ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

Các Bên

 1. Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại Công nghệ Go Viet, một công ty được thành lập tại Việt Nam theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Số 0314924845, có trụ sở tại Tầng 6, Trung tâm Thương mại RomeA, 117 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam (Công Ty).
 2. Tài xế hoặc người điều hành xe (Bạn hoặc của Bạn) có họ tên và địa chỉ thường trú được đăng ký trong Ứng Dụng Tài Xế (như định nghĩa bên dưới).
 1. Giới thiệu về Thỏa Thuận nàyVui lòng đọc Thỏa Thuận này một cách cẩn thận. Đây là một thỏa thuận điện tử và bằng cách đăng ký hoặc sử dụng bất kỳ phần nào của Dịch Vụ, Bạn xác nhận rằng Bạn đã đọc, hiểu, chấp nhận và đồng ý với Thỏa Thuận này và sẽ bị ràng buộc bởi Thỏa Thuận này. Nếu Bạn không đồng ý bị ràng buộc bởi Thỏa Thuận này, Bạn không được truy cập hoặc sử dụng bất kỳ phần nào của Dịch Vụ. Thỏa Thuận này là một thỏa thuận pháp lý ràng buộc giữa Bạn và Công ty. Nếu áp dụng, việc Bạn sử dụng Dịch Vụ với tư cách là Người Dùng sẽ chịu sự điều chỉnh của Điều Khoản Sử Dụng Của Người Dùng.
 2. Giới thiệu về Công TyCông Ty là một công ty dịch vụ công nghệ. Công Ty cung cấp một hệ thống kết nối tài xế hoặc người điều hành xe với Người Dùng. Công Ty không cung cấp dịch vụ vận tải, cũng không đóng vai trò là hãng vận tải hoặc nhà cung cấp dịch vụ vận tải, nhà cung cấp dịch vụ chuyển phát nhanh, bưu chính, nhà cung cấp dịch vụ giao hàng, nhà cung ứng hoặc nhà điều hành thực phẩm và đồ uống, nhà điều hành cho thuê taxi hoặc xe tư nhân, cũng không đóng vai trò là đại lý cho bất kỳ chủ thể hoặc đơn vị nào nêu trên. Tất cả Dịch Vụ Vận Tải do Bạn cung cấp trực tiếp cho Người Dùng và Bạn đóng vai trò là một đối tác hợp tác kinh doanh độc lập của Công Ty, tự mình thực hiện hoạt động kinh doanh, không có quan hệ sử dụng lao động với Công Ty hay bất kỳ Công Ty Thuộc Tập Đoàn nào của Công Ty.
 3. Định nghĩa và Giải thích

3.1. Định nghĩa

Trong Thỏa Thuận này, các thuật ngữ sau có ý nghĩa như sau:
Tài Khoản có nghĩa là tài khoản đã đăng ký mà Bạn nhận được để truy cập Dịch Vụ.

Đơn Vị Liên Kết có nghĩa là, liên quan đến một bên, bất kỳ đơn vị nào kiểm soát, dưới sự kiểm soát của hoặc dưới sự kiểm soát chung với, bên đó, trong đó sự kiểm soát có nghĩa là quyền sở hữu trực tiếp hoặc gián tiếp hơn 50% vốn có quyền biểu quyết hoặc quyền sở hữu tương tự của bên đó hoặc quyền hợp pháp để chỉ đạo hoặc tiến hành việc chỉ đạo về quản lý chung và các chính sách của bên đó, cho dù thông qua quyền sở hữu vốn có quyền biểu quyết, theo hợp đồng hay bằng cách khác, và kiểm soát và được kiểm soát sẽ được diễn giải tương ứng.

Thỏa Thuận có nghĩa là Thỏa Thuận Hợp Tác Kinh Doanh Với Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải này và tất cả Điều Khoản Cụ Thể áp dụng.

Điểm Ứng Dụng hay App Credits có nghĩa là các điểm mà Người Dùng được quyền sử dụng thông qua Ứng Dụng Người Dùng.

Luật Áp Dụng có nghĩa là tất cả các luật, quy chế, sắc lệnh, quy định, chính sách được quy định, pháp lệnh, nghị định thư, bộ quy tắc ngành, quy tắc giao thông đường bộ, giấy phép theo quy định, giấy phép hành nghề theo quy định hoặc yêu cầu của mọi tòa án hoặc cơ quan xét xử hay cơ quan hoặc bộ phận thuộc chính phủ, pháp định, quy định, tư pháp, hành chính hoặc giám sát, có hiệu lực vào từng thời điểm trong thời hạn của Thỏa Thuận này.

Hướng Dẫn Cộng Đồng có nghĩa là tài liệu được trình bày tại [link].

Ứng Dụng Tài Xế có nghĩa là ứng dụng điện tử do GOJEK và/hoặc Các Công Ty Thuộc Tập Đoàn GOJEK cung cấp cho tài xế và người điều hành xe để kết nối với Người Dùng. Ví Tài Xế có nghĩa là tính năng ví được tích hợp trong Ứng Dụng Tài Xế.

GOJEK có nghĩa là PT APLIKASI KARYA ANAK BANGSA, một công ty được thành lập theo pháp luật Indonesia có Giấy đăng ký thành lập số 8120000910016, địa chỉ trụ sở chính tại Gedung Pasaraya Blok M. Gedung B, tầng 6 và tầng 7, JI. Iskandarsyah II No. 2 Kelurahan Melawai, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12160, Indonesia.

Các Công Ty Thuộc Tập Đoàn có nghĩa là một chủ thể và các Đơn Vị Liên Kết của chủ thể đó (và Công Ty Thuộc Tập Đoàn sẽ được hiểu theo đó).

Thiết Bị Di Động là điện thoại thông minh, máy tính bảng hoặc thiết bị di động khác do Bạn sở hữu hoặc kiểm soát mà Bạn sử dụng để kết nối với Ứng Dụng Tài Xế.

Chính Sách có nghĩa là Hướng Dẫn Cộng Đồng, Chính Sách Bảo Mật và mọi chính sách, tiêu chuẩn, hướng dẫn hoặc chỉ dẫn khác do Công Ty cung cấp vào từng thời điểm, trong từng trường hợp được cập nhật vào từng thời điểm.

Chính Sách Bảo Mật được định nghĩa tại điều khoản 13(a).

Dịch Vụ có nghĩa là các dịch vụ do Công Ty cung cấp để kết nối tài xế cá nhân hoặc người điều hành xe với Người Dùng, bao gồm thông qua Ứng Dụng Tài Xế, Ứng Dụng Người Dùng và các phần mềm, trang điện tử, nền tảng, và các hệ thống hỗ trợ và dịch vụ khác. Để tránh nhầm lẫn, Dịch Vụ không bao gồm Dịch Vụ Vận Tải, được Bạn cung cấp trực tiếp cho Người Dùng.

Điều Khoản Cụ Thể có nghĩa là các điều khoản bổ sung hoặc thay thế có thể áp dụng cho việc sử dụng Dịch Vụ và/hoặc việc Bạn cung cấp Dịch Vụ Vận Tải, được Công Ty thông báo cho Bạn vào từng thời điểm.

Lãnh Thổ có nghĩa là lãnh thổ mà Bạn đã đăng ký sử dụng Dịch Vụ, như được quy định cụ thể trong Tài Khoản của Bạn.

Dịch Vụ Vận Tải có nghĩa là việc Bạn cung cấp các dịch vụ vận tải, bao gồm vận chuyển hàng hóa và/hoặc hành khách cho Người Dùng.

Người Dùng có nghĩa là người dùng cuối đã đăng ký của Ứng Dụng Người Dùng.
Ứng Dụng Người Dùng có nghĩa là ứng dụng điện tử do GOJEK và/hoặc Các Công Ty Thuộc Tập Đoàn GOJEK cung cấp cho Người Dùng để kết nối với tài xế và người điều hành xe.

Cước Phí Người Dùng được định nghĩa tại điều khoản 10.3;

Thông Tin Người Dùng có nghĩa là thông tin về Người Dùng được cung cấp cho Bạn bởi hoặc thay mặt cho Công Ty hoặc Các Công Ty Thuộc Tập Đoàn của Công Ty, thông tin này có thể bao gồm tên, vị trí đón, thông tin liên hệ và hình ảnh của Người Dùng.

Điều Khoản Sử Dụng Của Người Dùng có nghĩa là điều khoản sử dụng áp dụng cho việc Người Dùng sử dụng Ứng Dụng Người Dùng, như được cập nhật vào từng thời điểm.

Xe có nghĩa là xe mà Bạn đã đăng ký với Công Ty và sử dụng cho mục đích cung cấp Dịch Vụ Vận Tải.

3.2. Giải thích

(a)  Trong Thỏa Thuận này (trừ khi ngữ cảnh yêu cầu khác), tham chiếu “bằng văn bản” không bao gồm email trừ khi có quy định cụ thể khác; và bất kỳ cụm từ nào theo sau thuật ngữ “bao gồm”, “cụ thể”, “ví dụ”, hoặc bất kỳ từ ngữ tương tự nào đều mang tính minh họa và sẽ không giới hạn ý nghĩa của các từ trước các thuật ngữ đó.

(b)  Thỏa Thuận này được soạn thảo bằng tiếng Anh và tiếng Việt. Nếu có bất kỳ khác biệt nào giữa bản tiếng Anh và tiếng Việt của Thoả Thuận này, bản tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng trong mọi trường hợp.

4. Mục Đích, Phạm Vi và Thời Hạn Hợp Tác 4.1. Mục Đích và Phạm Vi Hợp Tác

Thỏa Thuận này điều chỉnh việc hợp tác giữa Công Ty và Bạn, theo đó:

(a)  Đóng góp của Công Ty: Công Ty sẽ cung cấp quyền truy cập vào Dịch Vụ theo quy định tại các điều khoản 7.1 và 7.2 và những hỗ trợ khác theo Thỏa Thuận này để Bạn có thể kết nối với, và cung cấp Dịch Vụ Vận Tải cho, Người Dùng theo các điều khoản của Thỏa Thuận này; và

(b)  Đóng góp của Bạn: Bạn sẽ đóng góp bằng việc sử dụng Xe Của Bạn để tự mình cung cấp Dịch Vụ Vận Tải cho Người Dùng, nhân danh chính Bạn và bằng khả năng của Bạn.

Xem xét đến sự đóng góp như trên của Công Ty và Bạn theo Thỏa Thuận này, Cước Phí Người Dùng được Người Dùng chi trả sẽ được phân chia giữa Công Ty và Bạn theo các điều khoản và điều kiện của Thỏa Thuận này. Các bên sẽ có quyền và nghĩa vụ như được quy định tại Thỏa Thuận này.

4.2. Thời Hạn Hợp Tác

Thời hạn hợp tác giữa Công Ty và Bạn theo Thỏa Thuận này bắt đầu từ ngày Bạn đăng ký thành công với Công Ty để sử dụng Dịch Vụ đến ngày Thỏa Thuận này chấm dứt theo các điều khoản của Thỏa Thuận.

5. Trách nhiệm của Bạn
5.1. Cam kết của Bạn

(a) Bạn cam đoan, đảm bảo và cam kết trên cơ sở liên tục trong suốt thời hạn của Thỏa Thuận này rằng:

(i)  Bạn có đầy đủ quyền hạn và thẩm quyền để ký kết Thỏa Thuận này và thực hiện các nghĩa vụ của Bạn theo Thỏa Thuận này;

(ii)  Bạn có thể vận hành một chiếc xe có động cơ (bao gồm Xe) và có bằng lái xe hợp lệ và tất cả các giấy phép, phê duyệt, sự cho phép và sự chấp thuận cần thiết khác để cung cấp Dịch Vụ Vận Tải trong Lãnh Thổ theo yêu cầu của Luật Áp Dụng;

(iii)  Bạn sở hữu hoặc có quyền và thẩm quyền hợp pháp để vận hành Xe và rằng Xe đáp ứng các tiêu chuẩn áp dụng về an toàn và bảo trì cho xe cùng loại, đang trong tình trạng hoạt động tốt và đang trong tình trạng sạch sẽ và tiện nghi phù hợp cho việc cung cấp Dịch Vụ Vận Tải tương ứng;

(iv)  Bạn ít nhất 18 tuổi (hoặc, nếu độ tuổi mà Bạn được phép cung cấp Dịch Vụ Vận Tải theo Luật Áp Dụng tại Lãnh Thổ cao hơn 18 tuổi thì Bạn ít nhất ở độ tuổi đó);

(v)  Bạn có và sẽ duy trì hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm hợp lệ cho hoạt động của Xe và/hoặc bảo hiểm kinh doanh để bảo hiểm mọi tổn thất dự kiến liên quan đến việc cung cấp Dịch Vụ Vận Tải, trong mỗi trường hợp phải bao gồm bồi thường thiệt hại cho Bạn, hành khách của Bạn, bất kỳ hàng hóa hoặc mặt hàng nào khác, Xe Của Bạn, và bất kỳ bên thứ ba nào, ở mức bồi thường bảo hiểm đáp ứng các yêu cầu tối thiểu theo Luật Áp Dụng và các Chính Sách. Công Ty không kiểm soát, hoặc tư vấn cho Bạn về, các thu xếp chính sách bảo hiểm của Bạn, và cũng không có nghĩa vụ phải thu xếp các chính sách bảo hiểm thay mặt Bạn;

(vi)  Bạn phải luôn tuân thủ tất cả các Luật Áp Dụng và Chính Sách, và sẽ thông báo cho Công Ty nếu Bạn vi phạm bất kỳ Luật Áp Dụng hoặc Chính Sách nào;

(vii)  Bạn sẽ chỉ sử dụng Dịch Vụ cho mục đích hợp pháp và chỉ cho các mục đích của Thỏa Thuận này;

(viii)  Bạn không có án tích hình sự ở Lãnh Thổ hoặc bất kỳ vùng tài phán nào khác;

(ix)  Bạn sẽ nhanh chóng cung cấp cho Công Ty bất kỳ tài liệu hoặc thông tin bổ sung nào theo yêu cầu của Công Ty, bao gồm chứng minh thư, căn cước hoặc bằng chứng nhận diện, bằng chứng quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng Xe. Bạn xác nhận rằng Bạn có thể phải chịu sự kiểm tra về lý lịch, án tích hình sự và hồ sơ lái xe vào từng thời điểm và Bạn sẽ hợp tác với những thủ tục kiểm tra này theo yêu cầu của Công Ty;

(x)  Bạn phải đảm bảo rằng bất kỳ tài liệu và thông tin nào do Bạn (hoặc thay mặt Bạn) cung cấp cho Công Ty là luôn có hiệu lực, chính xác, cập nhật, đầy đủ và không gây nhầm lẫn;

(xi)  Bạn chỉ được sử dụng điểm truy cập internet và tài khoản dữ liệu mà Bạn được phép sử dụng;

(xii)  Bạn không được thực hiện mọi hành vi gian lận, lừa đảo hoặc bất hợp pháp; và

(xiii)  Bạn không được làm hư hỏng hoặc gây ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của mạng mà Dịch Vụ hoạt động.

(b) Bạn là nhà cung cấp Dịch Vụ Vận Tải và do đó phải tự chịu trách nhiệm thực hiện Dịch Vụ Vận Tải an toàn, hiệu quả và phù hợp bằng tất cả kỹ năng và cẩn trọng hợp lý. Bạn phải tự chịu trách nhiệm cung cấp tất cả các thiết bị, vật liệu, công cụ và các vật dụng cần thiết khác cho việc thực hiện Dịch Vụ Vận Tải an toàn, hiệu quả và phù hợp. Bạn chịu trách nhiệm về sự an toàn của chính Bạn và của Người Dùng, trong việc thực hiện Dịch Vụ Vận Tải, và Bạn phải thực hiện tất cả các biện pháp phòng ngừa cần thiết.

5.2.  Tương tác của Bạn với Người Dùng

(a)  Trong phạm vi tối đa mà luật cho phép, việc Bạn cung cấp Dịch Vụ Vận Tải cho Người Dùng tạo ra mối quan hệ trực tiếp giữa Bạn và Người Dùng, mà Công Ty không phải là một bên tham gia vào quan hệ đó. Công Ty không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ về các hành vi hoặc thiếu sót của Người Dùng liên quan đến Bạn. Trong phạm vi tối đa được Luật Áp Dụng cho phép

(i)  Bạn sẽ tự chịu trách nhiệm về bất kỳ nghĩa vụ hoặc trách nhiệm nào đối với Người Dùng hoặc bên thứ ba phát sinh từ việc Bạn cung cấp Dịch Vụ Vận Tải;

(ii)  phụ thuộc vào các điều khoản và điều kiện được thỏa thuận giữa Công Ty và Người Dùng và/hoặc các bên thứ ba, bao gồm nhưng không giới hạn các miễn trừ và giới hạn nghĩa vụ theo điều khoản 9 của Điều Khoản Sử Dụng Của Người Dùng, Công Ty có trách nhiệm duy nhất đối với các nghĩa vụ hoặc trách nhiệm đối với Người Dùng hoặc các bên thứ ba phát sinh do lỗi của Dịch Vụ.

(b)  Mặc dù Bạn tự chịu trách nhiệm đối với việc cung cấp Dịch Vụ Vận Tải, nhưng Công Ty có quyền xử lý mọi khiếu nại của Người Dùng thông qua quy trình xử lý khiếu nại của Công Ty, hoặc mọi khiếu nại mà Bạn có thể có đối với bất kỳ Người Dùng nào. Bạn đồng ý hợp tác đầy đủ với quy trình xử lý khiếu nại đó và gửi mọi khiếu nại mà Bạn có thể có qua Ứng Dụng Tài Xế. Công Ty, theo toàn quyền quyết định của mình, cũng có quyền chuyển lại bất kỳ khiếu nại nào như vậy đến Bạn một cách trực tiếp và có thể quyết định tạo điều kiện thuận lợi cho các cuộc thảo luận với Người Dùng. Bạn đồng ý tuân thủ Luật Áp Dụng, các điều khoản của Thỏa Thuận này và các Chính Sách trong việc Bạn xử lý khiếu nại của Người Dùng. Quy trình xử lý khiếu nại của Công Ty sẽ không miễn trừ bất kỳ quyền hoặc biện pháp khắc phục nào không được miễn trừ hoặc giới hạn theo Luật Áp Dụng.

5.3.  Tương tác của Bạn với bên thứ ba

Bạn có thể có cơ hội ký kết thỏa thuận với bên thứ ba thông qua việc sử dụng Dịch Vụ. Bất kỳ thỏa thuận nào như vậy sẽ chỉ là thỏa thuận giữa Bạn và bên thứ ba có liên quan, và Công Ty không có trách nhiệm hoặc nghĩa vụ đối với các thỏa thuận đó. Công Ty không kiểm nhận chất lượng bất kỳ nhà cung cấp, ứng dụng hoặc trang điện tử nào của bên thứ ba tích hợp sẵn thông qua Dịch Vụ, và trong mọi trường hợp, Công Ty, các bên chuyển quyền sử dụng của Công Ty (licensors) hoặc bất kỳ Đơn Vị Liên Kết nào của Công Ty sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ nội dung, sản phẩm, dịch vụ hoặc tư liệu nào khác về hoặc cung cấp bởi các nhà cung cấp, ứng dụng hoặc trang điện tử của bên thứ ba đó.

6. Tài Khoản của Bạn

(a)  Để truy cập Dịch Vụ với tư cách là tài xế hoặc người điều hành xe, Bạn phải đăng ký và duy trì Tài Khoản với tư cách là người dùng của Ứng Dụng Tài Xế.

(b)  Bạn chịu trách nhiệm về tất cả các hoạt động được thực hiện trên Tài Khoản của Bạn. Bạn:

(i)  chỉ được có một Tài Khoản;

(ii)  phải giữ bí mật và bảo vệ an toàn thông tin Tài Khoản của Bạn (bao gồm cả thông tin đăng nhập);

(iii)  không được cung cấp cho bất kỳ người nào khác quyền truy cập vào Tài Khoản của Bạn, bao gồm cả việc chuyển giao Tài Khoản của Bạn hoặc thông tin từ Tài Khoản của Bạn cho bất kỳ người nào khác; và

(iv)  phải thông báo ngay cho Công Ty nếu Bạn nghi ngờ có bất kỳ hành vi truy cập hoặc sử dụng trái phép nào đối với Tài Khoản của Bạn.

(c)  Phụ thuộc vào điều 12, Công Ty có quyền chặn hoặc từ chối quyền truy cập vào Tài Khoản của Bạn, và/hoặc chặn các tính năng tích hợp sẵn trong Ứng Dụng Tài Xế, vào bất kỳ lúc nào, có hoặc không có thông báo trước, mà không ảnh hưởng đến các quyền và biện pháp khắc phục khác của mình:

(i)  nếu Công Ty cho rằng, theo toàn quyền quyết định của Công Ty, Bạn đã vi phạm bất kỳ điều khoản nào trong Thỏa Thuận này hoặc các Chính Sách;

(ii)  trong một quá trình điều tra;

(iii)  nếu Bạn nợ Công Ty hoặc Các Công Ty Thuộc Tập Đoàn của Công Ty bất kỳ khoản tiền nào;

(iv)  nếu số dư trong Ví Tài Xế của Bạn giảm xuống dưới ngưỡng tối thiểu do Công Ty quy định cụ thể vào từng thời điểm;

(v)  nếu Thỏa Thuận này bị chấm dứt vì bất kỳ lý do nào;

(vi)  nếu Công Ty cho rằng, theo toàn quyền quyết định của mình, Tài Khoản của Bạn đang bị sử dụng hoặc có liên quan đến bất kỳ hành vi lừa đảo, bất hợp pháp hoặc phạm tội nào; và/hoặc

(vii)  vào bất cứ thời điểm nào khác theo quyết định hợp lý của Công Ty.

Trong trường hợp đó, số dư trong Ví Tài Xế của bạn sẽ bị giữ lại và/hoặc tịch thu (trong trường hợp đình chỉ vĩnh viễn Tài Khoản của Bạn) và Bạn sẽ không được yêu cầu Công Ty chịu trách nhiệm cho việc giữ lại hoặc tịch thu khoản tiền đó.

7. Việc sử dụng Dịch Vụ của Bạn

7.1.  Với điều kiện Bạn tuân thủ Thỏa Thuận này, Công Ty và các bên chuyển quyền sử dụng của Công Ty (licensors) cấp cho Bạn quyền sử dụng có thể bị hủy ngang, có giới hạn, không độc quyền, không thể chuyển nhượng, miễn phí quyền sử dụng trong thời hạn của Thỏa Thuận này và trong Lãnh Thổ, để truy cập và sử dụng Dịch Vụ, bao gồm Ứng Dụng Tài Xế và mọi thông tin và tài liệu được cung cấp thông qua Ứng Dụng Tài Xế, duy nhất cho việc sử dụng của cá nhân Bạn cho mục đích kết nối Bạn với Người Dùng liên quan đến Dịch Vụ Vận Tải.

7.2.  Tất cả các quyền không được cấp rõ ràng cho Bạn theo Thỏa Thuận này đều được Công Ty và các bên chuyển quyền sử dụng của Công Ty (licensors) bảo lưu. Không có nội dung nào trong Thỏa Thuận này chuyển giao bất kỳ quyền sở hữu nào về hoặc đối với Dịch Vụ (cho dù là toàn bộ hoặc một phần) cho Bạn.

