùng muốn hủy đặt Dịch Vụ Vận Tải. 

Giao diện minh họa Ứng Dụng Người Dùng

Sau khi lệnh đặt Dịch Vụ Vận Tải trở thành đơn hàng (có Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải nhận cung cấp Dịch Vụ Vận Tải), Người Dùng cần liên lạc trực tiếp với Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải (thông tin hiện trên ứng dụng) để thông báo về việc hủy đơn hàng và ấn nút “Hủy” trên màn hình ứng dụng để hủy đơn hàng.

3.4. Quy trình giải quyết tranh chấp, khiếu nại

(a) Nguyên tắc chung

Mặc dù Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải tự chịu trách nhiệm về Dịch Vụ Vận Tải, nếu Người Dùng có khiếu nại về Dịch Vụ Vận Tải mà Người Dùng đã sử dụng, Công Ty có quyền giải quyết mọi khiếu nại như vậy thông qua quy trình xử lý khiếu nại của Công Ty. Người Dùng đồng ý hợp tác đầy đủ với quy trình đó và gửi mọi khiếu nại mà Người Dùng có thể có thông qua Ứng Dụng Người Dùng. Công Ty cũng có quyền chuyển tiếp khiếu nại của Người Dùng đến Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải liên quan và có thể quyết định, nhưng không bắt buộc, tạo điều kiện thuận lợi cho các cuộc thảo luận với Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải. Quy trình xử lý khiếu nại của Công Ty sẽ không miễn trừ bất kỳ quyền hoặc biện pháp khắc phục nào không được miễn trừ hoặc giới hạn theo Luật Áp Dụng.

Nếu Công Ty nhận được đơn khiếu nại từ Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải hoặc một người khác về Người Dùng, Công Ty có quyền chuyển tiếp khiếu nại đến Người Dùng hoặc giải quyết khiếu nại đó qua quy trình xử lý khiếu nại của mình. Trong trường hợp này, Người Dùng đồng ý hợp tác đầy đủ với quy trình đó.

Khi phát sinh tranh chấp, Công Ty đề cao giải pháp thương lượng, hòa giải giữa các bên nhằm duy trì sự tin cậy vào chất lượng dịch vụ của Công Ty. Người Dùng có thể thực hiện khiếu nại theo một hay đồng thời cả hai cách sau.

(b) Khiếu nại trực tiếp với Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải

Người Dùng có thể khiếu nại về Dịch Vụ Vận Tải trực tiếp với Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải. Trong trường hợp này, Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải có trách nhiệm giải quyết khiếu nại và trả lời Người Dùng.

(c) Khiếu nại với Công Ty

Người Dùng có thể khiếu nại về Dịch Vụ Vận Tải của Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải với Công Ty theo quy trình sau:

(i) Bước 1: Phản hồi với Công Ty bằng một trong các cách sau:

(A) gọi điện thoại đến số 1900 636252;

(B) gửi email đến địa chỉ care@go-viet.vn;

(C) gửi phản hồi từ trang mạng xã hội Facebook chính thức của Công Ty;

(D) gửi khiếu nại từ Ứng Dụng GOJEK ngay sau mỗi giao dịch; và/hoặc

(E) hình thức khác không trái với Luật Áp Dụng.

Thời hiệu để Công Ty tiếp nhận khiếu nại là một (1) năm kể từ ngày sử dụng Dịch Vụ Vận Tải hoặc từ ngày phát sinh sự việc.

(ii) Bước 2: Trong vòng hai (2) ngày làm việc kể từ khi nhận được khiếu nại, Công Ty sẽ kiểm tra, xác nhận thông tin khiếu nại và thông báo cho các bên có liên quan. Công Ty cũng sẽ đồng thời tiến hành xác minh nội dung khiếu nại, xem xét và phân tích nguyên nhân dẫn đến khiếu nại, phạm vi khiếu nại và trách nhiệm xử lý để phối hợp với Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải đưa ra giải pháp xử lý phù hợp.

Trong vòng bảy (7) ngày làm việc kể từ khi nhận được thông báo của Công Ty về khiếu nại, Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải sẽ chủ động phối hợp với Công Ty để giải quyết, xử lý khiếu nại, chủ động thông báo cho người khiếu nại và Công Ty hoặc ủy quyền cho Công Ty thông báo tới người khiếu nại biện pháp giải quyết, xử lý khiếu nại.

(iii) Bước 3: Trường hợp người khiếu nại không đồng ý với biện pháp giải quyết, xử lý của Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải, Công Ty có thể chủ trì việc thương lượng, hòa giải giữa các bên để đưa ra biện pháp giải quyết, xử lý khiếu nại cuối cùng.

(iv) Bước 4: Trường hợp tranh chấp không giải quyết được bằng thương lượng, hòa giải hoặc người khiếu nại yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền can thiệp xử lý vụ việc, Công Ty sẽ phối hợp với Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải để báo cáo cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong trường hợp cần thiết.

(v) Bước 5: Sau khi Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải và Người Dùng giải quyết xong tranh chấp, khiếu nại, Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải có trách nhiệm thông báo lại cho Công Ty. Trường hợp giao dịch phát sinh mâu thuẫn mà lỗi liên quan đến hành vi vi phạm quy tắc ứng xử của Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải đã được Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải và Công Ty cam kết trong Thỏa Thuận Nhà Cung Cấp, thì Công Ty sẽ áp dụng các biện pháp xử lý vi phạm tương ứng.

4. QUY TRÌNH THANH TOÁN

4.1. Quy định chung

(a) Phù hợp với Điều Khoản Sử Dụng, Người Dùng phải thanh toán Cước Phí Người Dùng cho Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải bằng các phương thức thanh toán được đề xuất thông qua Ứng Dụng Người Dùng được áp dụng vào từng thời điểm, bao gồm (tùy từng trường hợp áp dụng) bằng tiền mặt, thẻ tín dụng hay thẻ ghi nợ hoặc bằng cách sử dụng Điểm GOJEK (GOJEK Credits). Tất cả các khoản thanh toán phải bằng nội tệ trong Lãnh Thổ.

(b) Nếu Người Dùng quyết định thanh toán Cước Phí Người Dùng qua Ứng Dụng Người Dùng, Người Dùng cấp cho Công Ty đầy đủ quyền hạn và thẩm quyền để ghi nợ khoản Cước Phí Người Dùng liên quan bằng phương thức thanh toán mà Người Dùng đã đăng ký và thay mặt Người Dùng chuyển tiền cho Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải, sau khi Công Ty khấu trừ (tùy từng trường hợp áp dụng) các khoản thanh toán liên quan theo các thỏa thuận với Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải.

(c) Nếu Điểm GOJEK (GOJEK Credits) được áp dụng trong Lãnh Thổ của Người Dùng, việc Người Dùng sử dụng Điểm GOJEK (GOJEK Credits) phải theo điều khoản liên quan của Điều Khoản Sử Dụng. Công Ty có thể có toàn quyền từ chối việc Người Dùng yêu cầu mua Điểm GOJEK (GOJEK Credits) vì bất kỳ lý do nào. Để tránh nhầm lẫn, Điểm GOJEK (GOJEK Credits) không được đổi thành tiền mặt, không được hoàn lại trong bất kỳ trường hợp nào và không thể được bán lại hoặc quy đổi thành giá trị.

4.2. Mô tả các phương thức thanh toán cụ thể

Người Dùng có thể tham khảo các phương thức thanh toán sau đây và lựa chọn áp dụng phương thức phù hợp:

(a) Thanh toán trực tiếp bằng tiền mặt cho Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải (áp dụng cho tất cả các loại hình Dịch Vụ Vận Tải)

(i) Đối với các loại hình GoBike, GoSend, GoFood

(A) Bước 1: Người Dùng tìm hiểu thông tin về Dịch Vụ Vận Tải.

(B) Bước 2: Người Dùng chọn phương thức thanh toán bằng tiền mặt khi nhập thông tin về Dịch Vụ Vận Tải trước khi bấm chọn đặt Dịch Vụ Vận Tải.

(C) Bước 3: Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải xác nhận và cung cấp Dịch Vụ Vận Tải cho Người Dùng.

(D) Bước 4: Người Dùng thanh toán Cước Phí Người Dùng cho Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải sau khi hoàn thành hợp đồng.

(ii) Đối với loại hình GoSend giao hàng trả trước

(A) Bước 1: Người Dùng tìm hiểu thông tin về GoSend.

(B) Bước 2: Người Dùng chọn phương thức thanh toán bằng tiền mặt khi nhập thông tin về GoSend trước khi bấm chọn đặt GoSend.

(C) Bước 3: Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải xác nhận cung cấp GoSend và di chuyển đến điểm nhận hàng để gặp Người Dùng.

(D) Bước 4: Người Dùng thực hiện thanh toán trước Cước Phí Người Dùng cho Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải và giao hàng cho Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải để Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải thực hiện dịch vụ.

Trong trường hợp hàng giao không thành công, Người Dùng khi nhận lại hàng vẫn phải thanh toán Cước Phí Người Dùng ban đầu cho Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải.

(b) Thanh toán online qua thẻ thanh toán quốc tế

(A) Bước 1: Người Dùng tìm hiểu thông tin về Dịch Vụ Vận Tải.

(B) Bước 2: Người Dùng nhập thông tin thẻ thanh toán quốc tế và chọn phương thức thanh toán bằng thẻ thanh toán quốc tế khi nhập thông tin về Dịch Vụ Vận Tải trước khi bấm chọn đặt Dịch Vụ Vận Tải.

(C) Bước 3: Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải xác nhận và cung cấp Dịch Vụ Vận Tải cho Người Dùng.

(D) Bước 4: Khoản thanh toán Cước Phí Người Dùng sẽ được thực hiện sau khi Dịch Vụ Vận Tải kết thúc.

5. ĐẢM BẢO AN TOÀN GIAO DỊCH

Thành Viên phải tuân thủ các quy định có liên quan của Điều Khoản Sử Dụng, Thỏa Thuận Nhà Cung Cấp và các Chính Sách về an toàn giao dịch và an toàn hệ thống của Ứng Dụng GOJEK. Không trái với các quy định đó:

(a) Công Ty áp dụng các biện pháp cần thiết để bảo mật thông tin trên Ứng Dụng GOJEK (bao gồm Thông Tin Cá Nhân của Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải, Thông Tin Cá Nhân của Người Dùng và các giao dịch được thực hiện qua Ứng Dụng GOJEK) và luôn nỗ lực hạn chế tối đa rủi ro có thể phát sinh để đảm bảo các giao dịch được tiến hành thuận lợi và thành công. Các khiếu nại và yêu cầu đền bù thiệt hại sẽ được thực hiện phù hợp với quy định tại Điều Khoản Sử Dụng, Thỏa Thuận Nhà Cung Cấp và Mục X.3(d) của Quy Chế này.

(b) Khi đăng ký sử dụng Ứng Dụng GOJEK để kết nối với Người Dùng, Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải phải cung cấp cho Công Ty đầy đủ các thông tin cần thiết theo yêu cầu của Công Ty tại từng thời điểm và như được thể hiện tài Thỏa Thuận Nhà Cung Cấp và Quy Chế này. Các thông tin này sẽ được Công Ty thẩm định và lưu trữ trong hệ thống để đảm bảo rằng giao dịch được thực hiện thành công và giảm thiểu rủi ro có thể phát sinh.

(c) Tất cả các giao dịch của cả Người Dùng và Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải sẽ được Công Ty đưa vào nội dung quản lý, thường xuyên cập nhật tình trạng và sẽ có đánh giá sơ bộ về uy tín của Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải.

