Nếu có yêu cầu chỉnh sửa, cập nhật thông tin cửa hàng, menu, giá hoặc các yêu cầu khác xin vui lòng liên hệ:
Điện thoại: 1900 63 65 23
Email: food@go-viet.vn