7.3.  Khi sử dụng Dịch Vụ, Bạn không được:

(a)  chuyển quyền sử dụng, chuyển quyền sử dụng lại, bán, bán lại, chuyển giao, chuyển nhượng, phân phối hoặc khai thác về mặt thương mại khác hoặc cung cấp Dịch Vụ cho bất kỳ bên thứ ba nào theo bất kỳ hình thức nào;

(b)  sửa đổi hoặc tạo các tác phẩm phái sinh dựa trên Dịch Vụ hoặc thiết kế kỹ thuật đảo ngược hoặc truy cập phần mềm nền tảng vì bất kỳ lý do nào;

(c)  sử dụng Dịch Vụ để tạo sản phẩm hoặc dịch vụ cạnh tranh, tạo sản phẩm bằng các ý tưởng, tính năng, chức năng hoặc đồ họa tương tự như Dịch Vụ, sao chép bất kỳ ý tưởng, tính năng, chức năng hoặc đồ họa nào của Dịch Vụ, hoặc khởi chạy chương trình hay tập lệnh tự động mà có thể thực hiện nhiều yêu cầu máy chủ trong mỗi giây, hoặc gây ra tổn thất nghiêm trọng hay cản trở hoạt động và/hoặc hiệu suất của Dịch Vụ, hoặc cố gắng truy cập trái phép vào Dịch Vụ hoặc các hệ thống hay mạng liên quan;

(d)  sử dụng bất kỳ ứng dụng hoặc quy trình nào để truy xuất, lập chỉ mục, “khai thác dữ liệu” hoặc theo bất kỳ cách nào sao chép hoặc phá cấu trúc điều hướng, giao diện hoặc nội dung của Dịch Vụ;

(e)  đăng, phân phối hoặc sao chép theo bất kỳ cách nào, bất kỳ tư liệu có bản quyền, nhãn hiệu hoặc thông tin độc quyền nào khác mà không có sự đồng ý trước của chủ quyền sở hữu đó, hoặc xóa bất kỳ thông báo nào về bản quyền, nhãn hiệu hoặc quyền sở hữu độc quyền khác có trong Dịch Vụ;

(f)  gửi hoặc lưu trữ bất kỳ tư liệu nào vì mục đích bất hợp pháp hoặc gian lận;

(g)  gửi thư rác hoặc các tin nhắn không được yêu cầu;

(h)  gửi hoặc lưu trữ tư liệu vi phạm, dung tục, đe doạ, phỉ báng, hoặc tư liệu bất hợp pháp hay sai trái;

(i)  gửi tư liệu có chứa phần mềm virus, worm, trojan hoặc mã, tệp, tập lệnh, tác nhân hay chương trình máy tính có hại khác;

(j)  can thiệp hoặc làm gián đoạn tính toàn vẹn hoặc hiệu suất hoạt động của Dịch Vụ hoặc dữ liệu chứa trong Dịch Vụ;

(k)  mạo danh bất kỳ chủ thể hoặc đơn vị nào hoặc khai báo sai về mối quan hệ của Bạn với một chủ thể hoặc đơn vị;

(l)  cố ý khai báo sai vị trí hoặc địa điểm của Bạn, hoặc thực hiện hoặc nhận đơn đặt hàng cho Dịch Vụ Vận Tải khác ngoài Ứng Dụng Người Dùng hoặc giả mạo;

(m)  gây phiền toái, làm phiền, bất tiện, quấy rối, thương tích cá nhân hoặc thiệt hại tài sản, cho dù GO-VIET (và cán bộ, giám đốc, thành viên, nhân viên và đại lý), bất kỳ Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải nào, hoặc bất kỳ bên nào khác; hoặc

(n)  gây thiệt hại cho uy tín của Công Ty hoặc của bất kỳ Công Ty Thuộc Tập Đoàn nào của Công Ty theo bất kỳ hình thức nào.

8. Thiết Bị Di Động của Bạn

(a)  Quyền truy cập của Bạn vào Ứng Dụng Tài Xế sẽ thông qua Thiết Bị Di Động. Bạn có trách nhiệm kiểm tra và đảm bảo rằng Bạn chỉ tải xuống và sử dụng đúng phần mềm (bao gồm phiên bản mới nhất của Ứng Dụng Tài Xế) vào Thiết Bị Di Động của Bạn. Công Ty không chịu trách nhiệm nếu Bạn không có thiết bị tương thích hoặc nếu Bạn không cài đặt phiên bản mới nhất của phần mềm (bao gồm phiên bản mới nhất của Ứng Dụng Tài Xế) vào Thiết Bị Di Động của Bạn.

(b)  Bạn tự chịu trách nhiệm mua sắm và sử dụng Thiết Bị Di Động bao gồm nhưng không giới hạn việc mua chính Thiết Bị Di Động.

(c)  Bạn phải tự chịu trách nhiệm đăng ký mua thuê bao gói dịch vụ internet và di động phù hợp và đối với bất kỳ khoản phí phải thanh toán cho nhà cung cấp dịch vụ viễn thông của Bạn, ví dụ, các khoản cước phí điện thoại, SMS và dữ liệu internet. Bạn thừa nhận rằng việc Bạn sử dụng Dịch Vụ có thể tiêu tốn nhiều dung lượng dữ liệu và Bạn sẽ tự chịu trách nhiệm về việc sử dụng dung lượng dữ liệu đó và các khoản cước phí liên quan.

(d)  Trong trường hợp Thiết Bị Di Động bị mất, bị đánh cắp, bị hỏng và/hoặc không thuộc quyền chiếm hữu hay kiểm soát của Bạn, và điều này làm lộ thông tin Tài Khoản của Bạn cho người khác hoặc ảnh hưởng đến quyền và/hoặc biện pháp khắc phục hợp pháp của Công Ty, Bạn phải thông báo ngay cho Công Ty và tuân thủ quy trình được Công Ty thông báo.

(e)  Bạn chỉ có thể truy cập Tài Khoản của Bạn thông qua Thiết Bị Di Động sử dụng số điện thoại đã được cung cấp cho Công Ty trong quá trình đăng ký Tài Khoản. Bạn không được cho mượn, cho thuê hoặc chuyển giao Thiết Bị Di Động cho bất kỳ người nào khác với mục đích truy cập Tài Khoản của Bạn mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Công Ty.

9. Mối quan hệ của Bạn với Công Ty

(a)  Mối quan hệ của Bạn với Công Ty là mối quan hệ của một đối tác hợp tác kinh doanh độc lập. Bạn đồng ý rõ ràng rằng: (i) Thỏa Thuận này không phải là hợp đồng lao động, cũng không tạo lập mối quan hệ lao động (kể cả dưới khía cạnh của luật lao động, luật thuế hoặc pháp luật về an sinh xã hội), giữa Công Ty và Bạn, cũng không dẫn đến việc Bạn được Công Ty thuê với tư cách là một nhân viên hoặc được coi là một nhân viên; và (ii) không có mối quan hệ liên doanh hoặc đại lý thiết lập và tồn tại giữa Công Ty và Bạn. Bạn không có thẩm quyền đại diện để ràng buộc Công Ty và Bạn cam kết không tự cho mình là người lao động, đại lý, nhân viên hoặc đại diện của Công Ty.

(b)  Bạn thừa nhận rằng Công Ty không, và không tìm cách, thực hiện mọi quyền kiểm soát chung đối với Bạn và các hoạt động của Bạn. Bạn có toàn quyền quyết định chấp nhận, từ chối hoặc hủy bất kỳ yêu cầu nào về Dịch Vụ Vận Tải thông qua Ứng Dụng Tài Xế và quyết định khoảng thời gian Bạn muốn sử dụng Dịch Vụ. Nếu Bạn không còn muốn sử dụng Dịch Vụ, Bạn có thể quyết định ngừng sử dụng bất kỳ lúc nào. Bạn có toàn quyền quyết định có nên sử dụng Dịch Vụ hay không. Bạn cũng hoàn toàn tùy ý tự do tham gia bất kỳ nghề nghiệp hoặc hoạt động kinh doanh nào mà Bạn tự lựa chọn.

(c)  Nếu, bất kể điều khoản 9(a) và 9(b), Bạn được coi là người lao động, đại lý, nhân viên hoặc đại diện của Công Ty hay bất kỳ Công Ty Thuộc Tập Đoàn của Công Ty nào theo quy định bắt buộc của Luật Áp Dụng, Bạn đồng ý rằng mọi khoản thanh toán được trả cho Bạn được xem là đã bao gồm cả: (i) khoản an sinh xã hội; (ii) khoản đóng bảo hiểm và phí bảo hiểm, khoản đóng góp và phí bảo hiểm bảo hiểm lao động, khoản đóng góp quỹ tiết kiệm bắt buộc của chính phủ và khoản đóng góp tương đương; và (iii) các khoản tiền tương đương với tất cả các loại thuế (bao gồm nhưng không giới hạn thuế thu nhập) mà Bạn phải nộp cho các khoản phải đóng đó; và (iv) các khoản phải đóng hoặc các khoản nghĩa vụ tương đương hoặc tương tự tại bất kỳ vùng tài phán nào mà, trong mỗi trường hợp, Công Ty có thể phải thanh toán theo quy định bắt buộc của Luật Áp Dụng.

10. Điều Khoản Tài Chính

10.1.  Tài Khoản ngân hàng

Cho mục đích của Thỏa Thuận này, Bạn đồng ý rằng Bạn đã mở và sẽ duy trì một tài khoản tiền nội tệ với một ngân hàng trong Lãnh Thổ.

10.2.  Ứng Dụng Tài Xế

Bạn được phép tải xuống và/hoặc sử dụng miễn phí Ứng Dụng Tài Xế để truy cập và sử dụng Dịch Vụ.

10.3.  Cước Phí Người Dùng

(a)  Mỗi lần một Người Dùng sử dụng Dịch Vụ Vận Tải được Bạn cung cấp khi sử dụng Dịch Vụ, Người Dùng sẽ phải trả một khoản phí, khoản này có thể bao gồm:

(i)  khoản phí cho Dịch Vụ Vận Tải được cung cấp;

(ii)  mọi khoản phí cầu đường, phí sử dụng đường bộ, lệ phí đậu xe và phí vào tòa nhà hoặc khu vực mà Bạn phải gánh chịu khi Người Dùng hoặc hàng hóa đang chở trên Xe trong thời gian (nhưng không bao gồm thời điểm trước khi hoặc sau khi) cung cấp Dịch Vụ Vận Tải (và không được cộng thêm bất kỳ khoản tiền nào vào những khoản phí này);

(iii)  mọi khoản phí hủy dịch vụ liên quan hoặc các khoản phí khác, theo Chính Sách hiện hành của Gojek,;

(iv)  mọi khoản thuế áp dụng được tính theo quy định của Luật Áp Dụng; và

(v)  mọi khoản tiền khác mà Người Dùng phải trả cho Bạn theo Điều Khoản Sử Dụng Của Người Dùng, (gọi chung là Cước Phí Người Dùng). Công Ty sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho Người Dùng thanh toán Cước Phí Người Dùng bằng cách đề xuất khoản phí cho từng trường hợp sử dụng Dịch Vụ Vận Tải, bất kỳ khoản phí hủy dịch vụ hoặc phí khác và/ hoặc khoản thuế nào (nếu có áp dụng), được tính qua Ứng Dụng Tài Xế. Tất cả các khoản phí khác phải được Bạn nhập thủ công vào Ứng Dụng Tài Xế (và không được cộng thêm bất kỳ khoản tiền nào khác vào những khoản phí này). Nếu Bạn không nhập các khoản tiền đó, Bạn có thể không được thu lại khoản tiền đó. Bạn có quyền thỏa thuận với Người Dùng về một khoản cước phí khác cho việc cung cấp Dịch Vụ Vận Tải, giá cước đã được thỏa thuận đó chỉ được áp dụng sau khi thông báo cho Công Ty và được thể hiện là cước phí Dịch Vụ Vận Tải trong Ứng Dụng Tài Xế.

(b)  Cước Phí Người Dùng sẽ được phân chia giữa Công Ty và Bạn theo điều khoản 10.4 bên dưới.

(c)  Công Ty có thể cập nhật cơ sở tính Cước Phí Người Dùng thông qua Ứng Dụng Tài Xế vào bất kỳ thời điểm nào theo toàn quyền quyết định của Công Ty. Mọi việc cập nhật cơ sở tính cước phí như vậy sẽ được thông báo đến Bạn. Mọi Cước Phí Người Dùng vào hoặc sau ngày cập nhật có hiệu lực sẽ được tính theo cơ sở tính cước phí đã được cập nhật.

(d)  Bạn xác nhận và đồng ý rằng trong phạm vi được Luật Áp Dụng cho phép, Công Ty có thể điều chỉnh hoặc hủy Cước Phí Người Dùng (hoặc bất kỳ phần nào trong đó) phải thanh toán liên quan đến từng trường hợp sử dụng Dịch Vụ Vận Tải cụ thể trong phạm vi hợp lý (ví dụ, khi Công Ty xác định rằng có lỗi trong việc tính cước phí ban đầu, rằng Bạn đã không tuân thủ Thỏa Thuận này hoặc Chính Sách, rằng khoản phí đã được tính khi đáng lẽ ra không được tính (hoặc ngược lại), hoặc trong trường hợp có khiếu nại từ Người Dùng).

(e)  Người Dùng có thể lựa chọn thanh toán Cước Phí Người Dùng bằng các phương thức thanh toán được cung cấp thông qua Ứng Dụng Người Dùng vào từng thời điểm, bao gồm (tùy từng trường hợp áp dụng) thanh toán bằng tiền mặt, thẻ tín dụng hay thẻ ghi nợ hoặc bằng cách sử dụng Điểm Ứng Dụng, như sau:

(i)  đối với trường hợp thanh toán bằng tiền mặt, Người Dùng sẽ thanh toán Cước Phí Người Dùng phải trả cho Bạn và bất kỳ khoản tiền nào khác mà Người dùng phải trả cho GO-VIET trực tiếp cho Bạn. Vì mục đích này, Bạn đồng ý thu thập bất kỳ khoản tiền nào mà Người Dùng phải trả cho GO- VIET thay mặt cho GO-VIET và GO-VIET có quyền khấu trừ số tiền đó, cùng với bất kỳ số tiền nào khác mà bạn nợ GO-VIET từ Ví Tài Xế của bạn; và

(ii)  đối với mọi trường hợp thanh toán không bằng tiền mặt, khoản tiền Cước Phí Người Dùng, sau khi trừ đi mọi khoản nợ của Bạn đối với GO-VIET, sẽ được ghi có vào Ví Tài Xế của Bạn thông qua Ứng Dụng Tài Xế.

10.4. Phân Chia Cước Phí Người Dùng

(a)  Xem xét đến sự đóng góp của mỗi bên theo Thỏa Thuận này, mỗi lần cung cấp Dịch Vụ Vận Tải cho Người Dùng, Cước Phí Người Dùng được thanh toán bởi Người Dùng đó sẽ được phân chia giữa Công Ty và Bạn như sau:

(i)  cho việc Công Ty cung cấp Dịch Vụ cho Bạn theo Thỏa Thuận này, Công Ty sẽ được quyền nhận khoản phí dịch vụ bằng một tỷ lệ phần trăm nhất định, được tính theo điều khoản 10.4(b), trong Cước Phí Người Dùng (để làm rõ, khoản phí này không bao gồm mọi khoản phí cầu đường, phí sử dụng đường bộ, lệ phí đậu xe hoặc phí vào tòa nhà hay khu vực), và mọi khoản phí hủy dịch vụ mà Bạn nhận được hoặc phải thu; và

(ii)  cho việc Bạn cung cấp Dịch Vụ Vận Tải cho Người Dùng theo Thỏa Thuận này, Bạn sẽ có quyền nhận một khoản tiền bằng Cước Phí Người Dùng trừ đi khoản mà Công Ty được quyền nhận theo điều khoản 10.4(a)(i) như trên.

(b)  Tỷ lệ phần trăm theo điều khoản 10.4(a)(i) sẽ được tính thông qua Dịch Vụ vào từng thời điểm và được áp dụng bất kỳ lúc nào bởi Công Ty. Công Ty có thể cập nhật căn cứ tính tỷ lệ phần trăm thông qua Dịch Vụ bất kỳ lúc nào theo toàn quyền quyết định của Công Ty. Cập nhật này sẽ được thông báo cho Bạn. Bất kỳ phần Cước Phí Người Dùng nào phải thanh toán cho Công Ty vào hay sau ngày mà cập nhật có hiệu lực sẽ phải theo cách tính đã được cập nhập. Dịch Vụ sẽ thay mặt Bạn xuất hóa đơn cho mỗi lần Bạn cung cấp Dịch Vụ Vận Tải, trong đó ghi nhận Cước Phí Người Dùng mà Người Dùng phải thanh toán.

(c)  Công Ty sẽ khấu trừ khoản tiền mà Công Ty có quyền nhận theo điều khoản 10.4(a) (i), cũng như bất kỳ khoản tiền nào mà Bạn phải thanh toán cho Công Ty hoặc Các Công Ty Thuộc Tập Đoàn của Công Ty và bất kỳ khoản tiền nào khác mà Công Ty phải giữ lại hoặc khấu trừ theo Luật Áp Dụng, từ Ví Tài Xế của Bạn, với tần suất do Công Ty tùy ý xác định vào từng thời điểm.

(d)  Bạn xác nhận và đồng ý rằng Công Ty có thể:

(i)  yêu cầu Bạn duy trì một khoản tiền ở một ngưỡng nhất định trong Ví Tài Xế của Bạn, được Công Ty toàn quyền xác định và quy định cụ thể vào từng thời điểm;

(ii)  khấu trừ hoặc bù trừ vào các khoản phải trả cho Bạn (bao gồm bất kỳ Cước Phí Người Dùng hoặc thanh toán ưu đãi nào theo điều khoản 10.5) bất kỳ khoản tiền nào mà Bạn phải thanh toán cho Công Ty, hoặc yêu cầu Bạn phải hoàn trả cho Công Ty bất kỳ khoản tiền nào đã được trả nhầm đến tài khoản ngân hàng chỉ định của Bạn; và

(iii)  không ảnh hưởng đến các quyền và biện pháp khắc phục khác của Công Ty, đình chỉ việc xử lý bất kỳ giao dịch nào khi Công Ty tin tưởng một cách hợp lý rằng giao dịch đó có thể là gian lận, bất hợp pháp hoặc có thể liên quan đến bất kỳ hoạt động tội phạm nào hoặc khi Công Ty tin tưởng, theo toàn quyền quyết định của mình, rằng Bạn hoặc Người Dùng vi phạm Thỏa Thuận này hoặc các Chính Sách. Trong trường hợp đó, Bạn không được có bất kỳ khiếu nại, khiếu kiện nào đối với Công Ty đối với mọi việc giữ lại, trì hoãn, đình chỉ hoặc hủy bỏ bất kỳ khoản thanh toán nào (bao gồm bất kỳ Cước Phí Người Dùng hoặc thanh toán ưu đãi nào theo điều khoản 10.5) cho Bạn, và vì mục đích này, Công Ty sẽ được quyền khấu trừ bất kỳ khoản tiền nào từ Ví Tài Xế của Bạn.

10.5. Thanh toán Ưu đãi

Công Ty có thể, vào bất kỳ lúc nào và theo toàn quyền quyết định của mình, đưa ra các chương trình ưu đãi dựa trên việc Bạn đáp ứng các tiêu chí đã được quy định cụ thể và tuân thủ các điều kiện đã được xác định cụ thể. Bạn có toàn quyền quyết định có tham gia chương trình ưu đãi hay không. Nếu Bạn quyết định tham gia, các khoản thanh toán ưu đãi sẽ được thực hiện với điều kiện Bạn đáp ứng tất cả các tiêu chí đã được quy định cụ thể và tuân thủ tất cả các điều kiện đã được xác định cụ thể, theo Thỏa Thuận này và các Chính Sách, đáp ứng yêu cầu hợp lý của Công Ty. Nếu Bạn không tham gia, Bạn sẽ không được quyền hưởng các lợi ích của các chương trình ưu đãi tương ứng. Nếu Bạn nhận được khoản thanh toán ưu đãi, số tiền thanh toán sẽ được ghi có vào Ví Tài Xế của Bạn.

10.6. Thuế

(a)  Thỏa Thuận này phải tuân theo mọi khoản thuế, thuế quan, phí, lệ phí và/hoặc chi phí áp dụng, bất kể bằng loại tiền tệ nào, có thể có hiệu lực và liên quan đến mọi khoản thuế áp dụng trong tương lai có thể được ban hành bất kỳ thời điểm nào.

(b)  Bạn đồng ý rằng Bạn tự chịu trách nhiệm về thuế thu nhập của riêng Bạn phát sinh từ việc Bạn thực hiện Dịch Vụ Vận Tải. Bạn đảm bảo rằng Bạn sẽ thực hiện các nghĩa vụ cần thiết được áp dụng bởi cơ quan thuế hoặc cơ quan quản lý có thẩm quyền liên quan đến việc kê khai thu nhập của Bạn và nộp các khoản thuế trên thu nhập đó.

(c)  Bạn đồng ý rằng Công Ty có thể theo toàn quyền quyết định của mình (nhưng luôn tuân theo điều khoản 9) kê khai, thu và/hoặc nộp mọi khoản thuế có liên quan thay mặt Bạn, và thông báo tất cả thông tin cần thiết hoặc có liên quan cho cơ quan thuế hoặc cơ quan quản lý có thẩm quyền vì các mục đích nêu trên. Trong phạm vi được ủy quyền hoặc cho phép theo Luật Áp Dụng, Công Ty sẽ được quyền giữ lại hoặc khấu trừ bất kỳ khoản tiền nào từ Ví Tài Xế của Bạn nhằm mục đích kê khai, thu và/ hoặc nộp mọi khoản thuế có liên quan thay mặt Bạn.

(d)  Bạn đồng ý thực hiện mọi công việc và hành động cần thiết và theo yêu cầu của Luật Áp Dụng để cho phép, hỗ trợ và/hoặc giúp Công Ty khiếu nại hoặc xác định mọi khoản chi phí đầu vào áp dụng, khoản bù trừ, chiết khấu hoặc hoàn lại đối với bất kỳ khoản thuế nào đã nộp hoặc phải nộp liên quan đến Dịch Vụ.

11. Bảo đảm, bồi thường và trách nhiệm pháp lý

11.1.  Bồi thường bởi Bạn

Bạn phải bảo vệ, bồi thường và đảm bảo cho Công Ty, các bên chuyển quyền sử dụng của Công Ty (licensors) và các Đơn Vị Liên Kết của mỗi bên và các viên chức, giám đốc, thành viên, nhân viên và đại lý tương ứng của các bên không bị phương hại đối với mọi khiếu nại, phí tổn, thiệt hại, tổn thất, nghĩa vụ và chi phí (bao gồm phí tổn và chi phí luật sư) phát sinh từ hoặc liên quan đến:

(a)  việc Bạn vi phạm bất kỳ điều khoản nào của Thỏa Thuận này hoặc bất kỳ Luật Áp Dụng nào;

(b)  việc cung cấp Dịch Vụ Vận Tải của Bạn;

(c)  việc sử dụng Dịch Vụ của Bạn;

(d)  thuế và nghĩa vụ thuế, thuế quan, thuế áp dụng, khiếu nại và khoản phạt áp dụng đối với Bạn và/hoặc Công Ty hoặc bất kỳ Công Ty Thuộc Tập Đoàn nào Của Công Ty liên quan đến thu nhập của riêng Bạn phát sinh từ việc Bạn thực hiện Dịch Vụ Vận Tải hoặc phát sinh từ việc Bạn không tuân thủ nghĩa vụ thuế của Bạn; và

(e)  bất kỳ khiếu nại nào cho rằng Bạn là người lao động, nhân viên, đại lý hoặc đại diện của Công Ty hoặc bất kỳ Công Ty Thuộc Tập Đoàn nào của Công Ty, hoặc nếu Bạn có thể được coi là người lao động, nhân viên, đại lý hoặc đại diện của Công Ty hoặc bất kỳ Công Ty Thuộc Tập Đoàn nào của Công Ty, bất kỳ khiếu nại nào của bất kỳ chủ thể, đơn vị, cơ quan quản lý hoặc cơ quan chính phủ dựa trên hàm ý quan hệ lao động, nhân viên, đại lý hoặc đại diện, gồm cả liên quan đến các khoản đóng góp hưu trí, tiền lương, nghĩa vụ, các khoản giữ lại, các khoản đóng góp bảo hiểm và an sinh xã hội và phí bảo hiểm, các khoản đóng góp bảo hiểm người lao động và phí bảo hiểm, các khoản đóng góp quỹ tiết kiệm bắt buộc của chính phủ và các khoản thanh toán hoặc khoản nghĩa vụ tương đương hay tương tự ở bất kỳ vùng tài phán nào, và, vì mục đích này, Công Ty sẽ được quyền khấu trừ bất kỳ khoản tiền nào từ Ví Tài Xế của Bạn.