(d) Người Dùng không nên cung cấp thông tin chi tiết về bản thân, cũng như chi tiết về việc thanh toán với bất kỳ bên thứ ba nào qua email, điện thoại hoặc hình thức liên lạc khác. Công Ty và các công ty liên kết của Công Ty không chịu trách nhiệm về những thiệt hại hay rủi ro mà Người Dùng có thể gánh chịu trong việc trao đổi thông tin của Người Dùng qua các kênh liên lạc khác ngoài Ứng Dụng GOJEK.

(e) Người Dùng tuyệt đối không sử dụng bất kỳ chương trình, công cụ hay hình thức nào khác để can thiệp vào hệ thống hay làm thay đổi cấu trúc dữ liệu. Mọi hình thức phát tán, truyền bá hay cổ vũ cho bất kỳ hoạt động nào nhằm can thiệp, phá hoại hay xâm hại hệ thống của Ứng Dụng GOJEK đều bị nghiêm cấm. Mọi vi phạm sẽ bị xử lý theo Điều Khoản Sử Dụng, Quy Chế này, các Chính Sách liên quan, quyết định của Công Ty và quy định của Luật Áp Dụng.

(f) Mọi thông tin, giao dịch phải bảo mật theo quy định của Chính Sách Bảo Mật và Luật Áp Dụng đều được bảo mật, trừ trường hợp cung cấp cho cơ quan pháp luật có thẩm quyền khi được yêu cầu hoặc nếu được yêu cầu hoặc cho phép bởi Chính Sách Bảo Mật hoặc Luật Áp Dụng.

6. CHÍNH SÁCH BẢO VỆ THÔNG TIN CÁ NHÂN

Chính sách bảo vệ Thông Tin Cá Nhân của Người Dùng và Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải, các cam kết của Công Ty và các quyền và nghĩa vụ liên quan được quy định tại Chính Sách Bảo Mật, có thể được truy cập tại địa chỉ https://www.go-viet.vn/bao-mat/. Chính Sách Bảo Mật được đăng tải công khai trên Ứng Dụng GOJEK trong mục Tài khoản, và được hiển thị rõ ràng cho Người Dùng trước thời điểm đăng ký sử dụng dịch vụ.

Công Ty cam kết không thiết lập chế độ mặc định cho Người Dùng sử dụng các tính năng hoặc dịch vụ đính kèm có khả năng tự động thu thập Thông Tin Cá Nhân của Người Dùng trừ khi việc thu thập nằm trong phạm vi quy định tại Chính Sách Bảo Mật đã được Người Dùng đồng ý hoặc sau khi có sự cho phép của Người Dùng. Để tránh hiểu nhầm, Công Ty có quyền từ chối cung cấp dịch vụ nếu Người Dùng lựa chọn không đồng ý với Chính Sách Bảo Mật và/hoặc không cho phép Công Ty thu thập Thông Tin Cá Nhân

.

Giao diện minh họa

7. QUẢN LÝ THÔNG TIN XẤU

Việc quản lý, kiểm soát thông tin được thực hiện theo Phụ Lục 1 của Quy Chế này.

8. TRÁCH NHIỆM TRONG TRƯỜNG HỢP PHÁT SINH LỖI KỸ THUẬT

Công Ty cam kết nỗ lực đảm bảo sự an toàn và ổn định của toàn bộ hệ thống kỹ thuật. Trong trường hợp xảy ra sự cố do lỗi của Công Ty, Công Ty sẽ ngay lập tức áp dụng các biện pháp cần thiết để đảm bảo quyền lợi cho Thành Viên.

Khi thực hiện các giao dịch qua Ứng Dụng GOJEK, các Thành Viên phải thực hiện theo đúng các quy trình đã được hướng dẫn.

Công Ty cam kết cung cấp chất lượng dịch vụ tốt nhất cho các Thành Viên tham gia giao dịch. Trường hợp phát sinh lỗi kỹ thuật, lỗi phần mềm hoặc các lỗi khách quan khác dẫn đến việc Thành Viên không thể tham gia giao dịch được thì các Thành Viên cần thông báo cho Công Ty. Trách nhiệm của Công Ty đối với các thiệt hại của Thành Viên do lỗi kỹ thuật được thực hiện theo quy định tại Điều Khoản Sử Dụng, Thỏa Thuận Nhà Cung Cấp và Mục X.3(d) của Quy Chế này.

9. QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA BÊN QUẢN LÝ ỨNG DỤNG GOJEK

9.1. Quyền của Công Ty:

(a) Quyền của Công Ty:

(i) chỉ cung cấp Dịch Vụ TMĐT và Ứng Dụng GOJEK cho các Thành Viên đã hoàn thành việc đăng ký, đồng ý bị ràng buộc bởi Điều Khoản Sử Dụng (đối với Người Dùng), Thỏa Thuận Nhà Cung Cấp (đối với Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải), Chính Sách Bảo Mật và các Chính Sách khác của Công Ty, thực hiện theo các hướng dẫn và điều kiện mà Công Ty đưa ra;

(ii) chặn hoặc từ chối quyền truy cập vào Tài Khoản của Thành Viên, và/hoặc chặn các tính năng tích hợp sẵn trong Ứng Dụng GOJEK, mà không ảnh hưởng đến các quyền và biện pháp khắc phục khác của mình:

(A) nếu Công Ty cho rằng, theo toàn quyền quyết định của mình, Thành Viên đã vi phạm bất kỳ điều khoản nào trong Điều Khoản Sử Dụng (đối với Người Dùng), Thỏa Thuận Nhà Cung Cấp (đối với Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải) hoặc các Chính Sách;

(B) trong một quá trình điều tra;

(C) nếu Thành Viên nợ Công Ty hoặc các Đơn Vị Liên Kết của Công Ty bất kỳ khoản tiền nào;

(D) đối với Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải, nếu số dư trong ví tài xế của Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải (nếu có) giảm xuống dưới ngưỡng tối thiểu do Công Ty quy định cụ thể vào từng thời điểm;

(E) nếu Điều Khoản Sử Dụng (đối với Người Dùng) hoặc Thỏa Thuận Nhà Cung Cấp (đối với Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải) bị chấm dứt vì bất kỳ lý do nào;

(F) nếu Công Ty cho rằng, theo toàn quyền quyết định của mình, Tài Khoản của Thành Viên đang bị sử dụng hoặc có liên quan đến bất kỳ hành vi lừa đảo, bất hợp pháp hoặc phạm tội nào; và/hoặc

(G) vào bất cứ thời điểm nào khác theo quyết định hợp lý của Công Ty.

(iii) được xử lý mọi khiếu nại giữa Người Dùng và Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải theo quy định của Điều Khoản Sử Dụng và Thỏa Thuận Nhà Cung Cấp;

(iv) được nhận Phí Dịch Vụ TMĐT;

(v) cập nhật cơ sở tính Cước Phí Người Dùng thông qua Ứng Dụng GOJEK vào bất kỳ thời điểm nào theo toàn quyền quyết định của Công Ty; trong phạm vi được Luật Áp Dụng cho phép, điều chỉnh hoặc hủy Cước Phí Người Dùng phải thanh toán liên quan đến từng trường hợp sử dụng Dịch Vụ Vận Tải cụ thể trong phạm vi hợp lý;

(vi) được thu thập, sử dụng, tiết lộ và xử lý Thông Tin Cá Nhân của Thành Viên phù hợp với Chính Sách Bảo Mật và Luật Áp Dụng;

(vii) có quyền sửa đổi Thỏa Thuận Nhà Cung Cấp, Điều Khoản Sử Dụng, Chính Sách Bảo Mật hoặc bất kỳ Chính Sách nào khác của Công Ty vào từng thời điểm; và

(viii) các quyền khác theo Điều Khoản Sử Dụng, Thỏa Thuận Nhà Cung Cấp và Luật Áp Dụng.

(b) Nghĩa vụ và trách nhiệm của Công Ty:

Công Ty tuân thủ các trách nhiệm của thương nhân cung cấp dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử qua ứng dụng cung cấp dịch vụ TMĐT theo quy định tại Điều 36 Nghị định 52/2013/NĐ-CP và Điều 6 Thông tư 59/2015/TT-BCT, cụ thể:

(i) đăng ký Ứng Dụng GOJEK và công bố thông tin theo quy định của Luật Áp Dụng;

(ii) xây dựng và công bố quy chế quản lý và hoạt động của Ứng Dụng GOJEK; theo dõi và bảo đảm việc thực hiện quy chế này;

(iii) yêu cầu Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải cung cấp thông tin theo quy định tại Điều 29 Nghị định số 52/2013/NĐ-CP khi đăng ký sử dụng Dịch Vụ TMĐT;

(iv) lưu trữ thông tin đăng ký của Thành Viên và thường xuyên cập nhật những thông tin thay đổi, bổ sung có liên quan.

(v) thiết lập cơ chế cho phép Thành Viên thực hiện quy trình giao kết hợp đồng phù hợp với quy định của Luật Áp Dụng;

(vi) áp dụng các biện pháp cần thiết để đảm bảo an toàn Thông Tin Cá Nhân của Thành Viên;

(vii) có biện pháp xử lý kịp thời khi phát hiện hoặc nhận được phản ánh về hành vi kinh doanh vi phạm pháp luật trên Ứng Dụng GOJEK;

(viii) hỗ trợ cơ quan quản lý nhà nước điều tra các hành vi kinh doanh vi phạm Luật Áp Dụng, cung cấp thông tin đăng ký, lịch sử giao dịch và các tài liệu khác về đối tượng có hành vi vi phạm Luật Áp Dụng trên Ứng Dụng GOJEK;

(ix) công bố công khai cơ chế giải quyết các tranh chấp phát sinh trong quá trình giao dịch trên Ứng Dụng GOJEK, cung cấp cho Người Dùng những thông tin về Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải có tranh chấp trong phạm vi được cho phép hoặc yêu cầu bởi Điều Khoản Sử Dụng, Thỏa Thuận Nhà Cung Cấp, Chính Sách Bảo Mật và/hoặc Luật Áp Dụng;

(x) ngăn chặn và loại bỏ khỏi Ứng Dụng GOJEK những thông tin bán hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh theo quy định của pháp luật;

(xi) loại bỏ khỏi Ứng Dụng GOJEK những thông tin, hành vi vi phạm quyền sở hữu trí tuệ và các hàng hóa, dịch vụ vi phạm pháp luật khác khi phát hiện hoặc nhận được phản ánh có căn cứ xác thực về những thông tin này; và

(xii) cung cấp thông tin về tình hình kinh doanh khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phục vụ hoạt động thống kê thương mại điện tử, hoạt động thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm.

9.2. QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC BÊN THAM GIA ỨNG DỤNG GOJEK

(a) Quyền của Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải:

(i) với điều kiện Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải tuân thủ Thỏa Thuận Nhà Cung Cấp, được cấp quyền sử dụng có thể bị hủy ngang, có giới hạn, không độc quyền, không thể chuyển nhượng, miễn phí quyền sử dụng trong suốt thời hạn của Thỏa Thuận Nhà Cung Cấp và trong phạm vi Lãnh Thổ, để truy cập và sử dụng Ứng Dụng GOJEK thông qua tên đăng ký và mật khẩu riêng, bao gồm Ứng Dụng Tài Xế và mọi thông tin và tài liệu được cung cấp thông qua Ứng Dụng Tài Xế, duy nhất cho việc sử dụng của cá nhân Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải cho mục đích kết nối với Người Dùng liên quan đến Dịch Vụ Vận Tải;

(ii) được thu Cước Phí Người Dùng từ Người Dùng đối với Dịch Vụ Vận Tải mà mình cung cấp và hoàn tất thông qua các hình thức thanh toán được chấp nhận bởi Ứng Dụng GOJEK;

(iii) được tham gia chương trình ưu đãi và hưởng các quyền lợi từ các chương trình ưu đãi đó với điều kiện đáp ứng các tiêu chí đã được quy định cụ thể và tuân thủ các điều kiện đã được xác định cụ thể, đáp ứng yêu cầu hợp lý của Công Ty;

(iv) có toàn quyền quyết định chấp nhận hay từ chối yêu cầu Dịch Vụ Vận Tải vì bất kỳ lý do nào và được quyết định khoảng thời gian muốn sử dụng Dịch Vụ TMĐT; và

(v) được quyết định ngừng sử dụng Dịch Vụ TMĐT bất kỳ lúc nào.

