ĐỐI TÁC
GO-FOOD

hợp tác cùng go-food

Hãy điền thông tin vào mẫu sau để hoàn tất bước đầu trở thành đối tác của GO-FOOD

GO-FOOD 4 Steps
mẫu đăng ký

Điền thông tin
như mẫu sau

mẫu đăng ký
GO-FOOD

GO-FOOD
sẽ nhanh chóng
liên lạc với bạn
hoàn tất đăng ký

Gửi thực đơn

Gửi thực đơn cho
GO-FOOD để hiển
thị trên ứng dụng

Bắt tay nhận đơn

Bắt tay nhận đơn
để GO-FOOD giao
đến khách hàng ngay

Benifits
Gia tăng doanh thu

Gia tăng doanh thu
Tiết kiệm chi phí

Tài xế phủ rộng

Tài xế phủ rộng
mọi lúc mọi nơi

Dễ dàng kết nối

Dễ dàng kết nối
hàng triệu khách hàng

Lan truyền thương hiệu

Lan truyền thương hiệu
hiệu quả nhanh chóng