11.2.  Cơ sở của việc cung cấp Dịch Vụ

(a)  Dịch Vụ được cung cấp cho Bạn “như hiện trạng” và “như hiện có”. Trong phạm vi tối đa được Luật Áp Dụng cho phép, Công Ty không đưa ra các tuyên bố, cam đoan và bảo hành, cho dù là rõ ràng, ngụ ý hoặc pháp định, trừ khi được nêu rõ trong Thỏa Thuận này, bao gồm bất kỳ bảo hành nào về khả năng tiêu thụ, sự phù hợp cho một mục đích cụ thể, sự cẩn trọng và kỹ năng hợp lý và việc không vi phạm.

(b)  Không giới hạn điều khoản 11.2(a), Công Ty không tuyên bố, cam đoan, bảo đảm hoặc bảo hành về độ tin cậy, kịp thời, chất lượng, sự phù hợp hoặc tính khả dụng của Dịch Vụ, hoặc rằng Dịch Vụ sẽ không bị gián đoạn hoặc không có lỗi, hoặc sẽ tương thích với bất kỳ phần cứng, phần mềm, hệ thống hoặc dữ liệu nào khác, hoặc rằng bất kỳ dữ liệu nào đều chính xác hoặc tin cậy. Công Ty không đảm bảo chất lượng, sự phù hợp, sự an toàn hoặc năng lực của các bên cung cấp thứ ba. Công Ty không đảm bảo rằng việc Bạn sử dụng Dịch Vụ sẽ tạo ra bất kỳ số lượng yêu cầu tối thiểu nào cho Dịch Vụ Vận Tải hoặc bất kỳ Cước Phí Người Dùng tối thiểu nào. Dịch Vụ có thể bị hạn chế, chậm trễ và các sự cố khác vốn có trong việc sử dụng internet và truyền thông điện tử bao gồm thiết bị do Bạn hoặc Người Dùng bị lỗi, không kết nối được, ngoài phạm vi phủ sóng, bị tắt hoặc không hoạt động. Công Ty không chịu trách nhiệm về mọi chậm trễ, không giao hàng, thiệt hại hoặc tổn thất do các sự cố như vậy.

11.3. Loại trừ và giới hạn trách nhiệm

(a)  Không có nội dung nào trong Thỏa Thuận này giới hạn hoặc loại trừ trách nhiệm của một bên về tình trạng tử vong hoặc thương tích cá nhân do sự tắc trách của bên đó, do hành vi gian lận hoặc về bất kỳ trách nhiệm nào khác trong trường hợp không được giới hạn hoặc không được loại trừ theo Luật Áp Dụng.

(b)  Trong phạm vi tối đa được Luật Áp Dụng cho phép, Công Ty sẽ không chịu trách nhiệm về:

(i)  những thiệt hại gián tiếp, không chủ ý, mang tính răn đe hoặc phát sinh do hậu quả;

(ii)  mất quyền sử dụng, mất lợi nhuận, mất dữ liệu, mất hoạt động kinh doanh, mất uy tín, mất hợp đồng hoặc mất cơ hội kinh doanh; và

(iii)  thương tích cá nhân hoặc thiệt hại tài sản, phát sinh từ, liên quan đến hoặc có liên hệ với Dịch Vụ hoặc Thỏa Thuận này, cho dù theo hợp đồng, thiệt hại ngoài hợp đồng, vi phạm nghĩa vụ pháp định hoặc các hình thức khác.

(c)  Trong phạm vi tối đa được Luật Áp Dụng cho phép, trong mọi trường hợp, tổng mức chịu trách nhiệm tối đa của Công Ty phát sinh theo và liên quan đến Dịch Vụ và/hoặc Thỏa Thuận này, cho dù theo hợp đồng, thiệt hại ngoài hợp đồng, vi phạm nghĩa vụ pháp định hoặc các hình thức khác, không vượt quá phần chia từ Cước Phí Người Dùng của Công Ty theo Thỏa Thuận này theo điều khoản 10.4(a)(i) trong khoảng thời gian sáu (6) tháng ngay trước sự việc phát sinh khiếu nại đó xảy ra.

(d)  Bất kỳ khiếu nại, khiếu kiện nào của Bạn đối với Công Ty theo hoặc liên quan đến Dịch Vụ hoặc Thỏa Thuận này phải được thông báo cho Công Ty trong khoảng thời gian thông báo khiếu nại, khiếu kiện đó do Công Ty quy định, và trong mọi trường hợp, không muộn hơn hai (2) năm sau khi sự việc phát sinh khiếu nại đó xảy ra. Nếu không tuân thủ quy định này, (trong phạm vi tối đa được Luật Áp Dụng cho phép) Bạn sẽ mất bất kỳ quyền và biện pháp khắc phục nào mà Bạn có thể có đối với khiếu nại, khiếu kiện đó.

12. Chấm dứt

(a)  Công Ty có thể chấm dứt Thỏa Thuận này:

(i)  bất kỳ thời điểm nào vì bất kỳ lý do gì bằng việc gửi thông báo cho Bạn;

(ii)  ngay lập tức, kèm theo thông báo, nếu Bạn vi phạm bất kỳ điều khoản nào trong Thỏa Thuận này, mà không ảnh hưởng đến các quyền và biện pháp khắc phục khác của Công Ty; và

(iii)  ngay lập tức, kèm theo thông báo, nếu Bạn vi phạm bất kỳ thỏa thuận nào khác với Công Ty.

(b)  Bạn không có nghĩa vụ sử dụng Dịch Vụ và có thể toàn quyền quyết định ngừng sử dụng Dịch Vụ bất kỳ thời điểm nào bằng cách hủy Tài Khoản Tài Xế của Bạn và xóa vĩnh viễn Ứng Dụng Tài Xế khỏi Thiết Bị Di Động của Bạn, theo đó sẽ vô hiệu hóa việc Bạn sử dụng Ứng Dụng Tài Xế. Thỏa Thuận này được tự động chấm dứt khi Bạn xóa vĩnh viễn Ứng Dụng Tài Xế khỏi Thiết Bị Di Động của Bạn.

(c) Khi Thỏa Thuận này chấm dứt hoặc hết hạn vì bất kỳ lý do gì, Bạn phải:

(i) ngay lập tức xóa và gỡ bỏ hoàn toàn Ứng Dụng Tài Xế khỏi Thiết Bị Di Động của Bạn;

(ii) ngay lập tức ngừng sử dụng Dịch Vụ (trừ trường hợp Bạn được phép sử dụng Ứng Dụng Người Dùng với tư cách là Người Dùng theo Điều Khoản Sử Dụng Của Người Dùng); và

(iii) ngay lập tức (và trong mọi trường hợp trong vòng ba ngày), thanh toán bất kỳ khoản tiền nào còn nợ Công Ty (khoản tiền này sẽ ngay lập tức đến hạn phải trả khi chấm dứt hoặc hết hạn) (và, vì mục đích này, Công Ty sẽ được quyền khấu trừ khoản tiền có liên quan từ Ví Tài Xế của Bạn).

(d) Các Bên không có thêm nghĩa vụ hoặc quyền nào khác theo Thỏa Thuận này sau khi chấm dứt hoặc hết hạn Thỏa Thuận, mà không ảnh hưởng đến bất kỳ nghĩa vụ hoặc quyền nào đã phát sinh đối với bất kỳ Bên nào trước thời điểm Thỏa Thuận này được chấm dứt, ngoại trừ những điều khoản của các điều 2, 3, 5.1(a)(v), 9, 10.6, 11, 12, 13, 14 và 15 của Thỏa Thuận này và bất kỳ điều nào khác được dự kiến sẽ tiếp tục duy trì hiệu lực một cách rõ ràng hoặc theo bản chất của nó, sẽ tiếp tục có hiệu lực sau khi kết thúc Thỏa Thuận này.

13. Quyền bảo mật

(a)  Bạn đồng ý và chấp thuận việc Công Ty sử dụng và xử lý thông tin cá nhân của Bạn như được nêu trong Chính Sách Bảo Mật tại https://www.go-viet.vn/bao-mat/, (Chính Sách Bảo Mật), như được sửa đổi bổ sung vào từng thời điểm.

(b)  Trong phạm vi Bạn có quyền truy cập bất kỳ thông tin cá nhân nào liên quan đến Dịch Vụ, Bạn đồng ý xử lý thông tin theo Luật Áp Dụng, các Chính Sách (gồm cả Chính Sách Bảo Mật) và hướng dẫn của Công Ty. Không giới hạn, khi sử dụng Dịch Vụ, Bạn có thể truy cập một số Thông Tin Người Dùng nhất định. Bạn đồng ý rằng việc Bạn sử dụng Thông Tin Người Dùng đó sẽ bị giới hạn nghiêm ngặt trong phạm vi sử dụng khi cần thiết để thực hiện Dịch Vụ Vận Tải theo Thỏa Thuận này. Không giới hạn trong phạm vi sau đây, Bạn phải bảo mật Thông Tin Người Dùng và không được chia sẻ Thông Tin Người Dùng với bất kỳ người nào khác, và không giữ lại bản sao Thông Tin Người Dùng, hoặc sử dụng Thông Tin Người Dùng cho bất kỳ mục đích nào khác.

14. Tranh chấp

(a)  Thỏa Thuận này (và mọi tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến Thỏa Thuận này (bao gồm mọi vi phạm cáo buộc hoặc nghi ngờ về tính hợp lệ hoặc hiệu lực thi hành của Thỏa Thuận này hoặc bất kỳ điều khoản nào của Thỏa thuận này)) sẽ được điều chỉnh bởi luật pháp Việt Nam.

(b)  Bất kỳ và mọi tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến Thỏa Thuận này sẽ được giải quyết chung thẩm thông qua tố tụng trọng tài ràng buộc tại Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) theo Quy tắc Trọng tài cùa VIAC (“Quy Tắc”) (và Quy Tắc này được coi là được đưa vào Thỏa Thuận này bằng tham chiếu) bởi một trọng tài viên, được chỉ định theo Quy tắc. Tố tụng trọng tài sẽ diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam và ngôn ngữ của tố tụng trọng tài sẽ là tiếng Việt.

15. Điều khoản chung

(a)  Công Ty sẽ không chịu trách nhiệm về sự chậm trễ hoặc việc không thực hiện do các nguyên nhân ngoài tầm kiểm soát hợp lý của Công Ty.

(b)  Bạn không được tiết lộ cho bất kỳ người nào vào bất cứ lúc nào mọi thông tin bảo mật liên quan đến kinh doanh, công việc, khách hàng hoặc nhà cung cấp của Công Ty hoặc bất kỳ Đơn Vị Liên Kết nào của Công Ty.

(c)  Công Ty có toàn quyền sửa đổi Thỏa Thuận này vào từng thời điểm. Công Ty sẽ thông báo cho Bạn về bất kỳ thay đổi nào đối với Thỏa Thuận này thông qua Ứng Dụng Tài Xế; trong trường hợp đó việc Bạn chấp nhận tiếp tục sử dụng Ứng Dụng Tài Xế sẽ được xem là sự chấp nhận bằng văn bản của Bạn đối với các sửa đổi.

(d)  Quyền của mỗi bên theo Thỏa Thuận này có thể được thực thi thường xuyên khi cần thiết, được cộng dồn và không loại trừ các quyền hoặc biện pháp khắc phục được pháp luật quy định và chỉ có thể được từ bỏ bằng văn bản một cách cụ thể. Sự chậm trễ trong việc thực thi hoặc việc không thực thi bất kỳ quyền nào không phải là sự từ bỏ quyền đó.

(e)  Thỏa Thuận này là toàn bộ thỏa thuận và hiểu biết của các bên liên quan đến chủ đề của Thỏa Thuận này và thay thế mọi thỏa thuận hoặc hiểu biết trước đây giữa các bên liên quan đến nội dung chủ đề đó. Các bên bằng Thỏa Thuận này cũng loại trừ tất cả những điều khoản ngụ ý trong thực tế. Khi ký kết Thỏa Thuận này, các bên không dựa vào bất kỳ tuyên bố, cam đoan, bảo đảm, hiểu biết, cam kết, hứa hẹn hoặc đảm bảo của bất kỳ người nào trừ khi được nêu rõ trong Thỏa Thuận này. Mỗi bên từ bỏ một cách không hủy ngang và vô điều kiện tất cả các khiếu nại, quyền và biện pháp khắc phục mà mỗi bên có thể có liên quan đến bất kỳ điều nào đã nói ở trên nếu không có quy định tại điều này. Không có nội dung nào trong Thỏa Thuận này loại trừ trách nhiệm về gian lận hoặc bất kỳ trách nhiệm nào khác mà không được giới hạn hoặc được loại trừ theo Luật Áp Dụng.

(f)  Bạn không được chuyển nhượng, chuyển quyền sử dụng lại, chuyển giao, ký hợp đồng phụ hoặc định đoạt theo hình thức khác bất kỳ quyền hoặc nghĩa vụ nào của Bạn theo Thỏa Thuận này mà không có sự chấp thuận trước bằng văn bản của Công Ty. Công Ty vào bất kỳ thời điểm nào có thể chuyển nhượng, chuyển quyền sử dụng lại, chuyển giao, ký hợp đồng phụ hoặc định đoạt theo hình thức khác các quyền hoặc nghĩa vụ của mình theo Thỏa Thuận này mà không cần thông báo hoặc sự chấp thuận (trừ trường hợp Luật Áp Dụng có yêu cầu).

(g)  Nếu bất kỳ Tòa án hoặc cơ quan thẩm quyền nào xác định rằng bất kỳ phần nào của Thỏa Thuận này là bất hợp pháp, không hợp lệ hoặc không có hiệu lực thi hành theo Luật Áp Dụng thì các phần còn lại của Thỏa Thuận này sẽ vẫn duy trì hiệu lực đầy đủ và các điều khoản bất hợp pháp, không hợp lệ hoặc không có hiệu lực thi hành đó sẽ được thay thế bằng điều khoản hợp pháp, hợp lệ và có hiệu lực thi hành và, trong phạm vi tối đa có thể, điều khoản này có hiệu lực tương đương với phần được thay thế của Thỏa Thuận này.

(h)  Một chủ thể không phải là một bên của Thỏa Thuận này sẽ không có quyền dựa vào hoặc thi hành bất kỳ điều khoản nào của Thỏa Thuận này.

(i)  Công Ty có thể thông báo cho Bạn bằng một thông báo chung được đăng trên Ứng Dụng Tài Xế hoặc thông qua Dịch Vụ hoặc gửi đến địa chỉ email của Bạn được nêu trong Tài Khoản của Bạn. Bạn phải thông báo cho Công Ty bằng cách gửi email đến hotro@go-viet.vn.

 1. Giới thiệu về các Điều Khoản Sử Dụng nàyVui lòng đọc kỹ các Điều Khoản Sử Dụng này. Đây là thỏa thuận điện tử và bằng việc đăng ký hoặc sử dụng bất kỳ phần nào của Hệ Thống, Bạn xác nhận rằng Bạn đã đọc, hiểu, chấp nhận và đồng ý với các Điều Khoản Sử Dụng này và sẽ bị ràng buộc bởi các điều khoản này. Nếu Bạn không đồng ý bị ràng buộc bởi các Điều Khoản Sử Dụng này, Bạn không được truy cập hoặc sử dụng bất kỳ phần nào của Hệ Thống. Các Điều Khoản Sử Dụng này là một thỏa thuận pháp lý ràng buộc giữa Bạn, một Người Dùng cá nhân (“Bạn” hoặc “Của Bạn”) và đơn vị GO- VIET liên quan (“GO-VIET”). Nếu áp dụng, việc Bạn sử dụng Hệ Thống với tư cách là Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải sẽ chịu sự điều chỉnh của Thỏa Thuận Dịch Vụ Tài Xế GO-VIET.
 2. Giới thiệu về GO-VIETGO-VIET là một công ty dịch vụ công nghệ. GO-VIET cung cấp một hệ thống kết nối tài xế cá nhân, người vận hành xe hoặc nhà cung cấp dịch vụ với Người Dùng. GO-VIET không cung cấp dịch vụ vận tải, cũng không đóng vai trò là hãng vận chuyển hoặc nhà cung cấp dịch vụ vận tải, nhà cung cấp dịch vụ chuyển phát nhanh, bưu chính, nhà cung cấp dịch vụ giao hàng, nhà cung ứng hoặc nhà điều hành thực phẩm và đồ uống, nhà điều hành cho thuê taxi hoặc xe tư nhân, cũng không đóng vai trò là đại lý cho bất kỳ chủ thể hoặc đơn vị nào nêu trên. Tất cả Dịch Vụ Vận Tải được cung cấp trực tiếp cho Bạn bởi Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải, là một bên thứ ba độc lập, thực hiện hoạt động kinh doanh cho riêng họ, không có quan hệ sử dụng lao động với bất kỳ Công Ty Thuộc Tập Đoàn GO-VIET nào.
 3. Định nghĩa và Giải thích

3.1. Trong Điều Khoản Sử Dụng này, các thuật ngữ được định nghĩa như sau:

Tài Khoản có nghĩa là tài khoản đã đăng ký mà Bạn nhận được để truy cập Hệ Thống với tư cách là Người Dùng;

Đơn Vị Liên Kết có nghĩa là, liên quan đến một bên, bất kỳ đơn vị nào kiểm soát, dưới sự kiểm soát của hoặc dưới sự kiểm soát chung với, bên đó, trong đó sự kiểm soát có nghĩa là quyền sở hữu trực tiếp hoặc gián tiếp hơn 50% vốn có quyền biểu quyết hoặc quyền sở hữu tương tự của bên đó hoặc quyền hợp pháp để chỉ đạo hoặc tiến hành việc chỉ đạo về quản lý chung và các chính sách của bên đó, cho dù thông qua quyền sở hữu vốn có quyền biểu quyết, theo hợp đồng hay bằng cách khác, và kiểm soát và được kiểm soát sẽ được diễn giải tương ứng;

Điểm Ứng Dụng hay App Credits có nghĩa là điểm mà Bạn được quyền sử dụng thông qua Ứng Dụng Người Dùng;

Luật Áp Dụng có nghĩa là tất cả các luật hiện hành, quy chế, sắc lệnh, quy định, chính sách được quy định, pháp lệnh, nghị định thư, bộ quy tắc ngành, quy tắc giao thông đường bộ, giấy phép theo quy định, giấy phép hành nghề theo quy định hoặc yêu cầu của mọi tòa án hoặc cơ quan xét xử hay cơ quan hoặc bộ phận thuộc chính phủ, pháp định, quy định, tư pháp, hành chính hoặc giám sát, có hiệu lực vào từng thời điểm trong thời hạn của các Điều Khoản Sử Dụng này;

Ứng Dụng Tài Xế có nghĩa là ứng dụng điện tử do GOJEK và/hoặc các Công Ty Thuộc Tập Đoàn GOJEK cung cấp cho Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải để kết nối với Người Dùng;

GOJEK có nghĩa là PT APLIKASI KARYA ANAK BANGSA;
Các Công Ty Thuộc Tập Đoàn có nghĩa là một chủ thể và các Đơn Vị Liên Kết của chủ thể đó (và Công Ty Thuộc Tập Đoàn sẽ được hiểu theo đó);

Thiết Bị Di Động là điện thoại thông minh, máy tính bảng hoặc thiết bị di động khác do Bạn sở hữu hoặc kiểm soát mà Bạn sử dụng để kết nối với Ứng Dụng Người Dùng;

Chính Sách có nghĩa là bất kỳ chính sách, hướng dẫn hoặc chỉ dẫn nào áp dụng cho Người Dùng, được thông báo cho Bạn vào từng thời điểm và có thể được GO-VIET cập nhật vào từng thời điểm;

Điều Khoản Cụ Thể có nghĩa là các điều khoản bổ sung hoặc thay thế có thể áp dụng cho một số phần cụ thể của Hệ Thống và/hoặc Dịch Vụ Vận Tải, được thông báo cho Bạn vào từng thời điểm;

Hệ Thống có nghĩa là hệ thống do GOJEK cung cấp để kết nối Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải với Người Dùng, bao gồm Ứng Dụng Tài Xế, Ứng Dụng Người Dùng và các phần mềm, trang điện tử, nền tảng, dịch vụ thanh toán và các hệ thống và dịch vụ hỗ trợ khác liên quan, bao gồm các Trang Điện Tử. Để tránh nhầm lẫn, Hệ Thống do GOJEK cung cấp không bao gồm Dịch Vụ Vận Tải, vì dịch vụ này do Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải cung cấp trực tiếp cho Bạn;

Điều Khoản Sử Dụng có nghĩa là Điều Khoản Sử Dụng của Người Dùng GO-VIET và tất cả Điều Khoản Cụ Thể áp dụng;

Lãnh Thổ có nghĩa là lãnh thổ tại đó Bạn sử dụng Dịch Vụ Vận Tải;
Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải có nghĩa là bên cung cấp dịch vụ thứ ba độc lập cung cấp Dịch Vụ Vận Tải đã được kết nối với Bạn thông qua Hệ Thống;

Dịch Vụ Vận Tải có nghĩa là dịch vụ vận tải do Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải cung cấp khi họ được kết nối với Bạn thông qua Hệ Thống, tùy thuộc vào Lãnh Thổ, Dịch Vụ Vận Tải có thể bao gồm dịch vụ giao hàng hóa, dịch vụ vận tải, dịch vụ giao thực phẩm, dịch vụ mua sắm cá nhân và các dịch vụ khác được Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải cung cấp thông qua Hệ Thống vào từng thời điểm;

Người Dùng có nghĩa là người dùng cuối đã đăng ký của Ứng Dụng Người Dùng;
Ứng Dụng Người Dùng có nghĩa là ứng dụng điện tử do GOJEK và/hoặc Các Công Ty Thuộc Tập Đoàn GOJEK cung cấp cho Người Dùng để kết nối với Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải; Cước Phí Người Dùng được định nghĩa tại điều 8.2;

Xe có nghĩa là xe được Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải sử dụng cho mục đích cung cấp Dịch Vụ Vận Tải; và

Trang Điện Tử có nghĩa là bất kỳ trang điện tử nào do Công Ty Thuộc Tập Đoàn GOJEK điều hành vào từng thời điểm.

3.2. Trong Điều Khoản Sử Dụng này (trừ khi ngữ cảnh yêu cầu khác): (a) dẫn chiếu đến “bằng văn bản” không bao gồm email trừ khi có quy định cụ thể khác; và (b) bất kỳ cụm từ nào theo sau thuật ngữ “bao gồm”, “cụ thể”, “ví dụ”, hoặc bất kỳ từ ngữ tương tự nào đều mang tính minh họa và không giới hạn ý nghĩa của các từ trước các thuật ngữ đó. Điều Khoản Sử Dụng này được soạn thảo bằng tiếng Việt và tiếng Anh. Nếu có bất kỳ khác biệt nào giữa bản tiếng Anh và tiếng Việt của Điều Khoản Sử Dụng này, bản tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng trong mọi trường hợp. Trong trường hợp có bất kỳ sự mâu thuẫn nào, thứ tự ưu tiên sau sẽ được áp dụng: trước tiên, (i) Điều Khoản Cụ Thể; và sau đó (ii) các phần khác của Điều Khoản Sử Dụng này.