(b) Nghĩa vụ, trách nhiệm của Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải:

(i) đọc, hiểu, chấp thuận, đồng ý và sẽ bị ràng buộc bởi Thỏa Thuận Nhà Cung Cấp, các quy chế và Chính Sách của Công Ty trước khi đăng ký tài khoản và trong suốt quá trình sử dụng Ứng Dụng GOJEK, và những sửa đổi, bổ sung của chúng. Việc Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải tiếp tục sử dụng Ứng Dụng GOJEK sau khi có những sửa đổi như vậy sẽ được xem là sự chấp thuận đối với các sửa đổi đó;

(j) phải cam đoan, đảm bảo và cam kết trong suốt thời hạn của Thỏa Thuận Nhà Cung Cấp:

(A) có đầy đủ quyền hạn và thẩm quyền để ký kết và thực hiện các nghĩa vụ theo thỏa thuận;

(B) có thể vận hành một chiếc xe có động cơ (bao gồm Xe) và có bằng lái xe hợp lệ và tất cả các giấy phép, phê duyệt, sự cho phép và sự chấp thuận cần thiết khác để cung cấp Dịch Vụ Vận Tải trong Lãnh Thổ theo yêu cầu của Luật Áp Dụng;

(C) sở hữu hoặc có quyền và thẩm quyền hợp pháp để vận hành Xe và rằng Xe đáp ứng các tiêu chuẩn áp dụng về an toàn và bảo trì cho phương tiện cùng loại, đang trong tình trạng hoạt động tốt và đang trong tình trạng sạch sẽ và tiện nghi phù hợp cho việc cung cấp Dịch Vụ Vận Tải tương ứng;

(D) ít nhất 18 tuổi (hoặc, nếu độ tuổi mà Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải được phép cung cấp Dịch Vụ Vận Tải theo Luật Áp Dụng tại Lãnh Thổ cao hơn 18 tuổi thì Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải ít nhất ở độ tuổi đó);

(E) có và sẽ duy trì hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm hợp lệ cho hoạt động của Xe và/hoặc bảo hiểm kinh doanh để bảo hiểm mọi tổn thất dự kiến liên quan đến việc cung cấp Dịch Vụ Vận Tải, trong mỗi trường hợp phải bồi thường thiệt hại cho Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải, hành khách của Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải, bất kỳ hàng hóa hoặc mặt hàng nào khác, Xe của Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải, và bất kỳ bên thứ ba nào, ở mức bồi thường bảo hiểm đáp ứng các yêu cầu tối thiểu theo Luật Áp Dụng và các Chính Sách. Công Ty không kiểm soát, hoặc tư vấn cho Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải về các thu xếp chính sách bảo hiểm của Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải, và cũng không có nghĩa vụ phải thu xếp các chính sách bảo hiểm thay mặt Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải;

(F) luôn tuân thủ tất cả các Luật Áp Dụng và Chính Sách, và sẽ thông báo cho Công Ty nếu Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải vi phạm bất kỳ Luật Áp Dụng hoặc Chính Sách nào;

(G) chỉ sử dụng Ứng Dụng GOJEK cho mục đích hợp pháp và chỉ cho mục đích mà Ứng Dụng GOJEK được dự định sẽ được sử dụng;

(H) không có án tích hình sự ở Lãnh thổ hoặc bất kỳ vùng tài phán nào khác;

(I) nhanh chóng cung cấp cho Công Ty bất kỳ tài liệu hoặc thông tin bổ sung nào theo yêu cầu của Công Ty, bao gồm chứng minh thư, căn cước hoặc bằng chứng nhận diện, bằng chứng quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng Xe. Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải xác nhận rằng mình có thể phải chịu sự kiểm tra về lý lịch, án tích hình sự và hồ sơ lái xe vào từng thời điểm và Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải sẽ hợp tác với những thủ tục kiểm tra này theo yêu cầu của Công Ty;

(J) đảm bảo rằng bất kỳ tài liệu và thông tin nào do Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải (hoặc thay mặt Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải) cung cấp cho Công Ty là luôn chính xác, cập nhật, đầy đủ và không gây nhầm lẫn;

(K) chỉ được sử dụng điểm truy cập internet và tài khoản dữ liệu mà Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải được phép sử dụng;

(L) không được thực hiện mọi hành vi gian lận, lừa đảo hoặc bất hợp pháp;

(M) không được làm hư hỏng hoặc phá hoại hoạt động bình thường của mạng mà trên đó Ứng Dụng GOJEK hoạt động;

(iii) phải tự chịu trách nhiệm thực hiện Dịch Vụ Vận Tải an toàn, hiệu quả và phù hợp bằng tất cả kỹ năng và cẩn trọng hợp lý. Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải phải tự chịu trách nhiệm cung cấp tất cả các thiết bị, vật liệu, công cụ và các vật dụng cần thiết khác cho việc thực hiện Dịch Vụ Vận Tải an toàn, hiệu quả và phù hợp. Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải chịu trách nhiệm về sự an toàn của chính Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải và của Người Dùng, trong việc thực hiện Dịch Vụ Vận Tải, và Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải phải thực hiện tất cả các biện pháp phòng ngừa cần thiết;

(iv) phải chịu trách nhiệm về tất cả mọi hoạt động được thực hiện trên Tài Khoản của mình:

(A) chỉ được có một Tài Khoản;

(B) phải giữ bí mật và bảo vệ an toàn thông tin Tài Khoản của Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải (bao gồm cả thông tin đăng nhập của Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải);

(C) không được cung cấp cho bất kỳ người nào khác quyền truy cập vào Tài Khoản của Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải, bao gồm cả việc chuyển giao Tài Khoản hoặc thông tin từ Tài Khoản của Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải cho bất kỳ người nào khác; và

(D) phải thông báo ngay cho Công Ty nếu Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải nghi ngờ có bất kỳ hành vi truy cập và sử dụng trái phép nào đối với Tài Khoản của Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải;

(v) khi sử dụng Ứng Dụng GOJEK, không được:

(A) cấp quyền sử dụng, cấp quyền sử dụng lại, bán, bán lại, chuyển giao, chuyển nhượng, phân phối hoặc bằng cách khác khai thác về mặt thương mại hoặc cung cấp Ứng Dụng GOJEK cho bất kỳ bên thứ ba nào theo bất kỳ cách nào;

(B) sửa đổi hoặc tạo các tác phẩm phái sinh dựa trên Ứng Dụng GOJEK hoặc thiết kế kỹ thuật đảo ngược hoặc truy cập phần mềm nền tảng vì bất kỳ lý do nào;

(C) sử dụng Ứng Dụng GOJEK để tạo sản phẩm hoặc dịch vụ cạnh tranh, tạo sản phẩm bằng các ý tưởng, tính năng, chức năng hoặc đồ họa tương tự như Ứng Dụng GOJEK, sao chép bất kỳ ý tưởng, tính năng, chức năng hoặc đồ họa nào của Ứng Dụng GOJEK, hoặc khởi chạy chương trình hay tập lệnh tự động mà có thể thực hiện nhiều yêu cầu máy chủ trong mỗi giây, hoặc ra tổn thất nghiêm trọng hay cản trở hoạt động và/hoặc hiệu suất của Ứng Dụng GOJEK, hoặc cố gắng truy cập trái phép vào Ứng Dụng GOJEK hoặc các hệ thống hay mạng liên quan;

(D) sử dụng bất kỳ ứng dụng hoặc quy trình nào để truy xuất, lập chỉ mục, “khai thác dữ liệu” hoặc theo bất kỳ cách nào sao chép hoặc phá cấu trúc điều hướng, giao diện hoặc nội dung của Ứng Dụng GOJEK;

(E) đăng, phân phối hoặc sao chép theo bất kỳ cách nào, bất kỳ tư liệu có bản quyền, thương hiệu hoặc thông tin độc quyền nào khác mà không có sự đồng ý trước của chủ quyền sở hữu đó, hoặc xóa mọi thông báo về bản quyền, thương hiệu hoặc quyền sở hữu độc quyền khác có trong Ứng Dụng GOJEK;

(F) gửi hoặc lưu trữ bất kỳ tư liệu nào vì mục đích bất hợp pháp hoặc gian lận;

(G) gửi thư rác hoặc các tin nhắn không được yêu cầu, hoặc gây phương hại, phiền toái, bất tiện hoặc thực hiện việc đặt yêu cầu dịch vụ giả mạo;

(H) gửi hoặc lưu trữ tư liệu vi phạm, dung tục, đe doạ, phỉ báng, hoặc tư liệu bất hợp pháp hay sai trái;

(I) gửi tư liệu có chứa virus phần mềm, worm, trojan hoặc mã, tệp, tập lệnh, tác nhân hay chương trình máy tính có hại khác;

(J) can thiệp hoặc làm gián đoạn tính toàn vẹn hoặc hiệu suất hoạt động của Ứng Dụng GOJEK hoặc dữ liệu chứa trong đó;

(K) mạo danh bất kỳ chủ thể hoặc đơn vị nào hoặc khai báo sai về mối quan hệ của Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải với một chủ thể hoặc đơn vị;

(L) cố ý khai báo sai vị trí hoặc địa điểm của Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải; hoặc

(M) gây thiệt hại cho uy tín của Công Ty hoặc Đơn Vị Liên Kết của Công Ty theo bất kỳ hình thức nào.

(vi) phải tuân thủ các quy định về Thiết Bị Di Động:

(A) tự kiểm tra và đảm bảo mình tải xuống và cài đặt đúng phần mềm;

(B) tự chịu trách nhiệm mua sắm và sử dụng Thiết Bị Di Động;

(C) tự chịu trách nhiệm đăng ký mua thuê bao gói dịch vụ internet và di động phù hợp và đối với bất kỳ khoản phí phải thanh toán cho nhà cung cấp dịch vụ viễn thông của mình;

(D) thông báo ngay cho Công Ty và tuân thủ quy trình được Công Ty thông báo trong trường hợp Thiết Bị Di Động bị mất, bị đánh cắp, bị hỏng và/hoặc không thuộc quyền chiếm hữu hay kiểm soát của Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải, và điều này làm lộ thông tin Tài Khoản của Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải cho người khác hoặc ảnh hưởng đến quyền và/hoặc biện pháp khắc phục hợp pháp của Công Ty; 

(E) chỉ được truy cập Tài Khoản thông qua Thiết Bị Di Động sử dụng số điện thoại đã được cung cấp cho Công Ty trong quá trình đăng ký Tài Khoản; không được cho mượn, cho thuê hoặc chuyển giao Thiết Bị Di Động cho bất kỳ người nào khác với mục đích truy cập Tài Khoản của Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Công Ty;

(vii) phải tuân thủ các quy định về tài chính:

(A) mở và duy trì một tài khoản tiền nội tệ với một ngân hàng trong Lãnh Thổ;

(B) tự chịu trách nhiệm về thuế thu nhập phát sinh từ việc Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải thực hiện Dịch Vụ Vận Tải;

(viii) các trách nhiệm và nghĩa vụ khác theo quy định của Thỏa Thuận Nhà Cung Cấp, Chính Sách và Luật Áp Dụng.

