Đăng Ký Nhà Hàng GO-FOOD

Hướng dẫn đăng ký

Vui lòng điền đầy đủ và chính xác thực đơn để quá trình đăng tải nhà hàng diễn ra nhanh nhất
Thực đơn này áp dụng cho tất cả các chi nhánh (Khi chọn "Thêm chi nhánh cửa hàng" bạn không cần nhập lại thực đơn và ảnh món)

Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ

Điện thoại: 1900 63 65 23
Email: food@go-viet.vn
Cộng đồng Đối tác GO-FOOD TP.HCM: facebook.com/groups/DoiTacGOFOOD
Cộng đồng Đối tác GO-FOOD Hà Nội: facebook.com/groups/DoiTacGoFoodHaNoi