4. Trách nhiệm của Bạn

Cam kết của Bạn với

4.1.  Bạn xác nhận rằng:

4.1.1.  Bạn có đầy đủ quyền hạn và thẩm quyền để ký kết và bị ràng buộc về mặt pháp lý bởi Điều Khoản Sử Dụng này và thực hiện nghĩa vụ của Bạn theo Điều Khoản Sử Dụng này;

4.1.2.  Bạn đã đạt độ tuổi tối thiểu để Bạn có đủ năng lực chịu ràng buộc về mặt pháp lý bởi Điều Khoản Sử Dụng này theo Luật Áp Dụng trong Lãnh Thổ;

4.1.3.  Bạn phải luôn tuân thủ tất cả các Luật Áp Dụng và Chính Sách, và sẽ thông báo cho GO-VIET nếu Bạn vi phạm bất kỳ Luật Áp Dụng hoặc Chính Sách nào;

4.1.4.  Bạn sẽ chỉ sử dụng Hệ Thống cho mục đích hợp pháp và chỉ cho mục đích sử dụng được dự kiến của Hệ Thống;

4.1.5.  Bạn phải đảm bảo rằng bất kỳ tài liệu và thông tin nào do Bạn (hoặc thay mặt Bạn) cung cấp cho GO-VIET hoặc thông qua Hệ Thống là luôn chính xác, cập nhật, đầy đủ và không sai lệch;

4.1.6.  Bạn chỉ được sử dụng điểm truy cập internet và tài khoản dữ liệu mà Bạn được phép sử dụng;

4.1.7.  Bạn không được thực hiện mọi hành vi gian lận, lừa đảo hoặc bất hợp pháp; và

4.1.8.  Bạn không được làm hư hỏng hoặc gây ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của mạng mà Hệ Thống hoạt động.

Tương tác của Bạn với Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải và những Người Dùng khác

4.2.  Việc Bạn đặt Dịch Vụ Vận Tải từ Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải tạo mối nên quan hệ trực tiếp giữa Bạn và Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải, mà GO-VIET không phải là một bên tham gia trong quan hệ hợp đồng đó. Trong phạm vi tối đa được Luật Áp Dụng cho phép, GO-VIET không chịu trách nhiệm về hoặc không có nghĩa vụ đối với bất kỳ hành động hoặc thiếu sót nào của Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải liên quan đến Bạn. Bạn sẽ tự chịu trách nhiệm về bất kỳ nghĩa vụ hoặc trách nhiệm nào đối với Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải hoặc bất kỳ bên thứ ba nào khác phát sinh từ việc Bạn sử dụng Dịch Vụ Vận Tải.

4.3.  Bạn đồng ý:

4.3.1.  đối xử với Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải và những Người Dùng khác một cách tôn trọng, phù hợp với các Chính Sách và sẽ không có thái độ hoặc thực hiện bất kỳ hành vi bất hợp pháp, đe dọa hoặc quấy rối trong khi sử dụng Dịch Vụ Vận Tải hoặc Hệ Thống;

4.3.2.  không gây thiệt hại đối với tài sản của bên thứ ba; và

4.3.3.  không liên hệ với Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải nhằm thực hiện các mục đích khác ngoài việc tiếp nhận và sử dụng Dịch Vụ Vận Tải.

4.4.  Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải có toàn quyền quyết định có chấp nhận hay từ chối yêu cầu cung cấp Dịch Vụ Vận Tải vì bất kỳ lý do nào. Không giới hạn những nội dung nêu trên, Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải liên quan có quyền từ chối nhận yêu cầu cung cấp dịch vụ của Bạn nếu Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải có cơ sở hợp lý để nghi ngờ một hành vi vi phạm Điều Khoản Sử Dụng, Chính Sách hoặc Luật Áp Dụng.

4.5.  Để tránh nhầm lẫn, GO-VIET không kiểm nhận chất lượng của bất kỳ bên cung cấp thứ ba nào (bao gồm các Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải), ứng dụng hoặc trang điện tử nào của bên thứ ba tích hợp sẵn hoặc được Bạn kết nối thông qua Hệ Thống, và trong mọi trường hợp, GO- VIET, các bên chuyển quyền sử dụng của GO-VIET (licensors) hoặc bất kỳ Đơn Vị Liên Kết nào của GO-VIET sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ nội dung, sản phẩm, dịch vụ hoặc tài liệu nào khác về hoặc được cung cấp từ các bên cung cấp thứ ba đó. Bất kỳ đánh giá về Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải nào đều nhằm mục đích đánh giá chất lượng do những Người Dùng khác đưa ra mà không phải là sự kiểm nhận chất lượng (hay hình thức khác) của GO-VIET về Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải đó.

Khiếu nại

4.6.  Mặc dù Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải sẽ tự chịu trách nhiệm về Dịch Vụ Vận Tải, nhưng nếu Bạn có khiếu nại về Dịch Vụ Vận Tải mà Bạn đã sử dụng thì GO-VIET có quyền giải quyết mọi khiếu nại như vậy thông qua quy trình xử lý khiếu nại của GO-VIET. Bạn đồng ý hợp tác đầy đủ với quy trình đó và gửi mọi khiếu nại mà Bạn có thể có thông qua Ứng Dụng Người Dùng. GO- VIET cũng có quyền chuyển tiếp khiếu nại của Bạn đến Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải liên quan và có thể quyết định, nhưng không có nghĩa vụ, tạo điều kiện thuận lợi cho các cuộc thảo luận với Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải. Quy trình xử lý khiếu nại của GO-VIET sẽ không miễn trừ bất kỳ quyền hoặc biện pháp khắc phục nào không được miễn trừ hoặc giới hạn theo Luật Áp Dụng.

4.7.  Nếu GO-VIET nhận được đơn khiếu nại từ Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải hoặc một người khác về Bạn, GO-VIET có quyền chuyển tiếp khiếu nại đến Bạn hoặc giải quyết khiếu nại đó thông qua quy trình xử lý khiếu nại của mình. Trong trường hợp này, Bạn cũng đồng ý hợp tác đầy đủ với quy trình xử lý khiếu nại đó.

5. Tài Khoản Của Bạn

5.1.  Để truy cập vào Hệ Thống với tư cách là Người Dùng, Bạn phải đăng ký và duy trì Tài Khoản với tư cách là người dùng của Ứng Dụng Người Dùng.

5.2.  Bạn chịu trách nhiệm về tất cả các hành vi được thực hiện trên Tài Khoản của Bạn. Bạn:

5.2.1.  chỉ được có một Tài Khoản;

5.2.2.  phải giữ bí mật và an toàn thông tin Tài Khoản của Bạn (bao gồm cả thông tin đăng nhập và thông tin thanh toán của Bạn);

5.2.3.  không được cung cấp cho bất kỳ người nào khác quyền truy cập vào Tài Khoản của Bạn, bao gồm cả việc chuyển giao Tài Khoản hoặc thông tin từ Tài Khoản của Bạn cho bất kỳ người nào khác;

5.2.4.  phải thông báo ngay cho GO-VIET nếu Bạn nghi ngờ có bất kỳ hành vi truy cập hoặc sử dụng trái phép nào đối với Tài Khoản của Bạn; và

5.2.5.  nếu Bạn đồng thời là Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải, không được phép sử dụng Tài Khoản của Bạn để đặt yêu cầu cung cấp dịch vụ với tư cách là Người Dùng mà Bạn sẽ chấp nhận cung cấp dịch vụ đó với tư cách là Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải, hoặc cộng tác với Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải khác hoặc Người Dùng khác trong mọi trường hợp tương tự.

5.3. GO-VIET có quyền chặn hoặc từ chối quyền truy cập vào Tài Khoản của Bạn, và/hoặc chặn các tính năng tích hợp sẵn trong Ứng Dụng Người Dùng, mà không ảnh hưởng đến các quyền và biện pháp khắc phục khác của mình:

5.3.1.  nếu GO-VIET cho rằng, theo toàn quyền quyết định của GO-VIET, Bạn đã vi phạm bất kỳ điều khoản nào trong Điều Khoản Sử Dụng này;

5.3.2.  trong một quá trình điều tra;

5.3.3.  nếu Bạn nợ GO-VIET hoặc Các Công Ty Thuộc Tập Đoàn GO-VIET bất kỳ khoản tiền nào;

5.3.4.  nếu Điều Khoản Sử Dụng này bị chấm dứt vì bất kỳ lý do nào; hoặc

5.3.5.  vào bất cứ thời điểm nào khác theo quyết định hợp lý của GO-VIET.

6. Việc sử dụng Hệ Thống của Bạn

Quyền được cấp và bảo lưu

6.1.  Với điều kiện Bạn tuân thủ Điều Khoản Sử Dụng này, GO-VIET và các bên chuyển quyền sử dụng của GO-VIET (licensors) cấp cho Bạn quyền sử dụng có thể bị hủy ngang, có giới hạn, không độc quyền, không thể chuyển nhượng, miễn phí quyền sử dụng trong thời hạn của Điều Khoản Sử Dụng này và trong Lãnh Thổ, để truy cập và sử dụng Hệ Thống duy nhất cho việc sử dụng của cá nhân Bạn cho mục đích kết nối Bạn với Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải liên quan đến Dịch Vụ Vận Tải.

6.2.  Tất cả các quyền không được cấp rõ ràng cho Bạn theo Điều Khoản Sử Dụng này đều được GO-VIET và các bên chuyển quyền sử dụng của GO-VIET (licensors) bảo lưu. Không có nội dung nào trong Điều Khoản Sử Dụng này chuyển giao bất kỳ quyền sở hữu nào về hoặc đối với Hệ Thống (cho dù là toàn bộ hoặc một phần) cho Bạn.

Hành vi bị nghiêm cấm

6.3.  Khi sử dụng Hệ Thống, Bạn không được:

6.3.1.  chuyển quyền sử dụng, chuyển quyền sử dụng lại, bán, bán lại, chuyển giao, chuyển nhượng, phân phối hoặc khai thác về mặt thương mại khác hoặc cung cấp Hệ Thống cho bất kỳ bên thứ ba nào theo bất kỳ hình thức nào;

6.3.2.  sửa đổi hoặc tạo các sản phẩm phái sinh dựa trên Hệ Thống hoặc thiết kế kỹ thuật đảo ngược hoặc truy cập phần mềm nền tảng vì bất kỳ lý do nào;

6.3.3.  sử dụng Hệ Thống để tạo ra sản phẩm hoặc dịch vụ cạnh tranh, tạo sản phẩm bằng các ý tưởng, tính năng, chức năng hoặc đồ họa tương tự như Hệ Thống, sao chép bất kỳ ý tưởng, tính năng, chức năng hoặc đồ họa nào của Hệ Thống, hoặc khởi chạy chương trình hay tập lệnh tự động mà có thể thực hiện nhiều yêu cầu máy chủ trong mỗi giây, hoặc gây ra tổn thất nghiêm trọng hay cản trở hoạt động và/hoặc hiệu suất của Hệ Thống, hoặc cố gắng truy cập trái phép vào Hệ Thống hoặc các hệ thống hay mạng liên quan;

6.3.4.  sử dụng bất kỳ ứng dụng hoặc quy trình nào để truy xuất, lập chỉ mục, “khai thác dữ liệu” hoặc theo bất kỳ cách thức nào khác sao chép hoặc phá cấu trúc điều hướng, giao diện, hình thức hoặc nội dung của Hệ Thống;

6.3.5.  đăng, phân phối hoặc sao chép theo bất kỳ cách nào, bất kỳ tư liệu có bản quyền, thương hiệu hoặc thông tin độc quyền nào khác mà không có sự đồng ý trước của chủ quyền sở hữu đó, hoặc xóa mọi thông báo về bản quyền, thương hiệu hoặc quyền sở hữu độc quyền khác tích hợp sẵn trong Hệ Thống;

6.3.6.  gửi hoặc lưu trữ bất kỳ tư liệu nào vì mục đích bất hợp pháp hoặc gian lận;

6.3.7.  gửi thư rác hoặc các tin nhắn không được yêu cầu;

6.3.8.  gửi hoặc lưu trữ tư liệu vi phạm, dung tục, đe doạ, phỉ báng, hoặc tư liệu bất hợp pháp;

6.3.9.  gửi tư liệu có chứa virus phần mềm, worm, trojan hoặc mã, tệp, tập lệnh, tác nhân hay chương trình máy tính có hại khác;

6.3.10.  can thiệp hoặc làm gián đoạn tính toàn vẹn hoặc hiệu suất hoạt động của Hệ Thống hoặc dữ liệu trong Hệ Thống;

6.3.11.  mạo danh bất kỳ chủ thể hoặc đơn vị nào hoặc khai báo sai về mối quan hệ của Bạn với một chủ thể hoặc đơn vị;

6.3.12.  cố ý khai báo sai vị trí hoặc địa điểm của Bạn, hoặc thực hiện hoặc nhận đơn đặt hàng cho Dịch Vụ Vận Tải khác ngoài Ứng Dụng Người Dùng hoặc giả mạo;

6.3.13.  gây phiền toái, làm phiền, bất tiện, quấy rối, thương tích cá nhân hoặc thiệt hại tài sản, cho dù GO-VIET (và cán bộ, giám đốc, thành viên, nhân viên và đại lý), bất kỳ Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải nào, hoặc bất kỳ bên nào khác; hoặc

6.3.14.  gây thiệt hại cho uy tín của GO-VIET hoặc của bất kỳ Công Ty Thuộc Tập Đoàn GO- VIET nào theo bất kỳ hình thức nào.

Giới hạn việc sử dụng Dịch Vụ Vận Tải của Bạn

6.4.  Bạn không được sử dụng Dịch Vụ Vận Tải để:

6.4.1.  thực hiện hành vi phạm tội hoặc thực hiện bất kỳ hành vi, hoạt động nào trái với quy định của Luật Áp Dụng; hoặc

6.4.2.  gây phương hại hoặc gây thương tích cho người khác hoặc xâm phạm quyền của người khác.

6.5.  Khi Dịch Vụ Vận Tải bao gồm Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải chuyên chở, lấy hàng hoặc mua hàng thay mặt Bạn, Bạn đồng ý và cấp cho Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải đầy đủ quyền hạn và thẩm quyền cần thiết để cho Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải thực hiện dịch vụ này.

6.6.  Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải phải đồng ý rằng họ sẽ cung cấp Dịch Vụ Vận Tải một cách cẩn trọng và an toàn. Tuy nhiên, Bạn sẽ chịu trách nhiệm cuối cùng về sự an toàn của chính Bạn trong khi sử dụng Dịch Vụ Vận Tải, và Bạn phải thực hiện tất cả các biện pháp phòng ngừa cần thiết.

7. Thiết Bị Di Động của Bạn

7.1.  Quyền truy cập của Bạn vào Ứng Dụng Người Dùng sẽ được thực hiện thông qua Thiết Bị Di Động. Bạn có trách nhiệm kiểm tra và đảm bảo rằng Bạn tải xuống và cài đặt đúng phần mềm (bao gồm phiên bản mới nhất của Ứng Dụng Người Dùng) vào Thiết Bị Di Động của Bạn. GO- VIET không chịu trách nhiệm nếu Bạn không có thiết bị tương thích hoặc nếu Bạn không cài đặt phiên bản mới nhất của phần mềm (bao gồm phiên bản mới nhất của Ứng Dụng Người Dùng) vào Thiết Bị Di Động của Bạn.

7.2.  Trong trường hợp Thiết Bị Di Động bị mất, bị đánh cắp, bị hỏng và/hoặc không thuộc quyền chiếm hữu hay kiểm soát của Bạn, và điều này làm lộ thông tin Tài Khoản của Bạn cho người khác hoặc ảnh hưởng đến quyền và/hoặc biện pháp khắc phục hợp pháp của GO-VIET, Bạn phải thông báo ngay cho GO-VIET và tuân thủ quy trình được GO-VIET thông báo.

7.3.  Bạn phải tự chịu trách nhiệm đăng ký mua thuê bao gói dịch vụ internet và di động phù hợp và đối với bất kỳ khoản phí phải thanh toán cho nhà cung cấp dịch vụ viễn thông của Bạn, ví dụ, các khoản cước phí điện thoại, SMS và dữ liệu internet. Bạn thừa nhận rằng việc Bạn sử dụng Hệ Thống có thể tiêu tốn nhiều dung lượng dữ liệu và Bạn sẽ tự chịu trách nhiệm về việc sử dụng dung lượng dữ liệu đó và các khoản cước phí liên quan.

8. Điều khoản tài chính

Ứng Dụng Người Dùng

8.1.  Bạn được phép tải xuống và/hoặc sử dụng miễn phí Ứng Dụng Người Dùng được cung cấp cho Bạn để sử dụng Hệ Thống. GO-VIET có quyền tính phí cho tất cả các hỗ trợ và dịch vụ mà Bạn có được, trực tiếp hoặc gián tiếp, thông qua việc sử dụng Hệ thống, theo thông báo của GO-VIET cho Bạn theo từng thời điểm (bao gồm cả thông qua Chính Sách).

Cước Phí Người Dùng

8.2.  Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải được quyền yêu cầu Bạn thanh toán cước phí cho Dịch Vụ Vận Tải, và khoản cước phí này có thể bao gồm:

8.2.1.  khoản cước phí áp dụng đối với từng trường hợp sử dụng Dịch Vụ Vận Tải;

8.2.2.  mọi khoản phí cầu đường, phí sử dụng đường bộ, lệ phí đậu xe và phí vào tòa nhà hoặc khu vực mà Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải phải gánh chịu khi Bạn hoặc hàng hóa đang được chở trên Xe trong thời gian (nhưng không bao gồm thời điểm trước khi hoặc sau khi) cung cấp Dịch Vụ Vận Tải (và không được cộng thêm bất kỳ khoản tiền nào vào những khoản phí này);

8.2.3.  mọi khoản phí hủy dịch vụ liên quan hoặc phí khác theo Chính Sách hiện hành của GO-VIET; và

8.2.4.  mọi khoản thuế áp dụng được tính theo quy định của Luật Áp Dụng (gọi chung là Cước Phí Người Dùng). Cước phí cho từng trường hợp sử dụng Dịch Vụ Vận Tải, mọi khoản phí hủy dịch vụ hoặc phí khác và/hoặc thuế (trong trường hợp áp dụng) sẽ được tính thông qua Ứng Dụng Người Dùng và tất cả các khoản phí khác sẽ được Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải nhập thủ công vào Ứng Dụng Tài Xế (và không được cộng thêm bất kỳ khoản tiền nào khác vào những khoản phí này) và được Bạn thanh toán qua Ứng Dụng Người Dùng hoặc bằng phương thức khác theo các Chính Sách. Bạn có quyền thỏa thuận với Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải về một khoản cước phí khác cho việc cung cấp Dịch Vụ Vận Tải, giá cước đã được thỏa thuận này chỉ được áp dụng sau khi thông báo cho GO-VIET và được thể hiện là cước phí Dịch Vụ Vận Tải trong Ứng Dụng Tài Xế.

8.3.  Thành phần các khoản phí trong Cước Phí Người Dùng có thể tăng theo nhu cầu và các yếu tố khác tại vị trí và địa điểm của Bạn. GO-VIET luôn nỗ lực thông báo cho Bạn về bất kỳ việc tăng cước phí như vậy thông qua Ứng Dụng Người Dùng và Bạn có trách nhiệm xem xét Cước Phí Người Dùng (hoặc cơ sở tính cước phí này) một cách cẩn trọng trước khi quyết định đặt yêu cầu Dịch Vụ Vận Tải. Bạn sẽ được coi là đã biết, và Bạn chấp nhận trách nhiệm đối với, tất cả Cước Phí Người Dùng phát sinh trong Tài Khoản của Bạn.

8.4.  GO-VIET có thể cập nhật cơ sở tính Cước Phí Người Dùng thông qua Hệ Thống vào bất kỳ thời điểm nào theo toàn quyền quyết định của GO-VIET. Mọi Cước Phí Người Dùng vào hoặc sau ngày cập nhật có hiệu lực sẽ được tính theo cơ sở tính cước phí đã được cập nhật.

8.5.  Ứng Dụng Người Dùng có thể cung cấp cho Bạn quyền lựa chọn hủy Dịch Vụ Vận Tải nhất định trước khi Dịch Vụ Vận Tải đó bắt đầu. Nếu Bạn quyết định hủy dịch vụ, Bạn có thể phải trả khoản phí hủy dịch vụ, hoặc các khoản phí áp dụng khác, theo Chính Sách hiện hành của GO- VIET.

8.6.  Khi sử dụng Dịch Vụ Vận Tải, Bạn phải có mặt tại vị trí xác định trước hoặc vào thời điểm đã được xác định cụ thể thông qua Ứng Dụng Người Dùng hoặc Chính Sách liên quan. Nếu Bạn không có mặt, Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải được quyền hủy Dịch Vụ Vận Tải và Bạn có thể phải trả phí hủy dịch vụ, hoặc các khoản phí áp dụng khác, theo Chính Sách hiện hành của GO-VIET.

8.7.  Bạn xác nhận và đồng ý rằng trong phạm vi được Luật Áp Dụng cho phép, GO-VIET có thể điều chỉnh hoặc hủy Cước Phí Người Dùng (hoặc bất kỳ phần nào trong đó) phải thanh toán liên quan đến từng trường hợp sử dụng Dịch Vụ Vận Tải cụ thể trong phạm vi hợp lý (ví dụ, khi GO-VIET xác định rằng có lỗi trong việc tính cước phí ban đầu, rằng Bạn đã không tuân thủ Điều Khoản Sử Dụng này, rằng khoản phí đã được tính khi đáng lẽ ra không được tính (hoặc ngược lại), hoặc trong trường hợp có khiếu nại).

Khuyến mãi

8.8.  Để khuyến khích việc sử dụng Hệ Thống, vào từng thời điểm GO-VIET có thể, theo toàn quyền quyết định của mình, đưa ra các chương trình ưu đãi và khuyến mãi dựa trên việc Bạn đáp ứng các tiêu chí đã được quy định cụ thể và tuân thủ các điều kiện đã được xác định cụ thể. Bạn có thể quyết định có tham gia chương trình ưu đãi và khuyến mãi hay không. Nếu Bạn quyết định tham gia, Bạn được quyền hưởng lợi từ các chương trình ưu đãi và khuyến mãi tương ứng đó với điều kiện Bạn đáp ứng tất cả các tiêu chí đã được quy định cụ thể và tuân thủ tất cả các điều kiện đã được xác định cụ thể, đáp ứng yêu cầu hợp lý của GO-VIET. Nếu Bạn không đáp ứng điều kiện và yêu cầu như vậy, Bạn sẽ không được quyền hưởng các lợi ích của các chương trình ưu đãi và khuyến mãi tương ứng. Bạn đồng ý rằng Bạn sẽ chỉ sử dụng các ưu đãi và khuyến mãi đó cho mục đích sử dụng dự kiến của chương trình và sẽ không lạm dụng, sao chép, bán hoặc chuyển giao chương trình ưu đãi và khuyến mãi dưới bất kỳ hình thức nào. Bạn cũng hiểu rằng các chương trình ưu đãi và khuyến mãi không thể được đổi thành tiền mặt và có thể hết hạn vào ngày nhất định, ngay cả trước khi Bạn sử dụng các chương trình đó.

Thanh toán

8.9.  Trừ khi được xác định bởi GO-VIET, tất cả số tiền bạn phải trả theo Điều Khoản Sử Dụng này là cuối cùng và không hoàn lại, và phải được thanh toán bằng cách sử dụng các phương thức thanh toán được chấp nhận thông qua Ứng Dụng Người Dùng vào từng thời điểm, bao gồm (tùy từng trường hợp áp dụng) thanh toán bằng tiền mặt, thẻ tín dụng hay thẻ ghi nợ hoặc bằng cách sử dụng Điểm Ứng Dụng (App Credits).

8.10.  Khi Bạn chọn thanh toán bằng tiền mặt, Bạn sẽ thanh toán tất cả các khoản Cước Phí Người Dùng phải trả cho Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải và bất kỳ khoản tiền nào khác phải trả cho GO-VIET, cho Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải, người sẽ thu thập số tiền phải trả cho GO-VIET thay cho GO-VIET.

8.11.  Trong trường hợp Bạn quyết định thanh toán bằng cách sử dụng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt, Bạn cấp cho GO-VIET đầy đủ quyền hạn và thẩm quyền để ghi nợ khoản thanh toán này bằng phương thức thanh toán mặc định được chỉ định đối với Tài Khoản của Bạn và thay mặt Bạn chuyển Cước Phí Người Dùng cho Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải, sau khi GO-VIET khấu trừ (tùy từng trường hợp áp dụng) các khoản thanh toán liên quan theo các thỏa thuận với Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải.