9.2. Quyền và trách nhiệm của Người Dùng

(a) Quyền của Người Dùng:

(i) với điều kiện Người Dùng tuân thủ Điều Khoản Sử Dụng, được cấp quyền sử dụng có thể bị hủy ngang, có giới hạn, không độc quyền, không thể chuyển nhượng, miễn phí quyền sử dụng trong thời hạn của Điều Khoản Sử Dụng và trong Lãnh Thổ, để truy cập và sử dụng Ứng Dụng GOJEK chỉ duy nhất cho việc cho việc sử dụng của cá nhân Người Dùng cho mục đích kết nối Người Dùng với Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải liên quan đến Dịch Vụ Vận Tải;

(ii) được tham gia chương trình ưu đãi và khuyến mãi và hưởng các quyền lợi từ các chương trình ưu đãi và khuyến mãi tương ứng với điều kiện Người Dùng đáp ứng các tiêu chí đã được quy định cụ thể và tuân thủ các điều kiện đã được xác định cụ thể, đáp ứng yêu cầu hợp lý của Công Ty;

(iii) có thể được cho phép lựa chọn hủy Dịch Vụ Vận Tải nhất định trước khi Dịch Vụ Vận Tải đó bắt đầu, với điều kiện Người Dùng có thể phải trả khoản phí hủy dịch vụ; và

(iv) được ngừng sử dụng Ứng Dụng GOJEK vào bất cứ thời điểm nào bằng cách hủy Tài Khoản và xóa vĩnh viễn Ứng Dụng Người Dùng khỏi Thiết Bị Di Động.

(b) Nghĩa vụ, trách nhiệm của Người Dùng:

(i) đọc, hiểu, chấp thuận, đồng ý và sẽ bị ràng buộc bởi Điều Khoản Sử Dụng, các quy chế và Chính Sách của Công Ty trước khi đăng ký tài khoản và trong suốt quá trình sử dụng Ứng Dụng GOJEK, và những sửa đổi, bổ sung của chúng. Việc Người Dùng tiếp tục sử dụng Ứng Dụng GOJEK sau khi có những sửa đổi như vậy sẽ được xem là sự chấp thuận đối với các sửa đổi đó;

(ii) phải cam kết rằng:

(A) mình có đầy đủ quyền hạn và thẩm quyền để ký kết và bị ràng buộc về mặt pháp lý bởi Điều Khoản Sử Dụng và thực hiện nghĩa vụ của mình theo Điều Khoản Sử Dụng;

(B) đã đạt độ tuổi tối thiểu để có đủ năng lực chịu ràng buộc về mặt pháp lý bởi Điều Khoản Sử Dụng theo Luật Áp Dụng trong Lãnh Thổ;

(C) luôn tuân thủ tất cả các Luật Áp Dụng và Chính Sách, và sẽ thông báo cho Công Ty nếu Người Dùng vi phạm bất kỳ Luật Áp Dụng hoặc Chính Sách nào;

(D) chỉ sử dụng Ứng Dụng GOJEK cho mục đích hợp pháp và chỉ cho mục đích sử dụng được dự kiến của Ứng Dụng GOJEK;

(E) đảm bảo rằng bất kỳ tài liệu và thông tin nào do Người Dùng (hoặc thay mặt Người Dùng) cung cấp cho Công Ty hoặc thông qua Ứng Dụng GOJEK là luôn chính xác, cập nhật, đầy đủ và không sai lệch;

(F) chỉ được sử dụng điểm truy cập internet và tài khoản dữ liệu mà Người Dùng được phép sử dụng;

(G) không được thực hiện mọi hành vi gian lận, lừa đảo hoặc bất hợp pháp; và

(H) không được làm hư hỏng hoặc gây ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của mạng mà Ứng Dụng GOJEK hoạt động;

(iii) trong tương tác với Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải và Người Dùng khác:

(A) đối xử với Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải và những Người Dùng khác một cách tôn trọng, phù hợp với các Chính Sách và sẽ không có thái độ hoặc thực hiện bất kỳ hành vi bất hợp pháp, đe dọa hoặc quấy rối trong khi sử dụng Dịch Vụ Vận Tải hoặc Ứng Dụng GOJEK;

(B) không gây thiệt hại cho tài sản của bên thứ ba;

(C) không liên hệ với Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải nhằm thực hiện các mục đích khác với việc nhận và sử dụng Dịch Vụ Vận Tải;

(iv) phải chịu trách nhiệm về tất cả mọi hoạt động được thực hiện trên Tài Khoản của mình:

(A) chỉ được có một Tài Khoản;

(B) phải giữ bí mật và an toàn thông tin Tài Khoản của mình (bao gồm cả thông tin đăng nhập và thông tin thanh toán của Người Dùng);

(C) không được cung cấp cho bất kỳ người nào khác quyền truy cập vào Tài Khoản của Người Dùng, bao gồm cả việc chuyển giao Tài Khoản hoặc thông tin từ Tài Khoản của Người Dùng cho bất kỳ người nào khác;

(D) phải thông báo ngay cho Công Ty nếu Người Dùng nghi ngờ có bất kỳ hành vi truy cập hoặc sử dụng trái phép nào đối với Tài Khoản của Người Dùng; và

(E) nếu Người Dùng đồng thời là Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải, không được phép sử dụng Tài Khoản của Người Dùng để đặt yêu cầu cung cấp Dịch Vụ Vận Tải với tư cách là Người Dùng mà đồng thời cũng sẽ chấp nhận yêu cầu cung cấp dịch vụ đó với tư cách là Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải, hoặc cộng tác với Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải khác hoặc Người Dùng khác trong mọi trường hợp tương tự;

(V) khi sử dụng Ứng Dụng GOJEK, không được:

(A) chuyển quyền sử dụng, chuyển quyền sử dụng lại, bán, bán lại, chuyển giao, chuyển nhượng, phân phối hoặc khai thác về mặt thương mại khác hoặc cung cấp Ứng Dụng GOJEK cho bất kỳ bên thứ ba nào theo bất kỳ cách nào;

(B) sửa đổi hoặc tạo các sản phẩm phái sinh dựa trên Ứng Dụng GOJEK hoặc thiết kế kỹ thuật đảo ngược hoặc truy cập phần mềm nền tảng vì bất kỳ lý do nào;

(C) sử dụng Ứng Dụng GOJEK để tạo sản phẩm hoặc dịch vụ cạnh tranh, tạo sản phẩm bằng các ý tưởng, tính năng, chức năng hoặc đồ họa tương tự như Ứng Dụng GOJEK, sao chép bất kỳ ý tưởng, tính năng, chức năng hoặc đồ họa nào của Ứng Dụng GOJEK, hoặc khởi chạy chương trình hay tập lệnh tự động mà có thể thực hiện nhiều yêu cầu máy chủ trong mỗi giây, hoặc gây ra tổn thất nghiêm trọng hay cản trở hoạt động và/hoặc hiệu suất của Hệ Thống, hoặc cố gắng truy cập trái phép vào Hệ Thống hoặc các hệ thống hay mạng liên quan;

(D) sử dụng bất kỳ ứng dụng hoặc quy trình nào để truy xuất, lập chỉ mục, “khai thác dữ liệu” hoặc theo bất kỳ cách thức nào khác sao chép hoặc phá cấu trúc điều hướng, giao diện, hình thức hoặc nội dung của Ứng Dụng GOJEK;

(E) đăng, phân phối hoặc sao chép theo bất kỳ cách nào, bất kỳ tư liệu có bản quyền, thương hiệu hoặc thông tin độc quyền nào khác mà không có sự đồng ý trước của chủ quyền sở hữu đó, hoặc xóa mọi thông báo về bản quyền, thương hiệu hoặc quyền sở hữu độc quyền khác tích hợp sẵn trong Ứng Dụng GOJEK;

(F) gửi hoặc lưu trữ bất kỳ tư liệu nào vì mục đích bất hợp pháp hoặc gian lận;

(G) gửi thư rác hoặc các tin nhắn không được yêu cầu, hoặc gây phương hại, phiền toái, bất tiện hoặc đặt yêu cầu cung cấp dịch vụ giả mạo;

(H) gửi hoặc lưu trữ tư liệu vi phạm, dung tục, đe doạ, phỉ báng, hoặc tư liệu bất hợp pháp;

(I) gửi tư liệu có chứa virus phần mềm, worm, trojan hoặc mã, tệp, tập lệnh, tác nhân hay chương trình máy tính có hại khác;

(J) can thiệp hoặc làm gián đoạn tính toàn vẹn hoặc hiệu suất hoạt động của Ứng Dụng GOJEK hoặc dữ liệu chứa trong đó; 

(K) mạo danh bất kỳ chủ thể hoặc đơn vị nào hoặc khai báo sai về mối quan hệ của Người Dùng với một chủ thể hoặc đơn vị;

(L) cố ý khai báo sai vị trí và địa điểm của Người Dùng; hoặc

(M) gây thiệt hại cho uy tín của Công Ty theo bất kỳ hình thức nào;

(vi) không được sử dụng Dịch Vụ Vận Tải để thực hiện hành vi phạm tội hoặc thực hiện bất kỳ hành vi, hoạt động nào trái với quy định của Luật Áp Dụng; hoặc gây phương hại hoặc gây thương tích cho người khác hoặc xâm phạm quyền của người khác; tự chịu trách nhiệm cuối cùng về sự an toàn của mình trong khi sử dụng Dịch Vụ Vận Tải và phải thực hiện tất cả các biện pháp phòng ngừa cần thiết;

(vii) phải tuân thủ các quy định về Thiết Bị Di Động:

(A) tự kiểm tra và đảm bảo mình tải xuống và cài đặt đúng phần mềm;

(B) thông báo ngay cho Công Ty và tuân thủ quy trình được Công Ty thông báo trong trường hợp Thiết Bị Di Động bị mất, bị đánh cắp, bị hỏng và/hoặc không thuộc quyền chiếm hữu hay kiểm soát của Người Dùng, và điều này làm lộ thông tin Tài Khoản của Người Dùng cho người khác hoặc ảnh hưởng đến quyền và/hoặc biện pháp khắc phục hợp pháp của Công Ty. 

(C) tự chịu trách nhiệm đăng ký mua thuê bao gói dịch vụ internet và di động phù hợp và đối với bất kỳ khoản phí phải thanh toán cho nhà cung cấp dịch vụ viễn thông của Người Dùng.

(viii) phải tuân thủ các quy định về tài chính:

(A) thanh toán Cước Phí Người Dùng cho Dịch Vụ Vận Tải sử dụng thông qua các hình thức thanh toán được chấp nhận thông qua Ứng Dụng Người Dùng vào từng thời điểm;

(B) khi tham gia các chương trình ưu đãi và khuyến mãi, chỉ sử dụng các ưu đãi và khuyến mãi đó cho mục đích sử dụng dự kiến của chương trình và sẽ không lạm dụng, sao chép, bán hoặc chuyển giao chương trình ưu đãi và khuyến mãi dưới bất kỳ hình thức nào.

(ix) các trách nhiệm và nghĩa vụ cụ thể của Người Dùng liên quan đến việc sử dụng dịch vụ GoBike, GoSend và GoFood và trách nhiệm và nghĩa vụ khác theo quy định của Điều Khoản Sử Dụng, Chính Sách và Luật Áp Dụng.

9.4. Phân định trách nhiệm giữa các bên và trách nhiệm bồi thường của Công Ty

(a) Quan hệ cung cấp Dịch Vụ Vận Tải

Quan hệ cung cấp Dịch Vụ Vận Tải là quan hệ trực tiếp giữa Người Dùng và Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải, mà Công Ty không phải là một bên tham gia trong quan hệ hợp đồng đó:

(i) Công Ty, trong phạm vi tối đa được Luật Áp Dụng cho phép, không chịu trách nhiệm về hoặc không có nghĩa vụ đối với bất kỳ hành động hoặc thiếu sót nào của Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải liên quan đến Người Dùng và ngược lại.

(ii) Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải tự chịu trách nhiệm thực hiện Dịch Vụ Vận Tải và cung cấp tất cả các thiết bị, vật liệu, công cụ và các vật dụng cần thiết khác cho việc thực hiện Dịch Vụ Vận Tải. Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải chịu trách nhiệm về sự an toàn của chính mình và Người Dùng trong việc thực hiện Dịch Vụ Vận Tải, và mối quan hệ với bên thứ ba.

(iii) Người Dùng tự chịu trách nhiệm về bất kỳ nghĩa vụ hoặc trách nhiệm nào đối với Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải hoặc bất kỳ bên thứ ba nào khác phát sinh từ việc Người Dùng sử dụng Dịch Vụ Vận Tải.

(b) Giám sát Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải

(i) Công Ty giám sát Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải thông qua các công cụ theo dõi Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải và công cụ theo dõi hoạt động gian lận. Ngoài ra, Công Ty xây dựng đội kiểm soát chất lượng dịch vụ của Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải để thường xuyên kiểm tra một cách ngẫu nhiên những Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải hoạt động trên Ứng Dụng GOJEK. Không ảnh hưởng tới việc Công Ty không kiểm nhận chất lượng hay chịu trách nhiệm cho việc cung cấp Dịch Vụ Vận Tải, việc giám sát này chỉ nhằm mục đích đảm bảo Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải tuân thủ quy định Luật Áp Dụng, Thỏa Thuận Nhà Cung Cấp cũng như giúp Người Dùng yên tâm về chất lượng Dịch Vụ Vận Tải cung cấp.

(ii) Công Ty có xây dựng Bộ phận chăm sóc Người Dùng/Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải để hỗ trợ, tiếp nhận khiếu nại từ Người Dùng, Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải để có biện pháp xử lý kịp thời và thoả đáng.

(c) Hỗ trợ giải quyết tranh chấp

Công Ty có quyền, nhưng không có trách nhiệm, hỗ trợ và tham gia giải quyết khiếu nại của Người Dùng đối với Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải liên quan tới Dịch Vụ Vận Tải được cung cấp. Quy trình các bước giải quyết tranh chấp và khiếu nại được trình bày tại Mục III.4 của Quy Chế này.

(d) Đền bù thiệt hại

(i) Như đã giải thích ở trên, Công Ty không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ về Dịch Vụ Vận Tải cũng như các hành vi hoặc thiếu sót của Người Dùng liên quan đến Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải hoặc ngược lại. Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải sẽ tự chịu trách nhiệm về bất kỳ nghĩa vụ hoặc trách nhiệm nào đối với Người Dùng hoặc bên thứ ba phát sinh từ việc cung cấp Dịch Vụ Vận Tải. Người Dùng cũng sẽ tự chịu trách nhiệm về bất kỳ nghĩa vụ hoặc trách nhiệm nào đối với Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải hoặc bất kỳ bên thứ ba nào khác phát sinh từ việc sử dụng Dịch Vụ Vận Tải.

Ngoài ra, và không trái với nội dung trên:

(ii) Công Ty không chịu trách nhiệm về mọi chậm trễ, không giao hàng, không cung cấp được, thiệt hại hoặc tổn thất do các sự cố như Ứng Dụng GOJEK bị hạn chế, chậm trễ và các sự cố khác vốn có trong việc sử dụng internet và truyền thông điện tử bao gồm thiết bị do Người Dùng hoặc Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải bị lỗi, không kết nối được, ngoài phạm vi phủ sóng, bị tắt hoặc không hoạt động.

(iii) Trong phạm vi tối đa được Luật Áp Dụng cho phép, Công Ty sẽ không chịu trách nhiệm về:

(A) những thiệt hại gián tiếp, không chủ ý, mang tính răn đe hoặc phát sinh do hậu quả;

(B) mất quyền sử dụng, mất lợi nhuận, mất dữ liệu, mất hoạt động kinh doanh, mất uy tín, mất hợp đồng hoặc mất cơ hội kinh doanh; và

(C) thương tích cá nhân hoặc thiệt hại tài sản, phát sinh từ, liên quan đến hoặc có liên hệ với Ứng Dụng GOJEK hoặc Dịch Vụ Vận Tải, cho dù theo hợp đồng, thiệt hại ngoài hợp đồng, vi phạm nghĩa vụ pháp định hoặc các hình thức khác

(iv) Trong phạm vi tối đa được Luật Áp Dụng cho phép, và trừ khi được quy định khác trong Điều Khoản Sử Dụng, trong mọi trường hợp, tổng mức chịu trách nhiệm tối đa của Công Ty phát sinh theo và liên quan đến Ứng Dụng GOJEK, Dịch Vụ Vận Tải, Điều Khoản Sử Dụng và/hoặc Thỏa Thuận Nhà Cung Cấp, cho dù theo hợp đồng, thiệt hại ngoài hợp đồng, vi phạm nghĩa vụ pháp định hoặc các hình thức khác, không vượt quá:

(A) đối với Người Dùng, mức Cước Phí Người Dùng được Người Dùng thanh toán liên quan đến sự kiện phát sinh khiếu nại theo Điều Khoản Sử Dụng; hoặc

(B) đối với Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải, mức Phí Dịch Vụ MTĐT được trả cho Công Ty liên quan đến Tài Khoản của Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải trong khoảng thời gian sáu (6) tháng ngay trước sự việc phát sinh khiếu nại đó xảy ra.

(v) Bất kỳ khiếu nại nào của Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải đối với Công Ty theo hoặc liên quan đến Dịch Vụ TMĐT được cung cấp thông qua Ứng Dụng GOJEK hoặc Thỏa Thuận Nhà Cung Cấp phải được thông báo cho Công Ty trong vòng một năm sau khi sự việc phát sinh khiếu nại đó xảy ra.

(vi) Bất kỳ khiếu nại nào của Người Dùng đối với Công Ty theo hoặc liên quan đến Ứng Dụng GOJEK, Dịch Vụ Vận Tải hoặc Điều Khoản Sử Dụng phải được thông báo cho Công Ty trong vòng một năm sau khi sự việc phát sinh khiếu nại đó xảy ra, nếu không được thông báo trong vòng một năm (trong phạm vi tối đa được Luật Áp Dụng cho phép) Người Dùng sẽ mất bất kỳ quyền và biện pháp khắc phục nào mà Người Dùng có thể có đối với khiếu nại đó, trừ khi Điều Khoản Sử Dụng quy định khác.

10. ĐIỀU KHOẢN ÁP DỤNG

Quy Chế này có hiệu lực kể từ ngày [*] tháng [*] năm 2019 và được đăng tải công khai trên website https://www.go-viet.vn/ và trên Ứng Dụng GOJEK. Công Ty giữ quyền điều chỉnh, thay đổi Quy Chế này cho phù hợp với thực tiễn hoạt động bằng cách thông báo trên website https://www.go-viet.vn/ và trên Ứng Dụng GOJEK cho các Thành Viên được biết. Quy Chế sửa đổi có hiệu lực sau 5 ngày kể từ ngày có thông báo thay đổi. Việc Thành Viên tiếp tục sử dụng Ứng Dụng GOJEK sau khi Quy Chế sửa đổi được công bố và thực thi đồng nghĩa với việc Thành Viên đã đọc, hiểu và đồng ý với Quy Chế sửa đổi đó.

Trong quá trình sử dụng Ứng Dụng GOJEK, Người Dùng phải đồng thời tuân thủ các quy định của Quy Chế này cũng như Điều Khoản Sử Dụng và Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải phải đồng thời tuân thủ các quy định của Quy Chế này cũng như Thỏa Thuận Nhà Cung Cấp Dịch Vụ. Mọi vấn đề phát sinh trong quá trình sử dụng Ứng Dụng GOJEK của Thành Viên sẽ được giải quyết theo quy định tương ứng của Quy chế và Điều Khoản Sử Dụng/Thỏa Thuận Tài Xế (tùy từng trường hợp). Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa Quy Chế này và Điều Khoản Sử Dụng (đối với Người Dùng) hoặc Thỏa Thuận Nhà Cung Cấp (đối với Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải) thì điều khoản tương ứng của Điều Khoản Sử Dụng hoặc Thỏa Thuận Nhà Cung Cấp sẽ được ưu tiên áp dụng.

11. ĐIỀU KHOẢN CAM KẾT

Mọi Thành Viên khi sử dụng Ứng Dụng GOJEK để thực hiện các giao dịch trực tuyến có nghĩa là Thành Viên đó đã đọc, hiểu và chấp thuận tuân theo Quy Chế này, Điều Khoản Sử Dụng hoặc Thỏa Thuận Nhà Cung Cấp và các Chính Sách khác.

Mọi thắc mắc của Thành Viên xin vui lòng liên hệ với Công Ty theo thông tin dưới đây để được giải đáp:

 • Công Ty TNHH Thương mại Công nghệ GOJEK
 • Địa chỉ: Tầng 6, Trung Tâm Thương Mại RomeA, 117 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 06, Quận 3, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • Điện thoại/email:

+ dành cho Người Dùng:

email: care@go-viet.vn ĐT: 1900 636252;

+ dành cho Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải và/ hoặc đối tác khác:

email: hotro@go-viet.vn ĐT: 1900 633925.

Thông tin liên lạc của Công Ty đã được thể hiện trên Ứng Dụng GOJEK như giao diện minh họa dưới đây (với các thông tin về Công Ty được thể hiện đầy đủ trên website của Công Ty theo đường link thể hiện trên giao diện minh họa).

Giao diện minh họa

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

                                                                   NGƯỜI ĐẠI ĐIỆN THEO PHÁP LUẬT

___________________________________

PHÙNG TUẤN ĐỨC

    Tổng Giám Đốc

1. – Định Nghĩa

Trong Quy Chế này, các thuật ngữ dưới đây có nghĩa như sau:

Chính Sách” có nghĩa là bất kỳ chính sách, hướng dẫn hoặc chỉ dẫn nào áp dụng cho Thành Viên, được Công Ty cập nhật và thông báo cho Thành Viên tùy theo thời điểm, bao gồm nhưng không giới hạn bởi Quy Chế này và Chính Sách Bảo Mật.

Chính Sách Bảo Mật” có nghĩa là tài liệu “Chính sách bảo mật” quy định về việc thu thập, lưu trữ, sử dụng, chuyển giao, tiết lộ và bảo vệ của Công Ty đối với các thông tin cá nhân của Thành Viên.

Công Ty” hoặc “GOJEK” có nghĩa là Công Ty TNHH Thương Mại Công Nghệ GOJEK.

Các Công Ty Thuộc Tập Đoàn” có nghĩa là một chủ thể và các Đơn Vị Liên Kết của chủ thể đó (và “Công Ty Thuộc Tập Đoàn” sẽ được hiểu theo đó).

Cửa Hàng GoFood” hay “Nhà Hàng” là nhà hàng, quán ăn, cửa hàng, quán cà phê, quầy bar, xe đẩy hàng, quầy hàng hoặc người bán hàng khác cung cấp các mặt hàng thức ăn và đồ uống do Người Dùng đặt mua thông qua Ứng Dụng Người Dùng.

Cước Phí Người Dùng” có nghĩa là khoản phí mà Người Dùng thanh toán đối với việc sử dụng Dịch Vụ Vận Tải và được xác định theo quy định của Điều Khoản Sử Dụng và Thỏa Thuận Nhà Cung Cấp.

Dịch Vụ TMĐT” có nghĩa là dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử được Công Ty cung cấp thông qua Ứng Dụng GOJEK.

Dịch Vụ Vận Tải” có nghĩa là dịch vụ vận tải do Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải cung cấp cho Người Dùng khi họ được kết nối với Người Dùng thông qua Ứng Dụng GOJEK, Dịch Vụ Vận Tải có thể bao gồm dịch vụ giao hàng, dịch vụ vận chuyển hành khách bằng xe mô tô hai bánh, dịch vụ giao thức ăn và đồ uống, dịch vụ mua sắm cá nhân và các dịch vụ khác được Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải cung cấp thông qua Ứng Dụng GOJEK vào từng thời điểm.