8.12.  Tất cả các khoản thanh toán phải bằng nội tệ trong Lãnh Thổ.

8.13.  Nếu Điểm Ứng Dụng (App Credits) được áp dụng trong Lãnh Thổ của Bạn, việc Bạn sử dụng Điểm Ứng Dụng (App Credits) phải theo Điều Khoản Cụ Thể. Vui lòng kiểm tra cẩn thận các điều khoản này trước khi sử dụng Điểm Ứng Dụng (App Credits). GO-VIET có thể có toàn quyền từ chối việc Bạn yêu cầu mua Điểm Ứng Dụng (App Credits) vì bất kỳ lý do nào. Để tránh nhầm lẫn, Điểm Ứng Dụng (App Credits) không được đổi thành tiền mặt, không được hoàn lại trong bất kỳ trường hợp nào và không thể được bán lại hoặc quy đổi thành giá trị.

8.14.  Nếu bạn bị tính phí không chính xác, bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua Ứng dụng người dùng hoặc qua email tới care@go-viet.vn để được hỗ trợ. GO-VIET có toàn quyền quyết định trong việc xác định xem có nên xử lý bất kỳ khoản hoàn trả hoặc trả lại nào cho Bạn hay không và phương thức hoàn trả hoặc trả lại khoản thanh toán đó (bao gồm cả bằng cách sử dụng Voucher).

Thuế

8.15.  Điều Khoản Sử Dụng này phải tuân theo mọi khoản thuế, thuế quan, phí, lệ phí và/hoặc chi phí áp dụng, bất kể bằng loại tiền tệ nào, có thể có hiệu lực và liên quan đến mọi khoản thuế áp dụng trong tương lai có thể được ban hành bất kỳ thời điểm nào.

8.16.  Bạn đồng ý thực hiện mọi công việc và hành động cần thiết và theo yêu cầu của Luật Áp Dụng để cho phép, hỗ trợ và/hoặc giúp GO-VIET khiếu nại hoặc xác định mọi khoản chi phí đầu vào áp dụng, khoản bù trừ, chiết khấu hoặc hoàn lại đối với bất kỳ khoản thuế nào đã nộp hoặc phải nộp liên quan đến Hệ Thống và/hoặc Dịch Vụ Vận Tải.

9. Bồi thường và trách nhiệm pháp lý

Bồi thường

9.1.  Bạn phải bảo vệ, bồi thường và đảm bảo cho GO-VIET, các bên chuyển quyền sử dụng của GO-VIET (licensors) và các Đơn Vị Liên Kết của mỗi bên và các viên chức, giám đốc, thành viên, nhân viên và đại lý tương ứng của các bên không bị phương hại đối với mọi khiếu nại, phí tổn, thiệt hại, tổn thất, nghĩa vụ và chi phí (bao gồm phí tổn và chi phí luật sư) phát sinh từ hoặc liên quan đến:

9.1.1.  việc Bạn vi phạm bất kỳ điều khoản nào của các Điều Khoản Sử Dụng này, Chính Sách hoặc bất kỳ Luật Áp Dụng nào; và

9.1.2.  việc Bạn sử dụng Hệ Thống và/hoặc Dịch Vụ Vận Tải, bao gồm:

(a)  bất kỳ khiếu nại nào của Bạn hoặc người đại diện cho Bạn rằng bất kỳ Công Ty Thuộc Tập Đoàn GO-VIET, chứ không phải Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải, là nhà cung cấp Dịch Vụ Vận Tải;

(b)  bất kỳ khiếu nại nào của bên thứ ba (bao gồm cả khiếu nại của bất kỳ Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải nào) phát sinh từ việc Bạn sử dụng Hệ Thống và/hoặc Dịch Vụ Vận Tải; và

(c)  đối với bất kỳ mặt hàng nào mà Bạn mua, nhận được và/hoặc vận chuyển bằng Dịch Vụ Vận Tải.

Cơ sở mà Hệ Thống được cung cấp

9.2.  Hệ Thống được cung cấp “như hiện trạng” và “như hiện có”. Trong phạm vi tối đa được Luật Áp Dụng cho phép, GO-VIET không đưa ra các tuyên bố, cam đoan và bảo đảm, cho dù là rõ ràng, ngụ ý hoặc pháp định, trừ khi được nêu rõ trong Điều Khoản Sử Dụng này, bao gồm bất kỳ bảo đảm nào về khả năng tiêu thụ, sự phù hợp cho một mục đích cụ thể, sự cẩn trọng và kỹ năng hợp lý và việc không vi phạm.

9.3.  Không giới hạn điều khoản 9.2, GO-VIET không tuyên bố, cam đoan, bảo đảm hoặc bảo hành về độ tin cậy, kịp thời, chất lượng, sự phù hợp hoặc tính khả dụng của Hệ Thống, hoặc rằng Hệ Thống sẽ không bị gián đoạn hoặc không có lỗi, hoặc sẽ tương thích với bất kỳ phần cứng, phần mềm, hệ thống hoặc dữ liệu nào khác, hoặc rằng bất kỳ dữ liệu nào đều chính xác hoặc tin cậy.

9.4.  GO-VIET không cung cấp và không chịu trách nhiệm cung cấp hoặc đảm bảo cung cấp Dịch Vụ Vận Tải. GO-VIET không đảm bảo chất lượng, sự phù hợp, sự an toàn hoặc năng lực của Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải hoặc bất kỳ bên cung cấp thứ ba nào khác.

9.5.  Hệ Thống có thể bị hạn chế, chậm trễ và các sự cố khác vốn có trong việc sử dụng internet và truyền thông điện tử bao gồm thiết bị do Bạn hoặc Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải bị lỗi, không kết nối được, ngoài phạm vi phủ sóng, bị tắt hoặc không hoạt động. GO-VIET không chịu trách nhiệm về mọi chậm trễ, không giao hàng, không cung cấp được, thiệt hại hoặc tổn thất do các sự cố như vậy.

9.6.  Trừ khi có sự đồng ý rõ ràng của GO-VIET bằng văn bản, thời điểm cụ thể được xác định cho Dịch Vụ Vận Tải chỉ là ước tính và không chính xác tuyệt đối. Cả GO-VIET và Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải đều không bảo đảm, cam đoan hoặc cam kết đáp ứng đúng thời điểm cụ thể đã được xác định.

Loại trừ và giới hạn trách nhiệm

9.7.  Không có nội dung nào trong Điều Khoản Sử Dụng này giới hạn hoặc loại trừ trách nhiệm của một bên về tình trạng tử vong hoặc thương tích cá nhân do sơ suất của bên đó, do hành vi gian lận hoặc về bất kỳ trách nhiệm nào khác trong trường hợp không được giới hạn hoặc không được loại trừ theo Luật Áp Dụng.

9.8.  Trong phạm vi tối đa được Luật Áp Dụng cho phép, GO-VIET sẽ không chịu trách nhiệm về:

9.8.1.  những thiệt hại gián tiếp, không chủ ý, mang tính răn đe hoặc phát sinh do hậu quả;

9.8.2.  mất quyền sử dụng, mất lợi nhuận, mất dữ liệu, mất hoạt động kinh doanh, mất uy tín, mất hợp đồng hoặc mất cơ hội kinh doanh; và

9.8.3.  thương tích cá nhân hoặc thiệt hại tài sản, phát sinh từ, liên quan đến hoặc có liên hệ với Hệ Thống hoặc Dịch Vụ Vận Tải, cho dù theo hợp đồng, thiệt hại ngoài hợp đồng, vi phạm nghĩa vụ pháp định hoặc các hình thức khác.

9.9.  Trong phạm vi tối đa được Luật Áp Dụng cho phép, và trừ khi được quy định trong Điều Khoản Cụ Thể, trong mọi trường hợp, tổng mức chịu trách nhiệm tối đa của GO-VIET phát sinh theo và liên quan đến Hệ Thống, Dịch Vụ Vận Tải và/hoặc Điều Khoản Sử Dụng này, cho dù theo hợp đồng, thiệt hại ngoài hợp đồng, vi phạm nghĩa vụ pháp định hoặc các hình thức khác, không vượt quá mức Cước Phí Người Dùng được Bạn thanh toán liên quan đến sự kiện phát sinh khiếu nại theo Điều Khoản Sử Dụng này.

9.10.  Trừ khi được quy định rõ ràng trong Điều Khoản Cụ Thể, bất kỳ khiếu nại nào của Bạn đối với GO-VIET theo hoặc liên quan đến Hệ Thống, Dịch Vụ Vận Tải hoặc Điều Khoản Sử Dụng này phải được thông báo cho GO-VIET trong vòng một (1) năm sau khi sự việc phát sinh khiếu nại đó xảy ra, nếu không được thông báo trong vòng một (1) năm (trong phạm vi tối đa được Luật Áp Dụng cho phép) Bạn sẽ mất bất kỳ quyền và biện pháp khắc phục nào mà Bạn có thể có đối với khiếu nại đó.

10. Thời hạn và chấm dứt

10.1.  Điều Khoản Sử Dụng này sẽ tiếp tục cho đến khi được chấm dứt theo các điều khoản trong Điều Khoản Sử Dụng này.

10.2.  GO-VIET có thể chấm dứt Điều Khoản Sử Dụng này, và/hoặc đình chỉ hoặc chấm dứt việc sử dụng toàn bộ hoặc một phần Hệ Thống của Bạn:

10.2.1.  bất kỳ thời điểm nào vì bất kỳ lý do gì bằng việc gửi thông báo cho Bạn; và

10.2.2.  ngay lập tức, dù kèm theo hoặc không kèm theo thông báo, nếu Bạn vi phạm bất kỳ điều khoản nào trong Điều Khoản Sử Dụng này, mà không ảnh hưởng đến các quyền và biện pháp khắc phục khác của GO-VIET.

10.3.  Bạn không có nghĩa vụ sử dụng Hệ Thống và có thể ngừng sử dụng Hệ Thống vào bất kỳ thời điểm nào bằng cách xóa vĩnh viễn Ứng Dụng Người Dùng khỏi Thiết Bị Di Động của Bạn, theo đó sẽ vô hiệu hóa việc sử dụng Ứng Dụng Người Dùng của Bạn. Điều Khoản Sử Dụng này sẽ tự động chấm dứt khi Bạn xóa vĩnh viễn Ứng Dụng Người Dùng khỏi Thiết Bị Di Động của Bạn.

10.4.  Khi Điều Khoản Sử Dụng này chấm dứt hoặc hết hạn vì bất kỳ lý do gì, Bạn phải:

10.4.1. ngay lập tức (và trong mọi trường hợp trong vòng ba ngày), thanh toán bất kỳ khoản tiền nào còn nợ GO-VIET (khoản tiền này sẽ ngay lập tức đến hạn phải trả vào thời điểm chấm dứt hoặc hết hạn), bao gồm mọi khoản thanh toán chưa được thực hiện liên quan đến Dịch Vụ Vận Tải do Bạn yêu cầu trước khi chấm dứt hoặc hết hạn; và

10.4.2. ngay lập tức xóa và gỡ bỏ hoàn toàn Ứng Dụng Người Dùng khỏi Thiết Bị Di Động của Bạn.

10.5. Các bên không có thêm nghĩa vụ hoặc quyền nào khác theo Điều Khoản Sử Dụng này sau khi chấm dứt Điều Khoản Sử Dụng mà không ảnh hưởng đến bất kỳ nghĩa vụ hoặc quyền nào đã phát sinh đối với bất kỳ bên nào tại thời điểm Điều Khoản Sử Dụng này chấm dứt, ngoại trừ những quy định tại các điều 2, 3, 8.15, 8.16, 9, 10, 11, 12 và 13, của Điều Khoản Sử Dụng này và bất kỳ điều nào khác được dự kiến sẽ tiếp tục duy trì hiệu lực một cách rõ ràng hoặc theo bản chất của nó, sẽ tiếp tục có hiệu lực sau khi kết thúc Điều Khoản Sử Dụng này.

11. Quyền bảo mật

11.1. Bạn đồng ý và chấp thuận việc GO-VIET sử dụng và xử lý thông tin cá nhân của Bạn như được nêu trong Chính Sách Bảo Mật tại https://www.go-viet.vn/bao-mat/, được sửa đổi bổ sung vào từng thời điểm.

12. Tranh chấp

12.1.  Điều Khoản Sử Dụng này (và mọi tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến Điều Khoản Sử Dụng này (bao gồm mọi vi phạm cáo buộc hoặc nghi ngờ về tính hợp lệ hoặc hiệu lực thi hành của Điều Khoản Sử Dụng này hoặc bất kỳ điều khoản nào trong Điều Khoản Sử Dụng này)) sẽ được điều chỉnh bởi luật pháp Singapore.

12.2.  Bất kỳ và mọi tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến Điều Khoản Sử Dụng này sẽ được giải quyết chung thẩm thông qua thủ tục tố tụng trọng tài ràng buộc theo Quy Tắc Trọng Tài của Trung Tâm Trọng Tài Quốc Tế Singapore (“Quy Tắc”) (và Quy Tắc này được coi là được đưa vào Điều Khoản Sử Dụng này bằng tham chiếu) bởi một trọng tài viên, được chỉ định theo Quy Tắc. Tố tụng trọng tài sẽ diễn ra tại Singapore và ngôn ngữ của tố tụng trọng tài sẽ là tiếng Anh.

13. Điều khoản chung

13.1.  GO-VIET sẽ không chịu trách nhiệm về sự chậm trễ hoặc việc không thực hiện do các nguyên nhân ngoài tầm kiểm soát hợp lý của GO-VIET.

13.2.  Bạn không được tiết lộ cho bất kỳ người nào vào bất kỳ thời điểm nào mọi thông tin bảo mật liên quan đến hoạt động kinh doanh, công việc, khách hàng hoặc nhà cung cấp của GO-VIET hoặc bất kỳ Đơn Vị Liên Kết nào của GO-VIET.

13.3.  GO-VIET có toàn quyền sửa đổi Điều Khoản Sử Dụng này vào từng thời điểm. GO-VIET sẽ nỗ lực hợp lý để thông báo cho Bạn về bất kỳ thay đổi quan trọng nào đối với Điều Khoản Sử Dụng; tuy nhiên Bạn đồng ý rằng Bạn có trách nhiệm xem xét Điều Khoản Sử Dụng thường xuyên và việc Bạn tiếp tục sử dụng Hệ Thống sẽ được xem là sự chấp nhận của Bạn đối với các sửa đổi. Trừ trường hợp nêu trên, không có bổ sung hoặc sửa đổi nào đối với Điều Khoản Sử Dụng này sẽ có hiệu lực ràng buộc các bên trừ khi được các bên lập thành văn bản.

13.4.  Quyền của mỗi bên theo Điều Khoản Sử Dụng này có thể được thực thi thường xuyên khi cần thiết, được cộng dồn và không loại trừ các quyền hoặc biện pháp khắc phục được pháp luật quy định và chỉ có thể được từ bỏ bằng văn bản một cách cụ thể. Sự chậm trễ trong việc thực thi hoặc việc không thực thi bất kỳ quyền nào không được xem là sự từ bỏ quyền đó.

13.5.  Điều Khoản Sử Dụng này là toàn bộ thỏa thuận và hiểu biết của các bên liên quan đến nội dung chủ đề của Điều Khoản Sử Dụng này và thay thế mọi thỏa thuận hoặc hiểu biết trước đây giữa các bên liên quan đến nội dung chủ đề đó. Các bên bằng Điều Khoản Sử Dụng này cũng loại trừ tất cả những điều khoản ngụ ý trong thực tế. Khi ký kết Điều Khoản Sử Dụng này, các bên không dựa vào bất kỳ tuyên bố, cam đoan, bảo đảm, hiểu biết, cam kết, hứa hẹn hoặc đảm bảo của bất kỳ người nào trừ khi được nêu rõ trong Điều Khoản Sử Dụng này. Mỗi bên từ bỏ một cách không hủy ngang và vô điều kiện tất cả các khiếu nại, quyền và biện pháp khắc phục mà mỗi bên có thể có liên quan đến bất kỳ điều nào đã nói ở trên nếu không có quy định tại điều này. Không có nội dung nào trong Điều Khoản Sử Dụng này loại trừ trách nhiệm về gian lận hoặc bất kỳ trách nhiệm nào khác mà không được giới hạn hoặc được loại trừ theo Luật Áp Dụng.

13.6.  Bạn không được chuyển nhượng, chuyển quyền sử dụng lại, chuyển giao, ký hợp đồng phụ hoặc định đoạt theo hình thức khác bất kỳ quyền hoặc nghĩa vụ nào của Bạn theo Điều Khoản Sử Dụng này mà không có sự chấp thuận trước bằng văn bản của GO-VIET. GO-VIET vào bất kỳ thời điểm nào có thể chuyển nhượng, chuyển quyền sử dụng lại, chuyển giao, ký hợp đồng phụ hoặc định đoạt theo hình thức khác các quyền hoặc nghĩa vụ của mình theo Điều Khoản Sử Dụng này mà không cần thông báo hoặc sự chấp thuận (trừ trường hợp Luật Áp Dụng có yêu cầu).

13.7.  Nếu bất kỳ Tòa án hoặc cơ quan thẩm quyền nào xác định rằng bất kỳ phần nào của Điều Khoản Sử Dụng này là bất hợp pháp, không hợp lệ hoặc không có hiệu lực thi hành theo Luật Áp Dụng thì các phần còn lại của Điều Khoản Sử Dụng này sẽ vẫn duy trì hiệu lực đầy đủ và các điều khoản bất hợp pháp, không hợp lệ hoặc không có hiệu lực thi hành đó sẽ được thay thế bằng điều khoản hợp pháp, hợp lệ và có hiệu lực thi hành và, trong phạm vi tối đa có thể, điều khoản này có hiệu lực tương đương với phần được thay thế của Điều Khoản Sử Dụng này.

13.8.  Một chủ thể không phải là một bên của Điều Khoản Sử Dụng này sẽ không có quyền dựa vào hoặc thực thi bất kỳ điều khoản nào của Điều Khoản Sử Dụng này.

13.9.  GO-VIET có thể gửi thông báo cho Bạn bằng một thông báo chung được đăng trên Ứng Dụng Người Dùng, Trang Điện Tử, Chính Sách hoặc gửi đến địa chỉ email của Bạn được nêu trong Tài Khoản của Bạn. Bạn phải thông báo cho GO-VIET bằng cách gửi email đến care@go- viet.vn.

ĐIỀU KHOẢN CỤ THỂ CHO VIỆC SỬ DỤNG GoFood

 1. Định nghĩa bổ sungCác định nghĩa và quy tắc giải thích được nêu trong Điều Khoản Sử Dụng áp dụng cho Điều Khoản Cụ Thể này. Ngoài ra:

  Mặt Hàng F&B có nghĩa là thực phẩm và/hoặc đồ uống mà Người Dùng có thể mua từ Cửa Hàng GoFood thông qua GoFood;

  GoFood có nghĩa là Dịch Vụ Vận Tải do Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải cung cấp cho phép Người Dùng đặt mua các Mặt Hàng F&B từ thực đơn của các Cửa Hàng GoFood được liệt kê trong Ứng Dụng Người Dùng, sẽ được Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải giao hàng; và

  Cửa Hàng GoFood là nhà hàng, quán ăn, cửa hàng, quán cà phê, quầy bar, xe đẩy hàng, quầy hàng hoặc người bán hàng khác cung cấp các Mặt Hàng F&B do Người Dùng đặt mua qua Ứng Dụng Người Dùng.

 2. Điều khoản bổ sung cho GoFood

2.1.  GO-VIET không đảm bảo rằng GoFood đang sẵn sàng phục vụ trong Lãnh Thổ của Bạn.

2.2.  Bạn chỉ có thể đặt mua các Mặt Hàng F&B từ thực đơn có sẵn của từng Cửa Hàng GoFood trên Ứng Dụng Người Dùng. Cả GO-VIET và Cửa Hàng GoFood đều không đảm bảo các Mặt Hàng F&B cụ thể có sẵn. Các thực đơn có thể thay đổi kèm theo hoặc không kèm theo thông báo.

2.3.  Đơn hàng của Bạn phải được Cửa Hàng GoFood chấp nhận và việc chấp nhận đơn hàng này sẽ được thông báo cho Bạn qua email hoặc qua Ứng Dụng Người Dùng. Cửa Hàng GoFood có toàn quyền chấp nhận hoặc từ chối đơn hàng của Bạn.

2.4.  Đơn hàng GoFood không thể hủy từ thời điểm Bạn nhận được email hoặc thông báo qua Ứng Dụng Người Dùng xác nhận việc chấp nhận đơn hàng của Bạn.

2.5.  Bạn không được đặt mua đồ uống có cồn qua GoFood trừ khi Bạn được quyền đặt mua một cách hợp pháp theo Luật Áp Dụng. Bằng việc đặt mua đồ uống có cồn, Bạn đồng ý đưa ra căn cước hoặc giấy tờ cá nhân của Bạn để được Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải xác minh đáp ứng điều kiện khi giao hàng cho đơn hàng của Bạn tại điểm đến giao hàng theo chỉ định của Bạn.

2.6.  Hình ảnh và mô tả về các Mặt Hàng F&B chỉ nhằm mục đích minh họa và có thể không giống với các Mặt Hàng F&B mà Bạn nhận được trên thực tế.

2.7.  Cửa Hàng GoFood có thể sử dụng các loại hạt hoặc các chất gây dị ứng khác trong quá trình chuẩn bị các Mặt Hàng F&B. Các loại hạt hoặc các chất gây dị ứng khác cũng có thể được đưa vào trong quá trình vận chuyển các Mặt Hàng F&B. Bạn không nên cho rằng các Mặt Hàng F&B không có các loại hạt hoặc các chất gây dị ứng khác.

2.8.  Bạn chỉ được mua các Mặt Hàng F&B cho mục đích tiêu dùng cá nhân của riêng Bạn hoặc theo yêu cầu của người mà Bạn chỉ định là người nhận các Mặt Hàng F&B và Bạn không được đặt mua với mục đích gây hại hoặc tạo phiền phức cho Cửa Hàng GoFood hoặc người nhận đơn hàng theo chỉ định của Bạn.

2.9.  Bạn đồng ý và hiểu rằng bằng việc sử dụng GoFood, Bạn cho phép Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải mua, đi lấy và/hoặc giao các Mặt Hàng F&B từ Cửa Hàng GoFood cho và thay mặt Bạn và bất kỳ khoản thanh toán nào phải trả cho các Mặt Hàng F&B sẽ được cộng thêm vào Cước Phí Người Dùng mà Bạn phải thanh toán cho Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải. Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải và/hoặc Cửa Hàng GoFood được quyền liên hệ với Bạn để nhận được xác nhận hoặc để làm rõ về đơn đặt mua Mặt Hàng F&B của Bạn (bao gồm trường hợp Mặt Hàng F&B bạn đặt mua không có sẵn hoặc để làm rõ địa chỉ và người nhận giao hàng). Bạn phải sẵn sàng tiếp nhận liên lạc theo thông tin liên hệ đã được cung cấp để giải quyết yêu cầu xác nhận hoặc làm rõ nêu trên.

2.10.  Bạn đồng ý và hiểu rằng giá của các Mặt Hàng F&B được hiển thị trên Ứng Dụng Người Dùng chỉ là ước tính và có thể thay đổi vào từng thời điểm. Bạn đồng ý thanh toán giá các Mặt Hàng F&B như được thể hiện trong biên nhận hoặc hóa đơn mua hàng do Cửa Hàng GoFood phát hành, như được Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải xuất trình khi giao các Mặt Hàng F&B tại địa điểm giao hàng theo chỉ định của Bạn. Nếu có sự khác biệt đáng kể với giá các Mặt Hàng F&B được liệt kê trong Ứng Dụng Người Dùng, vui lòng cho chúng tôi biết bằng cách gửi khiếu nại qua Ứng Dụng Người Dùng.

2.11.  Nếu Bạn không có mặt để nhận các Mặt Hàng F&B đã đặt mua tại địa điểm giao hàng được xác định trong Ứng Dụng Người Dùng, đơn hàng của Bạn có thể bị hủy và Bạn vẫn có thể bị yêu cầu thanh toán đầy đủ giá Mặt Hàng F&B liên quan và Cước Phí Người Dùng cho Dịch Vụ Vận Tải theo Điều Khoản Sử Dụng, và phí hủy dịch vụ có thể được áp dụng.

2.12.  Không ảnh hưởng đến các điều khoản khác trong Điều Khoản Sử Dụng, GO-VIET không chịu trách nhiệm về:

  1. tình trạng các Mặt Hàng F&B;
  2. chất lượng các Mặt Hàng F&B; hoặc
  3. sự chênh lệch giá giữa giá hiển thị trên dịch vụ GoFood trong Ứng Dụng Người Dùng và giá được Cửa Hàng GoFood yêu cầu thanh toán khi Bạn đặt mua các Mặt Hàng F&B.

ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CỤ THỂ CHO VIỆC SỬ DỤNG GoSend

 1. Định nghĩa bổ sungCác định nghĩa và quy tắc giải thích được nêu trong Điều Khoản Sử Dụng áp dụng cho Điều Khoản Cụ Thể này. Ngoài ra:

  Hàng Hóa có nghĩa là hàng hóa hoặc các mặt hàng khác do Người Dùng gửi hoặc sẽ gửi cho người nhận thứ ba bằng cách sử dụng GoSend; và

  GoSend có nghĩa là Dịch Vụ Vận Tải do Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải cung cấp, để vận chuyển Hàng Hóa bằng Xe từ địa điểm lấy hàng do Người Dùng chỉ định đến người nhận thứ ba tại địa điểm đến do Người Dùng chỉ định.

 2. Điều khoản bổ sung cho GoSend

2.1.  GO-VIET không đảm bảo rằng GoSend đang sẵn sàng phục vụ trong Lãnh Thổ của Bạn.

2.2.  Trong trường hợp Lãnh Thổ là Việt Nam, Dịch Vụ Vận Tải cung cấp thông qua việc sử dụng GoSend sẽ không bao gồm một cách rõ ràng dịch vụ chuyển phát nhanh theo Luật Bưu Chính hay bất kỳ quy định về bưu chính nào mà Bộ Thông Tin và Truyền Thông có thể ban hanh vào từng thời điểm.

2.3.  Bạn phải cung cấp thông tin đầy đủ và chính xác về Hàng Hóa sẽ được giao (ví dụ: tên hàng hóa, trọng lượng hàng hóa, loại hàng hóa và các chi tiết khác) qua Ứng Dụng Người Dùng.

2.4.  GO-VIET không cung cấp bất kỳ hộp, bìa các-tông hoặc bao bì đóng gói nào khác như là một phần của dịch vụ GoSend. Bạn sẽ chịu trách nhiệm đóng gói Hàng Hóa sẽ được giao theo đặc tính của Hàng Hóa đó. Bạn được khuyến khích sử dụng bao bì đóng gói chuyên dụng đối với các loại Hàng Hóa dễ vỡ hoặc cần bảo quản đặc biệt như bánh ngọt, kem, thực phẩm, trái cây và hoa tươi. GO-VIET không chịu trách nhiệm về bất kỳ hư hại hoặc hư hỏng nào xảy ra trong quá trình vận chuyển và giao hàng.

2.5.  Bạn cam đoan và đảm bảo rằng Bạn đã, đang hoặc sẽ là chủ sở hữu hợp pháp hoặc có quyền xử lý Hàng Hóa sẽ được giao qua GoSend và rằng Hàng Hóa đáp ứng tất cả các yêu cầu đã nêu trong Điều Khoản Sử Dụng và Điều Khoản Cụ Thể này.

2.6.  Trừ khi được thông báo rõ ràng cho Bạn, GO-VIET không cung cấp bảo hiểm đối với Hàng Hóa và Bạn có trách nhiệm đối với các thu xếp bảo hiểm của riêng Bạn. Nếu GO-VIET cung cấp bảo hiểm tự nguyện trong Lãnh Thổ của Bạn, các điều khoản và điều kiện bổ sung sẽ được áp dụng và quyền yêu cầu bồi thường bảo hiểm đó của Bạn sẽ tùy thuộc việc Bạn tuân thủ Điều Khoản Sử Dụng, bao gồm cả Điều Khoản Cụ Thể cho việc sử dụng GoSend này. Các loại Hàng Hoá không được bảo hiểm bao gồm:

Hàng Hóa Cấm

a. Tiền (tiền mặt, tiền xu, ngoại tệ và giấy tờ có giá khác);

b. Ma túy, cần sa, moóc-phin và các sản phẩm gây nghiện khác;

c. Văn hóa phẩm đồi trụy dưới mọi hình thức;

d. Động vật và thực vật sống;

e. Thực phẩm, đồ uống, hoặc các thành phần thực phẩm hay đồ uống đòi hỏi được bảo quản ở nhiệt độ mát hơn hoặc môi trường đặc biệt;

f. Các mặt hàng nặng mùi, ví dụ như sầu riêng;

g. Chất nổ và các chất và hàng hóa dễ cháy khác, súng, vũ khí và các bộ phận của súng và vũ khí;

h. Các chất nguy hiểm hoặc độc hại;

i. Thiết bị đánh bạc hoặc vé số;

j. Mọi hàng hóa được kiểm soát, hoặc hàng hóa bị cấm nhập khẩu, xuất khẩu, hoặc lưu thông theo Luật Áp Dụng.

Hàng Hóa Đặc Biệt

a. Tác phẩm nghệ thuật, bao gồm các tác phẩm được làm và tạo ra bằng các kỹ năng, năng khiếu hoặc tài năng sáng tạo để bán, trưng bày hoặc sưu tầm. Bao gồm cả hàng hóa (và các bộ phận của hàng hóa) như tranh vẽ, hình ảnh, bình hoa, thảm trang trí;

b. Phim ảnh, ảnh chụp, bao gồm cả ảnh chụp âm bản, ảnh trắng đen, ảnh chụp slide;

c. Hàng hóa dễ bị hư hỏng hoặc có giá trị thị trường biến động cao hoặc khó xác nhận;

d. Đồ cổ hoặc hàng hóa khác thể hiện phong cách hoặc thời trang của thời đại quá khứ, trong đó lịch sử, tuổi hay sự hiếm có góp phần vào giá trị của chúng, bao gồm đồ đạc nội thất, bộ đồ ăn, đồ thủy tinh và đồ vật sưu tầm như tiền xu và tem;

e. Đồ thủy tinh dưới dạng đồ trang sức, bao gồm đồ trang sức trang phục, đồng hồ và các bộ phận đồng hồ, đá quý hoặc đá kim cương công nghiệp (quý hoặc bán quý) và đồ trang sức làm bằng kim loại quý;

f. Lông động vật, kể cả quần áo hoặc các mặt hàng khác có lông động vật;

g. Kim loại quý, bao gồm các thỏi hoặc bột vàng hay bạc, trầm tích hoặc bạch kim (ngoại trừ là một bộ phận tích hợp trong máy điện tử);

h. Thẻ điện thoại trả trước;

i. Tem, tem tiêu thụ rượu, tem thuế quan.


Giấy Tờ Có Giá

a. Giấy chứng nhận quyền sở hữu;

b. Hộ chiếu và thẻ căn cước;

c. Chứng chỉ ngân hàng, tiền gửi, chứng khoán (bao gồm nhưng không giới hạn cổ phiếu, trái phiếu, các tài liệu khác hoặc Hàng Hóa mà GO-VIET định nghĩa là Giấy Tờ Có Giá theo quyết định của mình).

2.7.  Nếu Bạn dự định giao Hàng Hóa cho một người cụ thể, Bạn phải nêu rõ người nhận dự kiến trên Hàng hóa. Tuy nhiên, Bạn đồng ý rằng Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải có thể để lại Hàng Hóa với bất kỳ người nào có mặt tại địa điểm giao hàng theo chỉ định của Bạn hoặc xử lý Hàng Hóa theo yêu cầu của Luật áp dụng, nếu người nhận dự kiến của Bạn không có mặt tại địa điểm đó tại thời điểm giao hàng.

2.8.  Bạn đồng ý rằng Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải sẽ trả lại Hàng Hóa tại địa điểm lấy hàng theo chỉ định của Bạn nếu người nhận dự kiến của Bạn từ chối nhận Hàng Hóa, hoặc nếu không có người nào có mặt để nhận Hàng Hóa tại địa điểm giao hàng theo chỉ định của Bạn. Trong trường hợp đó, Bạn sẽ vẫn bị yêu cầu thanh toán Cước Phí Người Dùng cho Dịch Vụ Vận Tải theo Điều Khoản Sử Dụng, và phí hủy dịch vụ có thể được áp dụng. Nếu Bạn muốn giao lại Hàng Hóa, Bạn phải gửi yêu cầu cung cấp dịch vụ GoSend mới thông qua Ứng Dụng Người Dùng.

2.9.  Bạn không được sử dụng dịch vụ GoSend để:

a. vận chuyển, đi lấy và/hoặc mua các mặt hàng bị cấm bởi Luật Áp Dụng, các mặt hàng yêu cầu giấy phép hoặc sự cho phép của cơ quan có thẩm quyền để được vận chuyển, các mặt hàng bị đánh cắp hay chiếm đoạt, hoặc các mặt hàng có hại (bao gồm các mặt hàng có chứa nguyên liệu nguy hiểm hay độc hại, ma túy hoặc các chất bất hợp pháp);

b. vận chuyển, đi lấy và/hoặc mua bất kỳ Hàng Hóa nào được liệt kê tại điều 2.6 của Điều Khoản Cụ Thể này;

c. vận chuyển, đi lấy và/hoặc mua vật nuôi hoặc bất kỳ động vật nào khác;

d. vận chuyển các mặt hàng từ hoặc đến nhà tù;

e. vận chuyển các mặt hàng không phù hợp về mặt an toàn trong Xe hoặc các mặt hàng có thể gây hư hỏng đối với Xe hoặc tạo ra tình trạng không an toàn (và trong mọi trường hợp vận chuyển các mặt hàng có kích thước lớn hơn 70cm (chiều dài), 50cm (chiều rộng), 50cm (chiều cao) hoặc các mặt hàng nặng hơn 20kg); hoặc

f. vận chuyển, đi lấy và/hoặc mua các mặt hàng có giá trị, bao gồm các giấy tờ có giá (ví dụ như giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy phép hoặc thỏa thuận quan trọng), hoặc các mặt hàng có giá trị trên 2.000.000 VND (dù riêng lẻ hay cộng gộp) hoặc các mặt hàng mà nếu không được giao, giao hàng trễ hoặc bị hư hại trong quá trình giao hàng có thể khiến Bạn, người nhận hoặc người khác bị thiệt hại, thương tích hoặc trách nhiệm khác (ví dụ, sản phẩm y tế, thiết bị y tế hoặc bộ phận cấy ghép).

2.10.  Nếu Hàng Hóa đã được đóng gói, Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải có thể yêu cầu Bạn mở và xuất trình bên trong kiện hàng để đảm bảo rằng Hàng Hóa bên trong giống như Bạn đã mô tả và Bạn đồng ý sẽ hợp tác với các yêu cầu đó.

2.11.  Khi Bạn gửi đơn hàng cho dịch vụ GoSend, thời gian ước tính để Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải: (a) lấy Hàng Hóa từ địa điểm lấy hàng được chỉ định; và (b) giao Hàng Hóa đến địa điểm giao hàng được chỉ định, sẽ được hiển thị trên Ứng Dụng Người Dùng.

2.12.  Nếu Bạn có khiếu nại liên quan đến GoSend, bao gồm đối với bất kỳ tổn thất hoặc hư hỏng Hàng Hóa nào trong quá trình cung cấp Dịch Vụ Vận Tải, vui lòng gửi khiếu nại qua Ứng Dụng Người Dùng. Liên quan đến Hàng Hóa bị hư hỏng, Bạn phải bảo quản Hàng Hóa bị hư hỏng hoặc, nếu Hàng Hóa là các mặt hàng dễ hư thối, hãy chụp ảnh và giữ bằng chứng hợp lý khác về Hàng Hóa bị hư hỏng. GO-VIET sẽ điều tra khiếu nại của Bạn và cố gắng giải quyết khiếu nại của Bạn trong vòng 60 ngày kể từ khi Bạn gửi khiếu nại.

2.13.  Sau điều tra đó, nếu GO-VIET xét thấy rằng Hàng Hóa liên quan đã bị tổn thất hoặc bị hư hỏng trong quá trình cung cấp Dịch Vụ Vận Tải cho dù Bạn đã tuân thủ Điều Khoản Sử Dụng (bao gồm Điều Khoản Cụ Thể này), GO-VIET có thể bồi thường cho Bạn đối với tổn thất hoặc hư hỏng đó theo hạn mức bồi thường do GO-VIET toàn quyền quyết định tuỳ từng thời điểm hoặc với số tiền được yêu cầu theo Luật Áp Dụng nếu Luật Áp Dụng yêu cầu mức bồi thường cao hơn số tiền do GO-VIET quyết định.

ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CỤ THỂ CHO VIỆC SỬ DỤNG GoBike

 1. ĐIỀU KHOẢN CHUNGCác định nghĩa và quy tắc giải thích được nêu trong Điều Khoản Sử Dụng áp dụng cho Điều Khoản Cụ Thể này. Ngoài ra:

  GoBike là Dịch Vụ Vận Tải do Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải cung cấp bằng Xe mô tô hai bánh (xe máy) để vận chuyển Người Dùng từ địa điểm đón đến địa điểm đến do Người Dùng chỉ định.

 2. ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ

2.1.  GO-VIET không đảm bảo rằng GoBike đang sẵn sàng phục vụ trong Lãnh Thổ của Bạn.

2.2.  GoBike dự kiến không được sử dụng trong vận chuyển hàng hóa hoặc các mặt hàng khác. Nếu Bạn có nhu cầu vận chuyển hàng hóa hoặc các mặt hàng khác, Bạn được khuyến khích sử dụng GoSend hoặc một dịch vụ phù hợp khác.

2.3.  Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải phải đồng ý rằng họ sẽ cung cấp dịch vụ GoBike một cách cẩn trọng và an toàn. Tuy nhiên, theo Điều Khoản Sử Dụng, Bạn với tư cách là Người Dùng dịch vụ GoBike phải chịu trách nhiệm về sự an toàn của chính Bạn và nếu Bạn cảm thấy không thoải mái với cách điều khiển Xe của Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải, Bạn được khuyến khích nhắc nhở Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải phải cẩn thận hơn. Bạn thừa nhận rằng việc vận chuyển bằng Xe mô tô hai bánh có những rủi ro vốn có nhất định và, bằng việc sử dụng GoBike, Bạn chấp nhận những rủi ro đó.

2.4.  Bạn phải đội mũ bảo hiểm phù hợp do Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải cung cấp trong suốt chuyến đi bằng dịch vụ GoBike. Nếu không có sẵn mũ bảo hiểm, Bạn nên hủy dịch vụ GoBike của Bạn và thông báo cho GO-VIET.

2.5.  Bạn không được can thiệp vào việc điều khiển Xe một cách an toàn của Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải.

2.6.  Bạn cam kết rằng mỗi Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải chỉ chở một hành khách. Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải được quyền từ chối hoặc hủy dịch vụ của Bạn nếu Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải thấy rằng phải chở thêm hành khách.

2.7.  Nếu Bạn cho phép một người khác sử dụng dịch vụ GoBike theo yêu cầu của Bạn qua Ứng Dụng Người Dùng (dù có đi cùng với Bạn hay không), Bạn phải chịu trách nhiệm về sự an toàn của người đó.

2.8.  Mô tả Xe chỉ mang tính minh họa. Trong phạm vi tối đa được Luật Áp Dụng cho phép, GO-VIET không đảm bảo rằng Xe sẽ khớp với mô tả về nó.

2.9.  Địa điểm đón và trả khách là địa điểm gần đó. Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải có thể quyết định đón Bạn hoặc trả Bạn tại một địa điểm khác gần đó trong trường hợp Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải xác định một cách hợp lý rằng việc đón Bạn hoặc trả Bạn tại địa điểm ban đầu là nguy hiểm hoặc bị cấm theo Luật Áp Dụng.

TERMS OF USE

Parties

Go Viet Technology Trading Company Limited, a company established in Vietnam pursuant to enterprise registration certificate No. 0314924845, having registered address at 6th Floor, RomeA Trade Center, 117 Nguyen Dinh Chieu, Ward 6, District 3, Ho Chi Minh city, Vietnam (the Company).

The individual driver or vehicle operator (You or Your) whose full name and residential address has been registered in the Driver Application (as defined below).

1. About this Agreement

Please read this Agreement carefully. This is an electronic agreement and by registering for or using any part of the Services, You confirm that You have read, understood, accepted and agreed with this Agreement and will be bound by it. If You do not agree to be bound by this Agreement, You may not access or use any part of the Services. This Agreement constitutes a binding legal agreement between You and the Company. If applicable, Your use of the Services as a User will be governed by the User Terms of Use.

2. About the Company

The Company is a technology services company. It provides a system to connect individual drivers or vehicle operators with Users. The Company does not provide transportation services, nor act as a transportation carrier or provider, courier, postal services provider, delivery services provider, food and beverage supplier or operator, taxi or private hire operator, nor act as an agent for any such person or entity. All Transportation Services are provided directly by You to Users, and You act as an independent business cooperation partner of the Company, carrying on business on Your own account, not under the employment of the Company or any of its Group Companies.

3. Definitions and Interpretation

3.1. Definitions

In this Agreement, the following terms have the following meanings: Account means the registered account You obtained to access the Services.

Affiliate means, in relation to a party, any entity that controls, is under the control of, or is under common control with, that party, where control means the direct or indirect ownership of more than 50 per cent of the voting capital or similar right of ownership of that party or the legal power to direct or cause the direction of the general management and policies of that party, whether through the ownership of voting capital, by contract or otherwise, and controls and controlled shall be interpreted accordingly.

Agreement means this Driver Business Cooperation Agreement and all applicable Specific Terms.

App Credits means the credits that Users may be entitled to use via the User Application.

Applicable Law means all applicable laws, by-laws, enactments, regulations, regulatory policies, ordinances, protocols, industry codes, road traffic codes, regulatory permits, regulatory licences or requirements of any court, tribunal or governmental, statutory, regulatory, judicial, administrative or supervisory authority or body, which are in force from time to time during the term of this Agreement.

Community Guidelines means the document set out at [link].
Driver Application means the electronic application supplied by Gojek and/or Gojek Group

Companies for drivers and vehicle operators to connect with Users.

Driver Wallet means the wallet feature within the Driver Application.

Gojek means PT APLIKASI KARYA ANAK BANGSA, a company established under the laws of Indonesia pursuant to the incorporation registration No. 8120000910016, having registered address at Gedung Pasaraya Blok M, Gedung B, 6th and 7th floors, Jl. Iskandarsyah II No 2, Kelurahan Melawai, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12160, Indonesia.

Group Companies means a person and its Affiliates (and Group Company will be construed accordingly).

Mobile Device is the smartphone, tablet or other mobile device owned or controlled by You which You use to connect to the Driver Application.

Policies means the Community Guidelines, the Privacy Policy, and any other policies, standards, guidelines or directions made available by the Company from time to time, in each case as updated from time to time.

Privacy Policy is defined in clause 13(a).

Services means the services provided by the Company to connect individual drivers or vehicle operators with Users, including via the Driver Application, the User Application and related software, websites, platforms and other support systems and services. For avoidance of doubt, the Services do not include Transportation Services, as these are provided by You directly to Users.

Specific Terms means the supplementary or alternative terms which may apply to the use of the Services and/or the provision of the Transportation Services by You, as may be notified to You by the Company from time to time.

Territory means the territory in which You are registered to use the Services, as specified in Your Account.

Transportation Services means the provision of transportation services, including the transportation of goods and/or passengers, by You to Users.

User means a registered end user of the User Application.
User Application means the electronic application supplied by Gojek and/or Gojek Group Companies for Users to connect with drivers and vehicle operators.

User Fees is defined in clause 10.3.

User Information means information about a User made available to You by or on behalf of the Company or its Group Companies, which may include the User’s name, pick-up location, contact information and photo.

User Terms of Use means the terms of use that apply to a User’s use of the User Application, as updated from time to time.

Vehicle means the vehicle which You have registered with the Company and which You use for the purpose of providing Transportation Services.

3.2. Interpretation

(a)  In this Agreement (except where the context otherwise requires), a reference to “writing” does not include email unless otherwise specified; and any phrase introduced by the terms “including”, “include”, “in particular”, “for example”, or any similar expression shall be construed as illustrative and shall not limit the sense of the words preceding those terms.

(b)  This Agreement is drafted in the English and Vietnamese languages. If there is any inconsistency between the English and Vietnamese languages of this Agreement, the Vietnamese language text shall in any event prevail.

4. Purpose, Scope and Term of Cooperation
4.1. Purpose and Scope of Cooperation

This Agreement governs the cooperation between the Company and You, under which:

(a)  Company’s contribution: the Company will provide access to the Services in accordance with clauses 7.1 and 7.2 and other supports under this Agreement to allow You to connect with, and provide Transportation Services to, Users in accordance with the terms of this Agreement; and

(b)  Your contribution: You will contribute by using Your own Vehicle to provide the Transportation Services to Users on Your own account, in Your own name and capacity. In consideration of the above contribution by each of the Company and You under this Agreement, the User Fees paid by Users will be shared between the Company and You in accordance with the terms and conditions of this Agreement. The parties will have the rights and obligations as set out in this Agreement.

4.2. Term of Cooperation

The term of cooperation between the Company and You under this Agreement shall be from the date You have successfully registered with the Company to use the Services to the date when this Agreement is terminated in accordance with its terms.

5. Your responsibilities
5.1. Your commitments

(a) You represent, warrant and undertake on a continuing basis throughout the term of this Agreement that:

(i)  You have full power and authority to enter into this Agreement and perform Your obligations under this Agreement;

(ii)  You are able to operate a motor vehicle (including the Vehicle itself) and have a valid driver’s licence and all the other required licences, approvals, authorities and consents to provide the Transportation Services in the Territory as required by Applicable Law;

(iii)  You own, or have the legal right and authority to operate, the Vehicle, and that the Vehicle meets the applicable industry safety and maintenance standards for a vehicle of its kind, is in good operating condition, and is in a clean and comfortable condition suitable for the provision of the applicable Transportation Services;

(iv)  You are at least 18 years of age (or, if the age at which You are permitted to provide the Transportation Services under Applicable Law in the Territory is higher than 18, You are of at least that age);

(v)  You have and will maintain a valid policy of liability insurance for the operation of the Vehicle and/or business insurance to cover any anticipated losses related to the provision of the Transportation Services, in each case covering damage to You, Your passengers, any goods or other items, Your Vehicle, and any third parties, at a level of coverage that satisfies the minimum requirements under Applicable Law and the Policies. The Company does not control, or advise You on, Your insurance arrangements, nor is it obliged to arrange for insurance on Your behalf;

(vi)  You will comply at all times with all Applicable Laws and the Policies, and will notify the Company if You are in breach of any Applicable Laws or the Policies;

(vii)  You will only use the Services for lawful purposes and only for the purposes of this Agreement;

(viii)  You do not have a criminal record in the Territory or any other jurisdiction;

(ix)  You will promptly provide the Company with any additional documents or information requested by the Company, including proof of identity, proof of ownership or right to use the Vehicle. You acknowledge that You may be subject to background, criminal record and driving record checks from time to time and You will cooperate with these as required by the Company;

(x)  You shall ensure that any documents and information provided by You (or on Your behalf) to the Company are at all times valid, accurate, current, complete and not misleading;

(xi)  You shall only use an internet access point and data account which You are authorised to use;

(xii)  You shall not engage in any fraudulent, misleading or deceptive conduct; and

(xiii)  You shall not impair or circumvent the proper operation of the network which the Services operate on.

(b) You are the provider of the Transportation Services and shall therefore be solely responsible for the safe, efficient and proper performance of Transportation Services using all reasonable care and skill. You shall be solely responsible for providing all necessary equipment, materials, tools and other items necessary for the safe, efficient and proper performance of the Transportation Services. You are responsible for Your own safety, and that of Users, in the performance of the Transportation Services, and You shall take all necessary precautions.