Điểm Ứng Dụng hay App Credits” có nghĩa là điểm mà Người Dùng được quyền sử dụng thông qua Ứng Dụng Người Dùng;

Điều Khoản Sử Dụng” có nghĩa là tài liệu “Điều khoản sử dụng của người dùng GOJEK” được giao kết giữa Công Ty và Người Dùng nhằm điều chỉnh các quyền và nghĩa vụ giữa hai bên liên quan đến việc Người Dùng sử dụng Ứng Dụng GOJEK do Công Ty quản lý.

Đơn Vị Liên Kết” của một bên có nghĩa là bất kỳ đơn vị nào kiểm soát, dưới sự kiểm soát của hoặc dưới sự kiểm soát chung với, bên đó, trong đó sự kiểm soát có nghĩa là quyền sở hữu trực tiếp hoặc gián tiếp hơn 50% vốn có quyền biểu quyết hoặc quyền sở hữu tương tự của bên đó hoặc quyền hợp pháp để chỉ đạo hoặc tiến hành việc chỉ đạo về quản lý chung và các chính sách của bên đó, cho dù thông qua quyền sở hữu vốn có quyền biểu quyết, theo hợp đồng hay bằng cách khác, và kiểm soátđược kiểm soát sẽ được diễn giải tương ứng.

GoBike” có nghĩa là Dịch Vụ Vận Tải do Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải cung cấp bằng Xe mô tô hai bánh (xe máy) để vận chuyển Người Dùng từ địa điểm đón đến địa điểm đến do Người Dùng chỉ định.

GoFood” có nghĩa là Dịch Vụ Vận Tải do Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải cung cấp cho phép Người Dùng đặt mua các mặt hàng thức ăn và đồ uống từ thực đơn của các Cửa Hàng GoFood được liệt kê trong Ứng Dụng Người Dùng, sẽ được Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải giao hàng.

GOJEK” có nghĩa là PT APLIKASI KARYA ANAK BANGSA, một công ty được thành lập theo luật pháp Indonesia theo giấy phép thanh lập số 8120000910016, có trụ sở đăng ký tại Gedung Pasaraya Blok M, Gedung B, 6th and 7th floors, Jl. Iskandarsyah II No 2, Kelurahan Melawai, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12160, Indonesia.

GoSend” có nghĩa là Dịch Vụ Vận Tải do Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải cung cấp, để vận chuyển Hàng Hóa bằng Xe từ địa điểm lấy hàng do Người Dùng chỉ định đến người nhận là một bên thứ ba tại địa điểm nhận hàng do Người Dùng chỉ định.

Hàng Hóa” có nghĩa là hàng hóa hoặc các mặt hàng khác do Người Dùng gửi hoặc sẽ gửi cho người nhận là bên thứ ba bằng cách sử dụng GoSend.

Hệ Thống” hoặc “Ứng Dụng GOJEK” có nghĩa là hệ thống ứng dụng cung cấp Dịch Vụ TMĐT GOJEK do GOJEK cung cấp và do GOJEK quản lý, vận hành để kết nối Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải với Người Dùng, bao gồm Ứng Dụng Tài xế, Ứng Dụng Người Dùng và các phần mềm, trang điện tử, nền tảng, dịch vụ thanh toán và các hệ thống và dịch vụ hỗ trợ khác liên quan, bao gồm các Trang Điện Tử. Để tránh nhầm lẫn, Ứng Dụng GOJEK do GOJEK cung cấp và do GOJEK quản lý và vận hành không bao gồm việc cung cấp Dịch Vụ Vận Tải, các dịch vụ này do Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải cung cấp trực tiếp cho Người Dùng.

Lãnh Thổ” có nghĩa là lãnh thổ tại đó Người Dùng sử dụng Dịch Vụ Vận Tải.

Luật Áp Dụng” có nghĩa là tất cả các luật hiện hành, quy chế, sắc lệnh, quy định, chính sách được quy định, pháp lệnh, nghị định thư, bộ quy tắc ngành, giấy phép theo quy định, giấy phép hành nghề theo quy định hoặc yêu cầu của mọi tòa án hoặc cơ quan xét xử hay cơ quan hoặc bộ phận thuộc chính phủ, pháp định, quy định, tư pháp, hành chính hoặc giám sát, có hiệu lực vào từng thời điểm đối với bên liên quan bất kỳ trong thời hạn của Quy Chế này.

Người Dùng” có nghĩa là người dùng cuối của Dịch Vụ Vận Tải, đã đăng ký trên Ứng Dụng Người Dùng.

Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải” có nghĩa là nhà cung cấp dịch vụ độc lập cung cấp Dịch Vụ Vận Tải, được kết nối với Người Dùng thông qua Ứng Dụng GOJEK.

Quy Chế” có nghĩa là Quy chế quản lý hoạt động ứng dụng cung cấp dịch vụ thương mại điện tử GOJEK này.

Tài Khoản” có nghĩa là tài khoản mà Thành Viên đăng ký để truy cập Ứng Dụng GOJEK.

Thỏa Thuận Nhà Cung Cấp” có nghĩa là tài liệu “Thỏa thuận hợp tác kinh doanh với nhà cung cấp dịch vụ vận tải” được giao kết giữa Công Ty và Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải nhằm điều chỉnh các quyền và nghĩa vụ giữa hai bên liên quan đến việc hợp tác kinh doanh giữa Công Ty và Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải sử dụng Ứng Dụng GOJEK do Công Ty vận hành và quản lý.

Thành Viên” có nghĩa là Người Dùng và/hoặc Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải.

Thiết Bị Di Động” có nghĩa là điện thoại thông minh, máy tính bảng hoặc thiết bị di động khác (i) do Người Dùng sở hữu hoặc kiểm soát mà Người Dùng sử dụng để kết nối với Ứng Dụng Người Dùng hoặc (ii) do Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải sở hữu hoặc kiểm soát mà Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải sử dụng để kết nối với Ứng Dụng Tài Xế.

Trang Điện Tử” có nghĩa là bất kỳ trang điện tử nào do Công Ty Thuộc Tập Đoàn GOJEK quản lý và vận hành vào từng thời điểm.

Ứng Dụng Người Dùng” có nghĩa là ứng dụng điện tử của Ứng Dụng GOJEK do GOJEK và/hoặc Các Công Ty Thuộc Tập Đoàn GOJEK cung cấp cho Người Dùng và được cài đặt trên Thiết Bị Di Động để kết nối với Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải.

Ứng Dụng Tài Xế” có nghĩa là ứng dụng điện tử của Ứng Dụng GOJEK do GOJEK và/hoặc các Công Ty Thuộc Tập Đoàn GOJEK cung cấp cho Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải và được cài đặt trên Thiết Bị Di Động để kết nối với Người Dùng.

Xe” có nghĩa là xe được Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải sử dụng cho mục đích Dịch Vụ Vận Tải.

2.– Quản Lý, Kiểm Soát Thông Tin Trên Ứng Dụng GOJEK

1. Quy định chung

Thành Viên đồng ý theo Điều Khoản Sử Dụng và Thỏa Thuận Nhà Cung Cấp bao gồm, nhưng không giới hạn bởi, những nội dung sau:

(a) tuân thủ tất cả các quy định pháp luật và Chính Sách, và sẽ thông báo cho Công Ty nếu vi phạm bất kỳ quy định pháp luật hoặc Chính Sách nào;

(b) chỉ sử dụng Ứng Dụng GOJEK cho mục đích hợp pháp và chỉ cho mục đích sử dụng được dự kiến của nó;

(c) đảm bảo rằng bất kỳ tài liệu và thông tin nào cung cấp cho Công Ty hoặc thông qua Ứng Dụng GOJEK là luôn chính xác, cập nhật, đầy đủ và không sai lệch;

(d) chỉ được sử dụng điểm truy cập internet và tài khoản dữ liệu mà mình được phép sử dụng;

(e) không được thực hiện mọi hành vi gian lận, lừa đảo hoặc bất hợp pháp;

(f) không được làm hư hỏng hoặc gây ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của mạng mà Ứng Dụng GOJEK hoạt động;

(g) chịu trách nhiệm về mọi hành vi được thực hiện trên tài khoản của mình, trong đó có:

(i) chỉ được có một tài khoản;

(ii) phải giữ bí mật và an toàn thông tin tài khoản (bao gồm cả thông tin đăng nhập và thông tin thanh toán);

(iii) không được cung cấp cho bất kỳ người nào khác quyền truy cập vào tài khoản, bao gồm cả việc chuyển giao tài khoản hoặc thông tin từ tài khoản cho bất kỳ người nào khác;

(iv) phải thông báo ngay cho Công Ty nếu nghi ngờ có bất kỳ hành vi truy cập hoặc sử dụng trái phép nào đối với tài khoản; và

(v) nếu Người Dùng đồng thời là Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải, không được phép sử dụng tài khoản để đặt yêu cầu cung cấp dịch vụ với tư cách là Người Dùng mà đồng thời sẽ chấp nhận cung cấp dịch vụ đó với tư cách là Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải, hoặc cộng tác với Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải khác hoặc Người Dùng khác trong mọi trường hợp tương tự.

(h) không được thực hiện các hành vi bị nghiêm cấm sau:

(i) chuyển quyền sử dụng, chuyển quyền sử dụng lại, bán, bán lại, chuyển giao, chuyển nhượng, phân phối hoặc khai thác về mặt thương mại khác hoặc cung cấp Ứng Dụng GOJEK cho bất kỳ bên thứ ba nào theo bất kỳ hình thức nào;

(ii) sửa đổi hoặc tạo các sản phẩm phái sinh dựa trên Ứng Dụng GOJEK hoặc thiết kế kỹ thuật đảo ngược hoặc truy cập phần mềm nền tảng vì bất kỳ lý do nào;

(iii) sử dụng Ứng Dụng GOJEK để tạo ra sản phẩm hoặc dịch vụ cạnh tranh, tạo sản phẩm bằng các ý tưởng, tính năng, chức năng hoặc đồ họa tương tự như Ứng Dụng GOJEK, sao chép bất kỳ ý tưởng, tính năng, chức năng hoặc đồ họa nào của Ứng Dụng GOJEK, hoặc khởi chạy chương trình hay tập lệnh tự động mà có thể thực hiện nhiều yêu cầu máy chủ trong mỗi giây, hoặc gây ra tổn thất nghiêm trọng hay cản trở hoạt động và/hoặc hiệu suất của Ứng Dụng GOJEK, hoặc cố gắng truy cập trái phép vào Ứng Dụng GOJEK hoặc các hệ thống hay mạng liên quan;

(iv) sử dụng bất kỳ ứng dụng hoặc quy trình nào để truy xuất, lập chỉ mục, “khai thác dữ liệu” hoặc theo bất kỳ cách thức nào khác sao chép hoặc phá cấu trúc điều hướng, giao diện, hình thức hoặc nội dung của Ứng Dụng GOJEK;

(v) đăng, phân phối hoặc sao chép theo bất kỳ cách nào, bất kỳ tư liệu có bản quyền, thương hiệu hoặc thông tin độc quyền nào khác mà không có sự đồng ý trước của chủ quyền sở hữu đó, hoặc xóa mọi thông báo về bản quyền, thương hiệu hoặc quyền sở hữu độc quyền khác tích hợp sẵn trong Ứng Dụng GOJEK;

(vi) gửi hoặc lưu trữ bất kỳ tư liệu nào vì mục đích bất hợp pháp hoặc gian lận;

(vii) gửi thư rác hoặc các tin nhắn không được yêu cầu, hoặc thực hiện các hành vi khác gây phương hại, phiền toái, bất tiện hoặc thực hiện việc đặt yêu cầu dịch vụ giả mạo;

(viii) gửi hoặc lưu trữ tư liệu vi phạm, dung tục, đe doạ, phỉ báng, hoặc tư liệu bất hợp pháp;

(ix) gửi tư liệu có chứa virus phần mềm, worm, trojan hoặc mã, tệp, tập lệnh, tác nhân hay chương trình máy tính có hại khác;

(x) can thiệp hoặc làm gián đoạn tính toàn vẹn hoặc hiệu suất hoạt động của Ứng Dụng GOJEK hoặc dữ liệu trong Ứng Dụng GOJEK;

(xi) mạo danh bất kỳ chủ thể hoặc đơn vị nào hoặc khai báo sai về mối quan hệ của mình với một chủ thể hoặc đơn vị;

(xii) cố ý khai báo sai vị trí hoặc địa điểm của mình; hoặc

(xiii) gây thiệt hại cho uy tín của Công Ty hoặc của bất kỳ Đơn Vị Liên Kết nào của Công Ty theo bất kỳ hình thức nào.