5.2.  Your interactions with Users

(a)  To the maximum extent permitted by law, Your provision of Transportation Services to Users creates a direct relationship between You and the User, to which the Company is not a party. The Company is not responsible or liable for the acts or omissions of a User in relation to You. To the maximum extent permitted by Applicable Law:

(i)  You have the sole responsibility for any obligations or liabilities to Users or third parties that arise from Your provision of the Transportation Services;

(ii)  subject to the terms and conditions agreed between the Company and the Users and/or third parties, including but not limited to the exclusions and limitations of liability under clause 9 of the User Terms of Use, the Company has the sole responsibility for any obligations or liabilities to Users or third parties that arise from a failure of the Services.

(b)  Although You are solely responsible for the Transportation Services, the Company has the right to deal with any complaints that Users have through the Company’s complaints handling process, or any complaints that You may have about any User. You agree to cooperate fully with such process, and to submit any complaint You may have via the Driver Application. The Company also reserves the right, at its sole discretion, to redirect any such complaints to You directly and may choose to facilitate discussions with the User. You agree to comply with Applicable Law, the terms of this Agreement and the Policies in Your handling of such User complaints. The Company’s complaints handling process shall not exclude any rights or remedies that cannot be excluded or limited under Applicable Law.

5.3.  Your interactions with third parties

You may have an opportunity to enter into arrangements with a third party via the Services. Any such arrangements will be solely between You and the applicable third party, and the Company has no responsibility or liability in relation to such arrangements. The Company does not endorse any third party providers, applications or websites that are available through the Services, and in no event shall the Company, its licensors or any of its Affiliates be responsible for any content, products, services or other materials on or available from such third party providers, applications or websites.

6. Your Account

(a)  In order to access the Services as an individual driver or vehicle operator, You must register for and maintain an Account as a user of the Driver Application.

(b)  You are responsible for all activities conducted on Your Account. You:

(i)  must only have one Account;

(ii)  must keep Your Account information (including login details) confidential and secure;

(iii)  must not provide any other person with access to Your Account, including transfer Your Account or information from Your Account to any other person; and

(iv)  must promptly notify the Company if You suspect any unauthorised access to or use of Your Account.

(c) Subject to clause 12, the Company reserves the right to block or deny access to Your Account, and/or block features available in the Driver Application, at any time, with or without notification, without prejudice to its other rights and remedies:

(i)  if the Company deems, in its sole discretion, that You have violated any term of this Agreement or the Policies;

(ii)  during an investigation;

(iii)  if You owe any money to the Company or its Group Companies;

(iv)  if the balance of Your Driver Wallet falls below the minimum threshold specified by the Company from time to time;

(v)  if this Agreement is terminated for any reason;

(vi)  if the Company deems, in its sole discretion, that Your Account may be used for or be involved in any fraudulent, illegal or other criminal activity; and/or

(vii)  at any other time in the Company’s reasonable discretion.

In such an event, any outstanding balance in Your Driver Wallet will be withheld and/or forfeited (in the case of a permanent suspension of Your Account) and You shall not hold the Company liable for the withholding or forfeiture of any such amount.

7. Your use of the Services

7.1.  Subject to Your compliance with this Agreement, the Company and its licensors grant You a revocable, limited, non-exclusive, non-transferable, royalty-free licence during the term of this Agreement and in the Territory, to access and use the Services, including the Driver Application and any information and materials provided through the Driver Application, solely for Your personal use for the purpose of connecting You with Users in respect of Transportation Services.

7.2.  All rights not expressly granted to You under this Agreement are reserved by the Company and its licensors. Nothing in this Agreement transfers any ownership in or to the Services (in whole or in part) to You.

7.3.  In using the Services, You shall not:

(a)  license, sublicense, sell, resell, transfer, assign, distribute or otherwise commercially exploit or make available to any third party the Services in any way;

(b)  modify or make derivative works based on the Services, or reverse engineer or access the underlying software for any reason;

(c)  use the Services to build a competitive product or service, build a product using similar ideas, features, functions or graphics as the Services, copy any ideas, features, functions or graphics of the Services, or launch an automated program or script which may make multiple server requests per second, or which unduly burdens or hinders the operation and/or performance of the Services, or attempt to gain unauthorised access to the Services or related systems or networks;

(d)  use any application or process to retrieve, index, “data mine”, or in any way reproduce or circumvent the navigational structure, presentation or content of the Services;

(e)  post, distribute or reproduce in any way any copyrighted material, trademarks, or other proprietary information without obtaining the prior consent of the owner of such proprietary rights, or remove any copyright, trademark or other proprietary rights notices contained in the Services;

(f)  send or store any material for unlawful or fraudulent purposes;

(g)  send spam or other unsolicited messages;

(h)  send or store infringing, obscene, threatening, libellous, or otherwise unlawful or tortious material;

(i)  send material containing software viruses, worms, trojan horses or other harmful computer code, files, scripts, agents or programs;

(j)  interfere with or disrupt the integrity or performance of the Services or the data contained therein;

(k)  impersonate any person or entity or otherwise misrepresent Your affiliation with a person or entity;

(l)  deliberately misrepresent Your location, or make or receive orders for Transportation Services other than via the User Application or which are fake;

(m)  cause nuisance, annoyance, inconvenience, harassment, personal injury or property damage, whether to the Company (and its officers, directors, members, employees and agents), any User, or any other party; or

(n)  damage the Company’s or any of its Group Companies’ reputation in any way.

8. Your Mobile Device

(a)  Your access to the Driver Application will be through a Mobile Device. It is Your responsibility to check and ensure that You only download and use the correct software (including the latest version of the Driver Application) for Your Mobile Device. The Company is not liable if You do not have a compatible device or if You do not have the latest version of the software (including the latest version of the Driver Application) for Your Mobile Device.

(b)  You are solely responsible for the procurement and use of the Mobile Device including but not limited to the purchase of the Mobile Device itself.

(c)  You are solely responsible for having in place an appropriate internet and mobile plan and for any fees charged by Your telecommunications service provider, such as telephone, SMS and internet data fees. You acknowledge that Your use of the Services may consume large amounts of data and that You will be solely responsible for such usage and the associated fees.

(d)  If a Mobile Device is lost, stolen, broken and/or no longer in Your possession, and this exposes Your Account information to someone else or otherwise affects the Company’s legal rights and/or remedies, You must immediately notify the Company and follow the procedures notified by the Company.

(e)  You may only access Your Account through the Mobile Device which uses the telephone number provided to the Company during the Account registration. You must not lend, lease or transfer the Mobile Device to any other person for the purpose of accessing Your Account without the Company’s prior written consent.

9. Your relationship with the Company

(a)  Your relationship with the Company is that of an independent business cooperation partner. You expressly agree that: (i) this Agreement is not an employment agreement, nor does it create an employment relationship (including from a labour law, tax law or social security law perspective), between the Company and You, nor result in You being engaged by the Company as a worker or a deemed worker; and (ii) no joint venture, or agency relationship exists between the Company and You. You have no authority to bind the Company and undertakes not to hold Yourself out as an employee, agent, worker or representative of the Company.

(b)  You acknowledge that the Company does not, and does not seek to, exercise any general rights of control over You and Your activities. You shall retain the absolute discretion to accept, decline or cancel any request for Transportation Services via the Driver Application and to determine how long You wish to use the Services for. If You no longer wish to use the Services, You can choose to cease doing so at any time. You have complete discretion as to whether to use the Services. You are also free in Your absolute discretion to engage in any occupation or business of Your own choosing.

(c) If, notwithstanding clauses 9(a) and 9(b), You are found to be an employee, agent, worker or representative of the Company or any the Company’s Group Company by mandatory provision of Applicable Law, You agree that any payments made to You will be taken to be inclusive of: (i) superannuation contributions; (ii) social security and insurance contributions and premiums, employee insurance contributions and premiums, compulsory government saving fund contributions and equivalent contributions; and (iii) amounts equivalent to all taxes (including but not limited to income taxes) payable by You in respect of those payments; and (iv) equivalent or analogous payments or liabilities in any jurisdiction, in each case that the Company may be required to pay by such mandatory provision of Applicable Law.

10. Financial Terms

10.1.  Bank account

For the purpose of this Agreement, You agree that You have and will maintain a local currency account with a bank in the Territory.

10.2.  Driver Application
The download and/or use of the Driver Application is provided for You to access and use the

Services and is provided on a royalty-free basis.

10.3.  User Fees

(a)  Each time a User uses the Transportation Services as provided by You when using the

Services, such User shall be charged a fee, which may include:

(i)  a fee for the Transportation Services provided;

(ii)  any tolls, road-usage charges, parking charges, and building or area entrance charges necessarily incurred by You when the User or goods are on-board the Vehicle during (but not before or after) such provision of Transportation Services (without mark-up);

(iii)  any applicable cancellation charges or other charges, in accordance with Gojek’s prevailing Policies;

(iv)  any applicable taxes calculated in accordance with Applicable Law; and

(v)  any other amounts payable by the User to You in accordance with the User Terms of Use, (together, the User Fees). The Company facilitates the User’s payment of the User Fees by suggesting the fee for each instance of Transportation Services, any cancellation or other charges and/or taxes (as applicable), which are calculated via the Driver Application. All other charges must be manually entered by You into the Driver Application (without mark-up). If You fail to enter such amounts, You may not be able to recover them. You have the right to agree with the User on a different fee for provision of the Transportation Services, such agreed fare to be applied only after notification to the Company and reflected as the fee for Transportation Services in the Driver Application.

(b)  User Fees shall be allocated between the Company and You in accordance with clause 10.4 below.

(c)  The Company may update the basis on which any component of User Fees is calculated via the Driver Application, at any time in its absolute discretion. Any such update will be notified to the You. Any User Fees on or after the date on which the update takes effect shall be subject to the updated calculation.

(d)  You acknowledge and agree that the Company may, to the extent permitted by Applicable Law, adjust or cancel the User Fees (or any part thereof) payable in connection with a particular instance of Transportation Services, acting reasonably (for example, where the Company determines that there is an error in the original calculation, that You have not complied with this Agreement or the Policies, that a fee was charged when it should not have been (or vice versa), or in the case of a complaint from a User).

(e)  Users may choose to pay the User Fees by the payment methods offered via the User Application from time to time, including (where applicable) cash, credit or debit card or by using App Credits or Vouchers, as follows:

(i)  for cash payments, Users will pay the User Fees payable to You and any other amounts payable by Users to Gojek directly to You. For this purpose, You agree to collect any amounts payable by Users to Gojek on behalf of Gojek, and that Gojek is entitled to deduct such amounts, together with any other amounts You owe to Gojek from Your Driver Wallet; and

(ii)  for any non-cash payments, the amount of the User Fees, after deduction of any amounts owed to Gojek, will be credited into Your Driver Wallet via the Driver Application.

10.4. Allocation of User Fees

(a)  In consideration of the contribution by each party under this Agreement, for each instance of provision of Transportation Services to a User, the User Fees payable by such User shall be allocated between the Company and You as follows:

(i)  for the Company’s making available of the Services to You in accordance with this Agreement, the Company will be entitled to a certain percentage, as calculated in accordance with clause 10.4(b) below, of the fee component of the User Fees (which for clarity does not include any tolls, road-usage charges, parking charges, or building or area entrance charges), and any cancellation charges received or receivable by You; and

(ii)  for Your provision of the Transportation Services to the User in accordance with this Agreement, You will be entitled to the amount equal to the User Fees less the amount that the Company is entitled to under clause 10.4(a)(i) above.

(b)  The relevant percentage under clause 10.4(a)(i) will be calculated via the Services from time to time and may be applied at any time by the Company. The Company may update the basis on which such percentage is calculated via the Services, at any time in its absolute discretion. Any such update will be notified to You. Any portion of User Fees payable to the Company on or after the date on which the update takes effect will be subject to the updated calculation. The Services will generate a receipt for each instance of Transportation Services on Your behalf, documenting the User Fees payable by the User in each instance.

(c)  The Company will deduct the amount it is entitled to under clause 10.4(a)(i), as well as any amount You owe to the Company or its Group Companies and any other amounts the Company is required to withhold or deduct by Applicable Law, from Your Driver Wallet, at a frequency determined by the Company in its discretion from time to time.

(d)  You acknowledge and agree that the Company may:

(i)  require You to maintain an amount of money above a certain threshold in Your Driver Wallet, as determined and specified by the Company at its sole discretion from time to time;

(ii)  deduct or set-off from amounts owed to You (including any User Fees or incentive payments under clause 10.5) any amounts that You owe to the Company, or require You to remit to the Company any amounts that have been incorrectly remitted to Your designated bank account; and (iii) without prejudice to the Company’s other rights and remedies, suspend the processing of any transaction where it reasonably believes that the transaction may be fraudulent, illegal or may involve any criminal activity or where it believes, at its sole discretion, that You or the User is in breach of this Agreement or the Policies. In such an event, You shall not hold the Company liable for any withholding of, delay in, suspension of, or cancellation of, any payment (including any User Fees or incentive payments under clause 10.5) to You, and for this purpose, the Company shall be entitled to deduct any amounts from the Your Driver Wallet.

10.5. Incentive Payments

The Company may from time to time, in its sole discretion, offer incentive payments based on Your meeting specified criteria and complying with specified conditions, this Agreement and the Policies. You have absolute discretion as to whether or not to participate in the offer. If You do decide to participate, any incentive payments are conditional on You meeting all of the specified criteria and complying with all of the specified conditions, this Agreement and the Policies, to the Company’s reasonable satisfaction. If You do not do so, You may not receive the relevant incentive payments. If You receive an incentive payment, the amount of the payment will be credited into Your Driver Wallet.

10.6. Taxes

(a)  This Agreement shall be subject to all applicable prevailing statutory taxes, duties, fees, charges and/or costs, however denominated, as may be in force and in connection with any applicable future taxes that may be introduced at any point of time.

(b)  You agree that You are solely responsible for taxes on Your own income arising from Your performance of the Transportation Services. You warrant that You will perform the necessary obligations imposed by the relevant tax or revenue authority in relation to the reporting of Your income and payment of taxes on the same.

(c)  You agree that the Company may in its sole discretion (but subject always to clause 9) declare, collect and/or pay any relevant taxes on Your behalf, and disclose all necessary or relevant information to the relevant tax or revenue authority for such purposes. To the extent authorised or permitted under Applicable Law, the Company shall be entitled to withhold or deduct any amounts from the Your Driver Wallet for the purpose of declaring, collecting, and/or paying any relevant taxes on Your behalf.

(d)  You agree to do everything necessary and required by Applicable Law to enable, assist and/or defend the Company to claim or verify any applicable input tax credit, set off, rebate or refund in respect of any taxes paid or payable in connection with the Services.

11. Warranties, indemnities and liability
11.1. Indemnities by You

You shall defend, indemnify and hold harmless the Company, its licensors and each such party’s Affiliates and their respective officers, directors, members, employees and agents from and against any and all claims, costs, damages, losses, liabilities and expenses (including attorneys’ fees and costs) arising out of or in connection with:

(a)  Your breach of any term of this Agreement or any Applicable Law;

(b)  Your provision of the Transportation Services;

(c)  Your use of the Services;

(d)  taxes and tax liabilities, duties, levies, claims and penalties that are imposed on You and/ or on the Company or any of its Group Companies in connection with Your own income arising from Your performance of the Transportation Services or otherwise arising from Your failure to comply with Your tax obligations; and

(e) any claim asserting that You are an employee, worker, agent or representative of the Company or any of its Group Company, or if You may be deemed to be an employee, worker, agent or representative of the Company or any of its Group Company, any claims by any other person, entity, regulator or government authority based on such implied employment, worker, agency or representative relationship, including in respect of superannuation contributions, wages, duties, withholdings, social security and insurance contributions and premiums, employee insurance contributions and premiums, compulsory government saving fund contributions and equivalent or analogous payments or liabilities in any jurisdiction, and, for this purpose, the Company shall be entitled to deduct any amounts from Your Driver Wallet.

11.2.  Basis on which the Services are made available to You

(a)  The Services are made available to You “as is” and “as available”. To the maximum extent permitted by Applicable Law, the Company disclaims all representations and warranties, express, implied or statutory, save as expressly set out in this Agreement, including any warranties of merchantability, fitness for a particular purpose, reasonable care and skill and non-infringement.

(b)  Without limitation to clause 11.2(a), the Company makes no representation, warranty, or guarantee regarding the reliability, timeliness, quality, suitability or availability of the Services, or that the Services will be uninterrupted or error-free, or will operate in combination with any other hardware, software, system or data, or that any data will be accurate or reliable. The Company does not guarantee the quality, suitability, safety or ability of third-party providers. The Company does not guarantee that Your use of the Services will generate any minimum number of requests for Transportation Services or any minimum User Fees. The Services may be subject to limitations, delays, and other problems inherent in the use of the internet and electronic communications including the device used by You or the User being faulty, not connected, out of range, switched off or not functioning. The Company is not responsible for any delays, delivery failures, damages or losses resulting from such problems.

11.3.  Exclusions and limitations of liability

(a)  Nothing in this Agreement limits or excludes a party’s liability for death or personal injury caused by negligence, for fraud, or for any other liability to the extent it cannot be limited or excluded under Applicable Law.

(b)  To the maximum extent permitted by Applicable Law, the Company shall not be liable for:

(i)  indirect, incidental, special, exemplary, punitive or consequential damages;

(ii)  loss of use, lost profits, lost data, lost business, lost goodwill, lost contracts or lost opportunity; and

(iii)  personal injury or property damage,

arising from, related to or otherwise in connection with the Services or this Agreement, whether in contract, tort, breach of statutory duty or otherwise.

(c)  To maximum extent permitted by Applicable Law, in no event shall the Company’s maximum aggregate liability arising under and in connection with the Services and/or this Agreement, whether in contract, tort, breach of statutory duty or otherwise, exceed the Company’s share of the User Fees under this Agreement in accordance with clause 10.4(a)(i) in the six (6) month period immediately preceding the event giving rise to the claim.

(d)  Any claims that You have against the Company under or in connection with the Services or this Agreement must be notified to the Company within the period specified by the Company for the notification of such claims, and in any event, no later than two (2) years after the events giving rise to such claim, failing which (to the maximum extent permitted by Applicable Law) You will forfeit any rights and remedies You might have in respect of such claim.

12. Termination

(a)  The Company may terminate this Agreement:

(i)  at any time for any reason by giving notice to You;

(ii)  immediately, with notice, if You are in breach of any term of this Agreement, without prejudice to the Company’s other rights and remedies; and

(iii)  immediately, with notice, if You are in breach of any other agreement with the Company.

(b)  You are under no obligation to use the Services and may cease using them at any time in Your sole and absolute discretion by cancelling Your Driver Account and permanently deleting the Driver Application from Your Mobile Device, thus disabling Your use of the Driver Application. This Agreement is automatically terminated when You permanently delete the Driver Application from Your Mobile Device.

(c)  On termination or expiry of this Agreement for any reason, You shall:

(i)  immediately delete and fully remove the Driver Application from Your Mobile Device;

(ii)  immediately cease using the Services (save to the extent that You are permitted to use the User Application as a User pursuant to the User Terms of Use); and

(iii)  promptly (and in any event within three days), pay any money owed to the Company (which shall become immediately due and payable on termination or expiry) (and, for this purpose, the Company shall be entitled to deduct the relevant amount from Your Driver Wallet).

(d)  The Parties shall have no further obligations or rights under this Agreement after termination or expiry of the Agreement, without prejudice to any obligations or rights which have accrued to either Party at the time it is terminated, save that the provisions of clauses 2, 3, 5.1(a)(v), 9, 10.6, 11, 12, 13, 14 and 15 of this Agreement and any other clause which expressly or by its nature is intended to survive, shall continue to have effect after the end of this Agreement.

13. Privacy

(a)  You agree and consent to the Company using and processing Your personal information as set out in the Privacy Policy at https://www.go-viet.vn/bao-mat/ (Privacy Policy), as amended from time to time.

(b)  To the extent that You have access to any personal information in connection with the Services, You agree to process it in accordance with any Applicable Law, the Policies (including the Privacy Policy) and the Company’s instructions. Without limitation, in using the Services, You may have access to certain User Information. You agree that Your use of such User Information shall be strictly limited to usage as is necessary in order to perform the Transportation Services in accordance with this Agreement. Without limitation, You shall keep the User Information secure and shall not share the User Information with anyone else, or retain a copy of the User Information, or use it for any other purpose.

14. Disputes

(a) This Agreement (and any and all disputes arising out of or in connection with this Agreement (including any alleged breach, or challenge to the validity or enforceability, of this Agreement or any provision hereof)) will be subject to the laws of Vietnam.

(b) Any and all disputes arising out of or in connection with this Agreement will be finally settled by binding arbitration at the Vietnam International Arbitration Centre (VIAC) in accordance with its Rules of Arbitration (“Rules”) (which Rules are deemed to be incorporated by reference into this Agreement) by one arbitrator, appointed in accordance with the Rules. The arbitration will take place in Ho Chi Minh City, Vietnam and the language of the arbitration will be Vietnamese.

15. General

(a)  The Company shall not be liable for delay or failure in performance resulting from causes beyond the Company’s reasonable control.

(b)  You shall not at any time disclose to any person any confidential information concerning the business, affairs, customers, clients or suppliers of the Company or any of its affiliated companies.

(c)  The Company may amend this Agreement at its sole discretion from time to time. The Company will notify You of any amendments to the Agreement via the Driver Application; in such case Your acceptance to continue using the Driver Application will constitute Your written acceptance to the amendments.

(d)  The rights of each Party under this Agreement may be exercised as often as necessary, are cumulative and not exclusive of rights or remedies provided by law and may be waived only in writing and specifically. Delay in the exercise or non-exercise of any right is not a waiver of that right.

(e)  This Agreement constitutes the entire agreement and understanding of the parties relating to the subject matter of this Agreement and supersedes any previous agreement or understanding between the parties in relation to such subject matter. The parties hereby also exclude all implied terms in fact. In entering into this Agreement, the parties have not relied on any statement, representation, warranty, understanding, undertaking, promise or assurance of any person other than as expressly set out in this Agreement. Each party irrevocably and unconditionally waives all claims, rights and remedies which but for this clause it might otherwise have had in relation to any of the foregoing. Nothing in this Agreement excludes liability for fraud or any other liability that cannot be limited or excluded under Applicable Law.

(f)  You may not assign, sub-license, transfer, subcontract, or otherwise dispose of any of Your rights or obligations, under this Agreement without the Company’s prior written consent. The Company may at any time assign, sub-license, transfer, subcontract or otherwise dispose of its rights or obligations under this Agreement without notice or consent (save to the extent required by Applicable Law).

(g)  If any Court or relevant authority determines that any part of this Agreement is illegal, invalid or unenforceable under Applicable Law, the remaining parts of this Agreement will remain in full force and effect and the relevant part will be replaced with a provision that is legal, valid and enforceable and that has, to the maximum extent possible, an equivalent effect to the substituted part of this Agreement.

(h)  A person who is not a party to this Agreement has no right to rely upon or enforce any term of this Agreement.

(i)  The Company may give notice to You by means of a general notice published on the Driver Application or otherwise via the Services or to Your email address set out in Your Account. You must give notice to the Company by email to hotro@go-viet.vn.

1. About these Terms of Use

Please read these Terms of Use carefully. This is an electronic agreement and by registering for or using any part of the System, You confirm that You have read, understood, accepted and agreed with these Terms of Use and will be bound by them. If You do not agree to be bound by these Terms of Use, You may not access or use any part of the System. These Terms of Use constitute a binding legal agreement between You, an individual User (“You” or “Your”) and the applicable GO-VIET entity (“GO-VIET”). If applicable, Your use of the System as a Transportation Provider will be governed by the GO-VIET Driver Services Agreement.

2. About GO-VIET

GO-VIET is a technology services company. It provides a system to connect individual drivers, vehicle operators or service providers with Users. GO-VIET does not provide transportation services, nor act as a transportation carrier or provider, courier, postal services provider, delivery services provider, food and beverage supplier or operator, taxi or private hire operator, nor act as an agent for any such person or entity. All Transportation Services are provided directly to You by the Transportation Provider, who is an independent, third party contractor, carrying out business on his/her own account, not under the employment of any GO-VIET Group Company.