2. Các hành vi vi phạm và biện pháp xử phạt

2.1 Đối với Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải

(a) Đình chỉ thủ công

Vi phạm

Biện pháp xử lý

Lần 1

Lần 2

Lần 3

Hành động liên quan đến việc Quấy rối tình dục (qua văn bản hoặc lời nói) Khoá tài khoản 07 ngày Khoá tài khoản vĩnh viễn
Thực hiện hành vi phạm tội Khoá tài khoản vĩnh viễn
Tuyên truyền hoặc thuyết phục người khác truyền bá tin tức gian lận hoặc giả mạo, phỉ báng Công Ty trực tiếp hoặc thông qua các phương tiện truyền thông Khoá tài khoản vĩnh viễn
Sử dụng dữ liệu và tài khoản giả để đăng ký tài khoản: bằng lái, CMDN giả, sử dụng tài khoản bị chấm dứt, v.v. Khoá tài khoản vĩnh viễn
Tài Khoản của đối tác hoặc Người Dùng có dấu hiệu bị tấn công, xâm nhập bởi bên thứ ba Khoá tài khoản vĩnh viễn bên thứ 3
Lái xe ẩu, không an toàn, gây tai nạn nghiêm trọng Khoá tài khoản vĩnh viễn
Phát tán thông tin số điện thoại, hình ảnh hoặc thông tin khác của Người Dùng khác bằng bất kỳ phương tiện nào (bao gồm cả mạng xã hội) Khoá tài khoản 07 ngày Khoá tài khoản vĩnh viễn
Đối tác có hành vi xúc phạm danh dự, nhân phẩm, gây tổn hại đến nhân viên GOJEK Khoá tài khoản vĩnh viễn
Đối tác sử dụng các chất kích thích, chất cồn ảnh hưởng đến an toàn chuyến đi Khoá tài khoản 1 ngày Khoá tài khoản 1 ngày Khoá tài khoản vĩnh viễn
Đưa hàng hoá hoặc tiền cho nhân viên của GOJEK nhằm mục đích phá vỡ các quy tắc Khoá tài khoản vĩnh viễn
Bị phát hiện hoặc báo cáo là mang theo vũ khí sắc nhọn hoặc chất kích thích trong khi đang thực hiện đơn hàng Khoá tài khoản vĩnh viễn
Có hành vi tranh cãi, khiêu khích đánh nhau (qua lời nói hoặc văn bản) với Người Dùng trong hoặc sau chuyến đi Khoá tài khoản 3 – 5 ngày Khoá tài khoản vĩnh viễn
Mất đồ của Người Dùng (Áp dụng với đơn hàng GoSend) Khoá tài khoản 1 ngày (nếu đền bù lại giá trị món hàng) / Khoá tài khoản vĩnh viễn (nếu không đền bù giá trị món hàng)
Thả Người Dùng xuống xe khi chưa tới điểm đến hoặc yêu cầu đối tác khác thực hiện chuyến đi Khoá tài khoản 1 ngày Khoá tài khoản 1 ngày Khóa tài khoản vĩnh viễn
Chạy sai xe (Không trùng biển số đăng ký) Khoá tài khoản 3 ngày Khoá tài khoản 3 ngày Khóa tài khoản vĩnh viễn
Đánh/ Cãi nhau với các Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải khác của GOJEK trước mặt Người Dùng hoặc trong khu vực công cộng (Đang hoạt động / Không hoạt động) Khoá tài khoản 3 ngày Khóa tài khoản vĩnh viễn
Cản trở các Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải khác thực hiện các đơn hàng của họ Cảnh cáo Khóa tài khoản 07 ngày Khóa tài khoản vĩnh viễn
Liên hệ với Người Dùng cho các vấn đề khác ngoài vấn đề đặt đơn hàng Khoá tài khoản 3 – 5 ngày Khóa tài khoản vĩnh viễn
Yêu cầu Người Dùng thanh toán thêm cước phí (tiền bo, tiền giữ xe, tiền xăng,…) Khoá tài khoản 1 ngày Khoá tài khoản 1 ngày Khóa tài khoản vĩnh viễn
Mang theo người lạ khi đang thực hiện đơn hàng Khoá tài khoản 1 ngày Khoá tài khoản 1 ngày Khóa tài khoản vĩnh viễn
Lái xe quá nhanh, không tuân thủ quy tắc giao thông, lái xe trong khi không tỉnh táo, sử dụng điện thoại trong khi lái xe hoặc vi phạm các chỉ dẫn lái xe thông thường (lái xe không an toàn) Cảnh cáo Cảnh cáo Khóa tài khoản đến khi retraining
Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải không đón khách mà vẫn bấm kết thúc chuyến đi Cảnh cáo Cảnh cáo Khóa tài khoản đến khi retraining
Hút thuốc trong khi lái xe, bắt đầu một đơn đặt hàng mà không có xác nhận cho Người Dùng và các vấn đề khác gây ra sự bất tiện cho Người Dùng (sự bất tiện) Cảnh cáo Cảnh cáo Khóa tài khoản đến khi retraining
Đưa ra lý do không nhận đơn hàng và bắt Người Dùng hủy đơn hàng Cảnh cáo Cảnh cáo Khóa tài khoản đến khi retraining
Thái độ thiếu chuyên nghiệp, khiếm nhã với Người Dùng Cảnh cáo Cảnh cáo Khóa tài khoản đến khi retraining
Không mặc đủ trang bị (trang bị đầy đủ bao gồm 2 mũ bảo hiểm, 1 áo phông hoặc áo khoác) Cảnh cáo Cảnh cáo Khóa tài khoản đến khi retraining
Nhấn nút “Bắt đầu chuyến” trước khi đón và gặp Người Dùng Cảnh cáo Cảnh cáo Khóa tài khoản đến khi retraining
Bị Người Dùng than phiền về tình trạng xe hoặc trang phục/mũ bảo hiểm không sạch sẽ Cảnh cáo Cảnh cáo Khóa tài khoản đến khi retraining
Trả Người Dùng ở địa điểm khác với địa điểm đã đặt trên Ứng Dụng GOJEK, hoặc từ chối đoạn đường đúng trên Ứng dụng GOJEK Cảnh cáo Cảnh cáo Khóa tài khoản đến khi retraining

(b) Đình chỉ tự động

Vi Phạm

Biện pháp xử lý

Lần 1

Lần 2

Lần 3

Thực hiện hành vi gian lận nhằm trục lợi trên chính sách của GOJEK, bao gồm nhưng không giới hạn hành vi thực hiện chuyến giả mạo Khóa tài khoản 1 ngày Khóa tài khoản 14 ngày Khoá tài khoản vĩnh viễn
Phối hợp với các Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải khác, đối tác khác của GOJEK, Người Dùng, người thân, bạn bè thực hiện hành vi gian lận nhằm trục lợi trên chính sách của GOJEK, bao gồm nhưng không giới hạn hành vi thực hiện chuyến giả mạo Khóa tài khoản 1 ngày Khóa tài khoản 14 ngày Khoá tài khoản vĩnh viễn
Sử dụng các thiết bị hoặc ứng dụng khác can thiệp vào Ứng dụng hoặc hệ thống GOJEK để thực hiện đơn hàng nhằm gian lận Khóa tài khoản 3 ngày Khóa tài khoản 14 ngày Khoá tài khoản vĩnh viễn
Có số sao trung bình thấp Tạm khoá tài khoản, yêu cầu trình diện DWC Tạm khoá tài khoản, yêu cầu trình diện DWC Tạm khoá tài khoản, yêu cầu trình diện DWC, tái phạm lần 4 sẽ khoá tài khoản vĩnh viễn
Điều khiển dữ liệu/ đơn hàng khi thực hiện đơn hàng Khóa tài khoản 1 ngày Khóa tài khoản 14 ngày Khoá tài khoản vĩnh viễn
Chia sẻ thiết bị/ ứng dụng với người khác Khoá tài khoản vĩnh viễn
Có những giao dịch đáng ngờ trên hệ thống nhằm gian lận Khóa tài khoản 1 ngày Khóa tài khoản 14 ngày Khoá tài khoản vĩnh viễn

Trong trường hợp Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải bị khóa tài khoản vĩnh viễn do vi phạm quy định nêu tại Thỏa Thuận Nhà Cung Cấp và/ hoặc các quy chế, điều khoản, quy tắc ứng xử của Công Ty áp dụng cho Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải, Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải phải: Hệ quả của việc khóa vĩnh viễn tài khoản Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải

ngay lập tức xóa và gỡ bỏ hoàn toàn Ứng Dụng Tài Xế khỏi Thiết Bị Di Động của mình;

thanh toán bất kỳ khoản tiền nào còn nợ Công Ty theo quy định tại Điều 11.4.3 của Thỏa Thuận Nhà Cung Cấp;

hoàn thành các nghĩa vụ liên quan đến thuế thu nhập cá nhân phát sinh từ việc cung cấp Dịch Vụ Vận Tải đến trước thời điểm bị khóa tài khoản vĩnh viễn theo quy định tại Điều 9.12 của Thỏa Thuận Nhà Cung Cấp; và

bảo vệ, bồi thường và đảm bảo cho Công ty và các bên liên quan không bị phương hại đối với mọi khiếu nại, phí tổn, thiệt hại, tổn thất, nghĩa vụ và chi phí phát sinh liên quan đến việc Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải bị khóa tài khoản vĩnh viễn theo quy định tại Điều 10.1 của Thỏa Thuận Nhà Cung Cấp.

2.2 Đối với Người Dùng

(a) Đình chỉ thủ công

Vi Phạm

Biện pháp xử lý

Lần 1

Lần 2

Lần 3

Hành động liên quan đến việc Quấy rối tình dục đối với Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải (qua văn bản hoặc lời nói) (vi phạm nặng: 1 lần sẽ bị khóa; vi phạm nhẹ: 2 lần sẽ bị khóa) Cảnh cáo Khoá tài khoản vĩnh viễn
Thực hiện hành vi phạm tội trong chuyến đi với GOJEK Khoá tài khoản vĩnh viễn
Tuyên truyền hoặc thuyết phục người khác truyền bá tin tức gian lận hoặc giả mạo, phỉ báng Công Ty trực tiếp hoặc thông qua các phương tiện truyền thông Khoá tài khoản vĩnh viễn
Cố tình báo cáo, phản hồi thông tin không đúng sự thật gây ảnh hưởng xấu tới đối tác Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải Khoá tài khoản vĩnh viễn
Phát tán thông tin số điện thoại, hình ảnh hoặc thông tin khác của đối tác Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải bằng bất kỳ phương tiện nào với mục đích xấu Khoá tài khoản vĩnh viễn
Người Dùng có hành vi đe dọa, xúc phạm danh dự, nhân phẩm nhân viên GOJEK Khoá tài khoản vĩnh viễn
Đưa hàng hoá hoặc tiền cho nhân viên của GOJEK nhằm mục đích phá vỡ các quy tắc của GOJEK Khoá tài khoản vĩnh viễn
Bị phát hiện, báo cáo là có mang theo vũ khí hoặc ma túy trong chuyến đi Khoá tài khoản vĩnh viễn
Người Dùng có hành vi đánh, dọa giết (qua lời nói hoặc văn bản) với đối tác Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải trước, trong hoặc sau chuyến đi Khoá tài khoản vĩnh viễn
Cố tình gửi món hàng cấm, bị phát hiện bởi cơ quan chức năng/đối tác Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải (Áp dụng với đơn hàng GoSend) Khoá tài khoản vĩnh viễn
Không thanh toán tiền/thanh toán không đủ cho đối tác Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải Cảnh cáo Khoá tài khoản vĩnh viễn
Cố tình chuyển món hàng mà không có người nhận (GoSend) (Trong trường hợp yêu cầu đối tác Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải ứng tiền trước sẽ Khóa tài khoản vĩnh viễn) Cảnh cáo Cảnh cáo Khóa tài khoản vĩnh viễn
Liên hệ với đối tác Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải với mục đích lôi kéo qua các công ty đối thủ trước/trong/sau chuyến đi (vi phạm 2 lần đối với 2 Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải khác nhau) Khoá tài khoản vĩnh viễn
Người Dùng không liên lạc được/ số điện thoại không có thật Cảnh cáo Cảnh cáo Khóa tài khoản 7 ngày
Người Dùng báo khách không đặt chuyến Cảnh cáo Cảnh cáo Khóa tài khoản vĩnh viễn
Người Dùng đợi đối tác đến nơi rồi huỷ/ không liên lạc đươc Cảnh cáo Cảnh cáo Khoá tài khoản vĩnh viễn
Người Dùng đặt nhiều chuyến 1 lúc rồi đi với đối tác nào đến trước Cảnh cáo Cảnh cáo Khoá tài khoản vĩnh viễn

(b) Đình chỉ tự động

Vi Phạm

Biện pháp xử lý

Lần 1

Lần 2

Lần 3

Hành động liên quan đến việc Quấy rối tình dục đối với Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải (qua văn bản hoặc lời nói) (vi phạm nặng: 1 lần sẽ bị khóa; vi phạm nhẹ: 2 lần sẽ bị khóa) Cảnh cáo Khoá tài khoản vĩnh viễn
Thực hiện hành vi phạm tội trong chuyến đi với GOJEK Khoá tài khoản vĩnh viễn
Tuyên truyền hoặc thuyết phục người khác truyền bá tin tức gian lận hoặc giả mạo, phỉ báng Công Ty trực tiếp hoặc thông qua các phương tiện truyền thông Khoá tài khoản vĩnh viễn
Cố tình báo cáo, phản hồi thông tin không đúng sự thật gây ảnh hưởng xấu tới đối tác Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải Khoá tài khoản vĩnh viễn
Phát tán thông tin số điện thoại, hình ảnh hoặc thông tin khác của đối tác Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải bằng bất kỳ phương tiện nào với mục đích xấu Khoá tài khoản vĩnh viễn
Người Dùng có hành vi đe dọa, xúc phạm danh dự, nhân phẩm nhân viên GOJEK Khoá tài khoản vĩnh viễn
Đưa hàng hoá hoặc tiền cho nhân viên của GOJEK nhằm mục đích phá vỡ các quy tắc của GOJEK Khoá tài khoản vĩnh viễn
Bị phát hiện, báo cáo là có mang theo vũ khí hoặc ma túy trong chuyến đi Khoá tài khoản vĩnh viễn
Người Dùng có hành vi đánh, dọa giết (qua lời nói hoặc văn bản) với đối tác Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải trước, trong hoặc sau chuyến đi Khoá tài khoản vĩnh viễn
Cố tình gửi món hàng cấm, bị phát hiện bởi cơ quan chức năng/đối tác Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải (Áp dụng với đơn hàng GoSend) Khoá tài khoản vĩnh viễn
Không thanh toán tiền/thanh toán không đủ cho đối tác Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải Cảnh cáo Khoá tài khoản vĩnh viễn
Cố tình chuyển món hàng mà không có người nhận (GoSend) (Trong trường hợp yêu cầu đối tác Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải ứng tiền trước sẽ Khóa tài khoản vĩnh viễn) Cảnh cáo Cảnh cáo Khóa tài khoản vĩnh viễn
Liên hệ với đối tác Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải với mục đích lôi kéo qua các công ty đối thủ trước/trong/sau chuyến đi (vi phạm 2 lần đối với 2 Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải khác nhau) Khoá tài khoản vĩnh viễn
Người Dùng không liên lạc được/ số điện thoại không có thật Cảnh cáo Cảnh cáo Khóa tài khoản 7 ngày
Người Dùng báo khách không đặt chuyến Cảnh cáo Cảnh cáo Khóa tài khoản vĩnh viễn
Người Dùng đợi đối tác đến nơi rồi huỷ/ không liên lạc đươc Cảnh cáo Cảnh cáo Khoá tài khoản vĩnh viễn
Người Dùng đặt nhiều chuyến 1 lúc rồi đi với đối tác nào đến trước Cảnh cáo Cảnh cáo Khoá tài khoản vĩnh viễn

3. Danh sách các mặt hàng không được vận chuyển bằng dịch vụ GoSend

Theo Điều 2.9 của Điều Khoản Sử Dụng, các mặt hàng sau đây sẽ không được tiếp nhận vận chuyển thông qua dịch vụ GoSend:

(a) Các mặt hàng bị cấm theo quy định pháp luật, các mặt hàng yêu cầu giấy phép hoặc sự cho phép của cơ quan có thẩm quyền để được vận chuyển, các mặt hàng bị đánh cắp hay chiếm đoạt, hoặc các mặt hàng có hại (bao gồm các mặt hàng có chứa nguyên liệu nguy hiểm hay độc hại, ma túy hoặc các chất bất hợp pháp).

(b) Bất kỳ loại hàng hóa nào dưới đây:

(Hàng hóa cấm)

(i) tiền (tiền mặt, tiền xu, ngoại tệ và giấy tờ có giá khác);

(ii) ma túy, cần sa, moóc-phin và các sản phẩm gây nghiện khác;

(iii) văn hóa phẩm đồi trụy dưới mọi hình thức;

(iv) động vật và thực vật sống;

(v) thực phẩm, đồ uống, hoặc các thành phần thực phẩm hay đồ uống đòi hỏi được bảo quản ở nhiệt độ mát hơn hoặc môi trường đặc biệt;

(vi) các mặt hàng nặng mùi, ví dụ như sầu riêng;

(vii) chất nổ và các chất và hàng hóa dễ cháy khác, súng, vũ khí và các bộ phận của súng và vũ khí;

(viii) các chất nguy hiểm hoặc độc hại;

(ix) thiết bị đánh bạc hoặc vé số;

(x) mọi hàng hóa được kiểm soát, hoặc hàng hóa bị cấm nhập khẩu, xuất khẩu, hoặc lưu thông theo quy định pháp luật;

(Hàng hóa đặc biệt)

(xi) tác phẩm nghệ thuật, bao gồm các tác phẩm được làm và tạo ra bằng các kỹ năng, năng khiếu hoặc tài năng sáng tạo để bán, trưng bày hoặc sưu tầm. Bao gồm cả hàng hóa (và các bộ phận của hàng hóa) như tranh vẽ, hình ảnh, bình hoa, thảm trang trí;

(xii) phim ảnh, ảnh chụp, bao gồm cả ảnh chụp âm bản, ảnh trắng đen, ảnh chụp slide;

(xiii) hàng hóa dễ bị hư hỏng hoặc có giá trị thị trường biến động cao hoặc khó xác nhận;

(xiv) đồ cổ hoặc hàng hóa khác thể hiện phong cách hoặc thời trang của thời đại quá khứ, trong đó lịch sử, tuổi hay sự hiếm có góp phần vào giá trị của chúng, bao gồm đồ đạc nội thất, bộ đồ ăn, đồ thủy tinh và đồ vật sưu tầm như tiền xu và tem;

(xv) đồ thủy tinh dưới dạng đồ trang sức, bao gồm đồ trang sức trang phục, đồng hồ và các bộ phận đồng hồ, đá quý hoặc đá kim cương công nghiệp (quý hoặc bán quý) và đồ trang sức làm bằng kim loại quý;

(xvi) lông động vật, kể cả quần áo hoặc các mặt hàng khác có lông động vật;

(xvii) kim loại quý, bao gồm các thỏi hoặc bột vàng hay bạc, trầm tích hoặc bạch kim (ngoại trừ là một bộ phận tích hợp trong máy điện tử);

(xviii) thẻ điện thoại trả trước;

(xix) tem, tem tiêu thụ rượu, tem thuế quan;

(Giấy Tờ Có Giá)

(xx) giấy chứng nhận quyền sở hữu;

(xxi) hộ chiếu và thẻ căn cước;

(xxii) chứng chỉ ngân hàng, tiền gửi, chứng khoán (bao gồm nhưng không giới hạn cổ phiếu, trái phiếu, các tài liệu khác hoặc Hàng Hóa mà GOJEK định nghĩa là Giấy Tờ Có Giá theo quyết định của mình).

(c) Vật nuôi hoặc bất kỳ động vật nào khác.

(d) Các mặt hàng từ hoặc đến nhà tù.

(e) Các mặt hàng không phù hợp về mặt an toàn trong Xe hoặc các mặt hàng có thể gây hư hỏng đối với Xe hoặc tạo ra tình trạng không an toàn (và trong mọi trường hợp vận chuyển các mặt hàng có kích thước lớn hơn 70cm (chiều dài), 50cm (chiều rộng), 50cm (chiều cao) hoặc các mặt hàng nặng hơn 20kg).

(f) Các mặt hàng có giá trị, bao gồm các giấy tờ có giá (ví dụ như giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy phép hoặc thỏa thuận quan trọng), hoặc các mặt hàng có giá trị trên mức quy định trong Điều Khoản Sử Dụng (dù riêng lẻ hay cộng gộp) hoặc các mặt hàng mà nếu không được giao, giao hàng trễ hoặc bị hư hại trong quá trình giao hàng có thể khiến Người Dùng, người nhận hoặc người khác bị thiệt hại, thương tích hoặc trách nhiệm khác (ví dụ, sản phẩm y tế, thiết bị y tế hoặc bộ phận cấy ghép).

4. Cơ chế rà soát, kiểm soát thông tin 

 • Công Ty có thể thông qua hệ thống báo cáo để rà soát, kiểm soát thông tin và phát hiện, xử lý các gian lận, vi phạm quy chế trong việc sử dụng dịch vụ.
 • Việc rà soát và kiểm soát thông tin sẽ kết hợp giữa các phương pháp thủ công, công nghệ và hệ thống tự động của Công Ty. Khi phát hiện ra sai phạm, tuỳ mức độ mà Công Ty sẽ có những chế tài khác nhau.
 • Công Ty giữ quyền quyết định về việc lưu hoặc loại bỏ những thông tin vi phạm hoặc phối hợp với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để giải quyết trong trường hợp có những vi phạm nghiêm trọng.
 • Người Dùng khi phát hiện các hành vi vi phạm, có quyền báo cáo với Công Ty thông qua việc gửi email tới địa chỉ care@go-viet.vn hoặc gọi điện theo số: 1900636252. Bộ phận chăm sóc Người Dùng sẽ có nhiệm vụ tiếp nhận, kiểm tra và xử lý thích hợp với các vi phạm trên.