3. Definitions and Interpretation

3.1 In these Terms of Use, the following terms have the following meanings:

Account means the registered account You obtain to access the System as a User;

Affiliate means, in relation to a party, any entity that controls, is under the control of, or is under common control with, that party, where control means the direct or indirect ownership of more than 50 per cent of the voting capital or similar right of ownership of that party or the legal power to direct or cause the direction of the general management and policies of that party, whether through the ownership of voting capital, by contract or otherwise, and controls and controlled shall be interpreted accordingly;

Applicable Law means all applicable laws, by-laws, enactments, regulations, regulatory policies, ordinances, protocols, industry codes, road traffic codes, regulatory permits, regulatory licences or requirements of any court, tribunal or governmental, statutory, regulatory, judicial, administrative or supervisory authority or body, which are in force from time to time during the term of these Terms of Use;

Driver Application means the electronic application supplied by GOJEK and/or GOJEK Group Companies for Transportation Providers to connect with Users;

GOJEK means PT APLIKASI KARYA ANAK BANGSA;

GO-VIET Credits means the credits that You may be entitled to use via the User Application;

Group Companies means a person and its Affiliates (and Group Company will be construed accordingly);

Mobile Device is the smartphone, tablet or other mobile device owned or controlled by You which You use to connect to the User Application;

Policies means any policies, guidelines or directions applicable to Users, as notified to You by GO-VIET from time to time, and as may be updated by GO-VIET from time to time;

Specific Terms means the supplementary or alternative terms which may apply to certain specific parts of the System and/or Transportation Services, as may be notified to You from time to time;

System means the system provided by GOJEK to connect Transportation Providers with Users, including the Driver Application, the User Application and related software, websites, platforms, payment services and other support systems and services, including the Websites. For the avoidance of doubt, the System provided by GOJEK does not include the Transportation Services themselves, as these are provided by Transportation Providers directly to You;

Terms of Use means these GO-VIET User Terms of Use and all applicable Specific Terms;

Territory means the territory in which You use the Transportation Services;

Transportation Provider means the independent third party service provider who offers Transportation Services having been connected to You via the System;

Transportation Services means the transportation services provided by Transportation Providers when they are connected to You via the System, which may, depending on Your Territory, include point-to-point delivery of goods, transportation services, food delivery services, personal shopping services, and other services available from Transportation Providers via the System from time to time;

User means a registered end user of the User Application;

User Application means the electronic application supplied by GOJEK and/or GOJEK Group Companies for Users to connect with Transportation Providers;

User Fees is defined in clause 8.2;

Vehicle means the vehicle used by a Transportation Provider for the purpose of providing Transportation Services; and

Websites means any websites operated by GOJEK Group Companies from time to time.

3.2 In these Terms of Use (except where the context otherwise requires): (a) a reference to “writing” does not include email unless otherwise specified; and (b) any phrase introduced by the terms “including”, “include”, “in particular”, “for example”, or any similar expression is illustrative and does not limit the meaning of the words preceding those terms. These Terms of Use are drafted in the Vietnamese and English languages. If there is any inconsistency between the English and Vietnamese languages of this Terms of Use, the Vietnamese language text will prevail. In the event of any inconsistency, the following order of precedence applies: first, (i) the Specific Terms; and then (ii) the other parts of these Terms of Use.

4. Your responsibilities

Your commitments to GO-VIET

4.1 You confirm that:

4.1.1 You have full power and authority to enter into and be legally bound by these Terms of Use and to perform Your obligations under these Terms of Use;

4.1.2 You have attained at least the age at which You are capable of being legally bound by these Terms of Use by Applicable Law in the Territory;

4.1.3 You will comply at all times with all Applicable Laws and the Policies, and will notify GO-VIET if You are in breach of any Applicable Laws or the Policies;

4.1.4 You will only use the System for lawful purposes and only for the purposes for which it is intended to be used;

4.1.5 You shall ensure that any documents and information provided by You (or on Your behalf) to GO-VIET or otherwise via the System are at all times accurate, current, complete and not misleading;

4.1.6 You shall only use an internet access point and data account which You are authorised to use;

4.1.7 You shall not engage in any fraudulent, deceptive or misleading conduct; and

4.1.8 You shall not impair or circumvent the proper operation of the network which the System operates on.

Your interactions with Transportation Providers and other Users

4.2 Your order for Transportation Services from Transportation Providers creates a direct relationship between You and the Transportation Provider, to which GO-VIET is not a party. To the maximum extent permitted by Applicable Law, GO-VIET is not responsible or liable for the acts or omissions of a Transportation Provider in relation to You. You have the sole responsibility for any obligations or liabilities to Transportation Providers or any other third parties that arise from Your use of the Transportation Services.

4.3 You agree:

4.3.1 to treat Transportation Providers and other Users with respect, in compliance with the Policies, and not to engage in any unlawful, threatening or harassing behaviour or activities whilst using the Transportation Services or the System;

4.3.2 not to cause any damage to third party property; and

4.3.3 not to contact Transportation Providers for purposes other than to receive and use the Transportation Services.

4.4 The Transportation Provider has sole discretion whether to accept or reject requests for Transportation Services for any reason. Without limiting the foregoing, the relevant Transportation Provider reserves the right to refuse accepting Your order if it has reasonable grounds to suspect a violation of these Terms of Use, the Policies or Applicable Law.

4.5 For the avoidance of doubt, GO-VIET does not endorse any third party providers (including the Transportation Providers), applications or websites that are available or to which You are connected through the System, and in no event shall GO-VIET, its licensors or any of its Affiliates be responsible for any content, products, services or other materials on or available from such third party providers. Any Transportation Provider ratings are intended to be indicative of ratings provided by other Users but do not constitute an endorsement (or otherwise) by GO-VIET of that Transportation Provider.

Complaints

4.6 Although the Transportation Provider is solely responsible for the Transportation Services, if You have a complaint about the Transportation Services You have received, GO-VIET has the right to deal with any such complaints through GO-VIET’s complaints handling process. You agree to cooperate fully with such process and to submit any complaint You may have via the User Application. GO-VIET also reserves the right to redirect Your complaint to the relevant Transportation Provider and may choose, but is not obliged, to facilitate discussions with the Transportation Provider. GO-VIET’s complaints handling process shall not exclude any rights or remedies that cannot be excluded or limited under Applicable Law.

4.7 If GO-VIET receives a complaint from a Transportation Provider or another person about You, GO-VIET has the right to redirect the complaint to You or deal with such complaint via its complaints handling process. Again, You agree to cooperate fully with such process.

5. Your Account

5.1 In order to access the System as a User, You must register for and maintain an Account as a user of the User Application.

5.2 You are responsible for all activities conducted on Your Account. You:

5.2.1 must only have one Account;

5.2.2 must keep Your Account information (including Your login details and payment details) confidential and secure;

5.2.3 must not provide any other person with access to Your Account, including to transfer the Account or information from Your Account to any other person;

5.2.4 must promptly notify GO-VIET if You suspect any unauthorised access to or use of Your Account; and

5.2.5 must not, if You are also a Transportation Provider, use Your Account to make an order as a User that You will accept as a Transportation Provider, or otherwise collaborate with other Transportation Providers or Users in any similar scheme.

5.3 GO-VIET reserves the right to block or deny access to Your Account, and/or block features available in the User Application, without prejudice to its other rights and remedies:

5.3.1 if GO-VIET deems, in its sole discretion, that You have violated any term of these Terms of Use;

5.3.2 during an investigation;

5.3.3 if You owe any money to GO-VIET or its Group Companies;

5.3.4 if these Terms of Use are terminated for any reason; or

5.3.5 at any other time in GO-VIET’s reasonable discretion.

6. Your use of the System

Rights granted and reserved

6.1 Subject to Your compliance with these Terms of Use, GO-VIET and its licensors grant You a revocable, limited, non-exclusive, non-transferable, royalty-free licence during the term of these Terms of Use and in the Territory, to access and use the System solely for Your personal use for the purpose of connecting You with Transportation Providers in respect of Transportation Services.

6.2 All rights not expressly granted to You under these Terms of Use are reserved by GO-VIET and its licensors. Nothing in these Terms of Use transfers any ownership in or to the System (in whole or in part)to You.

Prohibited conduct

6.3 In using the System, You shall not:

6.3.1 license, sublicense, sell, resell, transfer, assign, distribute or otherwise commercially exploit or make available to any third party the System in any way;

6.3.2 modify or make derivative works based on the System, or reverse engineer or access the underlying software for any reason;

6.3.3 use the System to build a competitive product or service, build a product using similar ideas, features, functions or graphics as the System, copy any ideas, features, functions or graphics of the System, or launch an automated program or script which may make multiple server requests per second, or which unduly burdens or hinders the operation and/or performance of the System, or attempt to gain unauthorised access to the System or related systems or networks;

6.3.4 use any application or process to retrieve, index, “data mine”, or in any way reproduce or circumvent the navigational structure, presentation or content of the System;

6.3.5 post, distribute or reproduce in any way any copyrighted material, trademarks, or other proprietary information without obtaining the prior consent of the owner of such proprietary rights, or remove any copyright, trademark or other proprietary rights notices contained in the System;

6.3.6 send or store any material for unlawful or fraudulent purposes;

6.3.7 send spam or other unsolicited messages, or otherwise cause nuisance, annoyance, inconvenience or make fake bookings;

6.3.8 send or store infringing, obscene, threatening, libelous, or otherwise unlawful or tortious material;

6.3.9 send material containing software viruses, worms, trojan horses or other harmful computer code, files, scripts, agents or programs;

6.3.10 interfere with or disrupt the integrity or performance of the System or the data contained therein;

6.3.11 impersonate any person or entity or otherwise misrepresent Your affiliation with a person or entity;

6.3.12 deliberately misrepresent Your location; or

6.3.13 damage GO-VIET’s or any of its Group Companies’ reputation in any way.

Restrictions on Your use of Transportation Services

6.4 You shall not use Transportation Services to:

6.4.1 commit a crime or do anything contrary to Applicable Law; or

6.4.2 harm or injure another person or infringe another person’s rights.

6.5 Where the Transportation Services involve a Transportation Provider transporting, obtaining or purchasing items on Your behalf, You agree and grant to the Transportation Provider the full power and authority necessary for the Transportation Provider to do so.

6.6 Transportation Providers are required to agree that they will be careful and provide the Transportation Services safely. However, You are ultimately responsible for Your own safety in Your use of the Transportation Services, and You shall take all necessary precautions.

7. Your Mobile Device

7.1 Your access to the User Application will be through a Mobile Device. It is Your responsibility to check and ensure that You download the correct software (including the latest version of the User Application) for Your Mobile Device. GO-VIET is not liable if You do not have a compatible device or if You do not have the latest version of the software (including the latest version of the User Application) for Your Mobile Device.

7.2 If a Mobile Device is lost, stolen, broken and/or no longer in Your possession, and this exposes Your Account information to someone else or otherwise affects GO-VIET’s legal rights and/or remedies, You must immediately notify GO-VIET and follow the procedures notified by GO-VIET.

7.3 You are solely responsible for having in place an appropriate internet and mobile plan and for any fees charged by Your telecommunications service provider, such as telephone, SMS and internet data fees. You acknowledge that Your use of the System may consume large amounts of data and that You will be solely responsible for such usage and the associated fees.

8. Financial terms

User Application

8.1 The download and/or use of the User Application is provided for You to use the System and is provided on a royalty-free basis.

User Fees

8.2 Transportation Providers are entitled to charge You a fee for the Transportation Services, which may include:

8.2.1 a fee for each instance of Transportation Services;

8.2.2 any tolls, road-usage charges, parking charges, and building or area entrance charges necessarily incurred by the Transportation Provider when You or the goods are on-board the Vehicle during (but not before or after) such provision of Transportation Services (without mark-up);

8.2.3 any applicable cancellation charges; and

8.2.4 any applicable taxes calculated in accordance with Applicable Law (together, the User Fees). The fee for each instance of Transportation Services, any cancellation charges and/or taxes (as applicable) will be calculated via the User Application and all other charges will be manually entered by the Transportation Provider into the Driver Application (without mark-up) and are payable by You via the User Application or otherwise in accordance with the Policies. You have the right to agree with the Transportation Provider on a different fee for provision of the Transportation Services, such agreed fare to be applied only after notification to GO-VIET and reflected as the fee for Transportation Services in the Driver Application.

8.3 The fee component of User Fees may increase based on demand and other factors in Your location. GO-VIET will always endeavour to inform You about any such increase via the User Application and it is Your responsibility to review the User Fees (or the basis on which they will be calculated) carefully before electing to purchase Transportation Services. You will be deemed to be aware of, and You accept responsibility for, all User Fees incurred under Your Account.

8.4 GO-VIET may update the basis on which User Fees are calculated via the System at any time in its absolute discretion. Any User Fees on or after the date on which the update takes effect shall be subject to the updated calculation.

8.5 The User Application may provide You with an option to cancel certain Transportation Services before such Transportation Services commence. If You choose to do so, You may be required to pay a cancellation charge.

8.6 When using Transportation Services, You must make Yourself available at the relevant location by the relevant time specified via the User Application. If You fail to do so, the Transportation Provider is entitled to cancel the Transportation Services and You may be charged a cancellation charge.

8.7 You acknowledge and agree that GO-VIET may, to the extent permitted by Applicable Law, adjust or cancel the User Fees payable in connection with a particular instance of Transportation Services, acting reasonably (for example, where GO-VIET determines that there is an error in the original calculation, that You have not complied with these Terms of Use, that a fee was charged when it should not have been (or vice versa), or in the case of a complaint).

Promotions

8.8 In order to promote usage of the System, GO-VIET may from time to time, in its sole discretion, offer promotions based on You meeting specified criteria and complying with specified conditions. You may choose whether or not to participate in the promotion. If You do decide to participate, Your right to benefit from the relevant promotions is conditional on You meeting all of the specified criteria and complying with all of the specified conditions, to GO-VIET’s reasonable satisfaction. If You do not do so, You will not be entitled to the benefits of the relevant promotions. You agree that You will only use such promotions for their intended use and will not abuse, duplicate, sell or transfer the promotions in any manner. You also understand that the promotions cannot be exchanged for cash and may expire on a certain date, even before You use them.

Payment

8.9 You must pay the User Fees using the payment methods offered via the User Application from time to time, including (where applicable) by cash, credit or debit card or by using GO-VIET Credits.

8.10 Where You choose to pay the User Fees via the User Application, You grant to GO-VIET the full power and authority to debit the relevant amount of User Fees using Your registered payment method and remit the money on Your behalf to the Transportation Provider, after deduction (where applicable) of the relevant amounts by GO-VIET in accordance with its arrangements with the Transportation Providers.

8.11 All payments must be in the local currency in the Territory.

8.12 If GO-VIET Credits are available in Your Territory, Your use of GO-VIET Credits may be subject to Specific Terms. Please check these carefully before using GO-VIET Credits. GO-VIET may at its absolute discretion reject Your request to purchase GO-VIET Credits for any reason. For the avoidance of doubt, GO-VIET Credits are not redeemable for cash, are not refundable under any circumstances and cannot be resold or exchanged for value.

Taxes

8.13 These Terms of Use shall be subject to all applicable prevailing statutory taxes, duties, fees, charges and/or costs, however denominated, as may be in force and in connection with any applicable future taxes that may be introduced at any point of time.

8.14 You agree to do everything necessary and required by Applicable Law to enable, assist and/or defend GO-VIET to claim or verify any applicable input tax credit, set off, rebate or refund in respect of any taxes paid or payable in connection with the System and/or the Transportation Services.

9. Indemnities and liability

Indemnities

9.1 You shall defend, indemnify and hold harmless GO-VIET, its licensors and each such party’s Affiliates and their respective officers, directors, members, employees and agents from and against any and all claims, costs, damages, losses, liabilities and expenses (including attorneys’ fees and costs) arising out of or in connection with:

9.1.1 Your breach of any term of these Terms of Use or any Applicable Law; and

9.1.2 Your use of the System and/or the Transportation Services, including:

(a) any claim by You or a person acting on Your behalf that any GO-VIET Group Company, rather than a Transportation Provider, is the provider of the Transportation Services;

(b) any third party claims (including claims by any Transportation Providers) arising from Your use of the System and/or the Transportation Services; and

(c) in respect of any items that You purchase, obtain and/or transport using the Transportation Services.

Basis on which the System is provided

9.2 The System is provided “as is” and “as available”. To the maximum extent permitted by Applicable Law, GO-VIET disclaims all representations and warranties, express, implied or statutory, save as expressly set out in these Terms of Use, including any warranties of merchantability, fitness for a particular purpose, reasonable care and skill, and non-infringement.

9.3 Without limitation to clause 9.2, GO-VIET makes no representation, warranty, or guarantee regarding the reliability, timeliness, quality, suitability or availability of the System, or that the System will be uninterrupted or error-free, or will operate in combination with any other hardware, software, system or data, or that any data will be accurate or reliable.

9.4 GO-VIET does not provide and is not responsible for providing or ensuring the provision of the Transportation Services. GO-VIET does not guarantee the quality, suitability, safety or ability of the Transportation Providers or any other third party providers.

9.5 The System may be subject to limitations, delays, and other problems inherent in the use of the internet and electronic communications including the device used by You or the Transportation Provider being faulty, not connected, out of range, switched off or not functioning. GO-VIET is not responsible for any delays, delivery failures, damages or losses resulting from such problems.

9.6 Timelines specified for Transportation Services are, unless expressly agreed otherwise by GO-VIET in writing, indicative. Neither GO-VIET nor the Transportation Providers make any warranty, representation or undertaking that specified timelines will be met.

Exclusions and limitations of liability

9.7 Nothing in these Terms of Use limits or excludes a party’s liability for death or personal injury caused by such party’s negligence, for fraud, or for any other liability to the extent it cannot be limited or excluded under Applicable Law.

9.8 To the maximum extent permitted by Applicable Law, GO-VIET shall not be liable for:

9.8.1 indirect, incidental, special, exemplary, punitive or consequential damages;

9.8.2 loss of use, lost profits, lost data, lost business, lost goodwill, lost contracts or lost opportunity; and

9.8.3 personal injury or property damage, arising from, related to or otherwise in connection with the System or the Transportation Services, whether in contract, tort, breach of statutory duty or otherwise.

9.9 To maximum extent permitted by Applicable Law, and unless otherwise specified in the Specific Terms, in no event shall GO-VIET’s maximum aggregate liability arising under and in connection with the System, the Transportation Services and/or these Terms of Use, whether in contract, tort, breach of statutory duty or otherwise, exceed the User Fees paid by You to GO-VIET in connection with the first event giving rise to a claim under these Terms of Use.

9.10 Unless otherwise specified in the Specific Terms, any claims You have against GO-VIET under or in connection with the System, the Transportation Services or these Terms of Use must be notified to GO-VIET within one (1) year after the events giving rise to such claim, failing which (to the maximum extent permitted by Applicable Law) You will forfeit any rights and remedies You have in respect of such claim.

10. Term and termination

10.1 These Terms of Use shall continue until terminated in accordance with their terms.

10.2 GO-VIET may terminate these Terms of Use, and/or suspend or terminate Your use of the System in whole or in part:

10.2.1 at any time for any reason by giving notice to You; and

10.2.2 immediately, with or without notice, if You are in breach of any term of these Terms of Use, without prejudice to GO-VIET’s other rights and remedies.

10.3 You are under no obligation to use the System and may cease using them at any time by cancelling Your Account and permanently deleting the User Application from Your Mobile Device, thus disabling Your use of the User Application. These Terms of Use are automatically terminated when You permanently delete the User Application from Your Mobile Device.

10.4 On termination or expiry of these Terms of Use for any reason, You shall:

10.4.1 promptly (and in any event within three days), pay any money owed to GO-VIET (which shall become immediately due and payable on termination or expiry), including any outstanding payments in connection with Transportation Services ordered by You prior to termination or expiry; and

10.4.2 immediately delete and fully remove the User Application from Your Mobile Device.

10.5 The parties shall have no further obligations or rights under these Terms of Use after termination of the Terms of Use, without prejudice to any obligations or rights which have accrued to either party at the time they are terminated, save that the provisions of clauses 2, 3, 8.13, 8.14, 9, 10, 11, 12 and 13, of these Terms of Use and any other clause which expressly or by its nature is intended to survive, shall continue to have effect after the end of these Terms of Use.

11. Privacy

You agree and consent to GO-VIET using and processing Your personal information as set out in the Privacy Policy at https://www.go-viet.vn/bao-mat/, as amended from time to time.

12. Disputes

12.1 These Terms of Use (and any and all disputes arising out of or in connection with these Terms of Use (including any alleged breach, or challenge to the validity or enforceability, of these Terms of Use or any provision hereof)) will be subject to the laws of Singapore unless the law in Your Territory requires otherwise, in which case the governing law of these Terms of Use shall be that of Your Territory.

12.2 Any and all disputes arising out of or in connection with these Terms of Use will be finally settled by binding arbitration under the Arbitration Rules of the Singapore International Arbitration Centre (“Rules”) (which Rules are deemed to be incorporated by reference into these Terms of Use) by one arbitrator, appointed in accordance with the Rules. The arbitration will take place in Singapore and the language of the arbitration will be English.

13. General

13.1 GO-VIET shall not be liable for delay or failure in performance resulting from causes beyond GO-VIET’s reasonable control.

13.2 You shall not at any time disclose to any person any confidential information concerning the business, affairs, customers, clients or suppliers of GO-VIET or any of its Affiliates.

13.3 GO-VIET may amend these Terms of Use at its sole discretion from time to time. GO-VIET will use its reasonable endeavours to notify You of any material changes to the Terms of Use; however You agree that it is Your responsibility to review the Terms of Use regularly and Your continued use of the System will constitute Your acceptance to the amendments. Otherwise, no addition to or modification of these Terms of Use will be binding on the parties unless made in writing by the parties.

13.4 The rights of each party under these Terms of Use may be exercised as often as necessary, are cumulative and not exclusive of rights or remedies provided by law and may be waived only in writing and specifically. Delay in the exercise or non-exercise of any right is not a waiver of that right.

13.5 These Terms of Use constitute the entire agreement and understanding of the parties relating to the subject matter of these Terms of Use and supersedes any previous agreement or understanding between the parties in relation to such subject matter. The parties also hereby also exclude all implied terms in fact. In entering into these Terms of Use, the parties have not relied on any statement, representation, warranty, understanding, undertaking, promise or assurance of any person other than as expressly set out in these Terms of Use. Each party irrevocably and unconditionally waives all claims, rights and remedies which but for this clause it might otherwise have had in relation to any of the foregoing. Nothing in these Terms of Use excludes liability for fraud or any other liability that cannot be limited or excluded under Applicable Law.

13.6 You may not assign, sub-license, transfer, subcontract, or otherwise dispose of any of Your rights or obligations, under these Terms of Use without GO-VIET’s prior written consent. GO-VIET may at any time assign, sub-license, transfer, subcontract or otherwise dispose of its rights or obligations under these Terms of Use without notice or consent (save to the extent required by Applicable Law).

13.7 If any Court or relevant authority determines that any part of these Terms of Use is illegal, invalid or unenforceable under Applicable Law, the remaining parts of these Terms of Use will remain in full force and effect and the relevant part will be replaced with a provision that is legal, valid and enforceable and that has, to the maximum extent possible, an equivalent effect to the substituted part of these Terms of Use.

13.8 A person who is not a party to these Terms of Use has no right to rely upon or enforce any term of these Terms of Use.

13.9 GO-VIET may give notice to You by means of a general notice published on the User Application or the Website or to Your email address set out in Your Account. You must give notice to GO-VIET by email to care@go-viet.vn.

SPECIFIC TERMS FOR THE USE OF GO-FOOD

1. Additional definitions

The definitions and rules of interpretation set out in the Terms of Use apply to these Specific Terms. In addition:

F&B Items means the food and/or drinks a User can purchase from the GO-FOOD Merchant via GO-FOOD;

GO-FOOD means the Transportation Service provided by a Transportation Provider, which allows a User to order F&B Items from menus of GO-FOOD Merchants listed in the User Application, which will be delivered by the Transportation Provider; and

GO-FOOD Merchant is the restaurant, eatery, store, café, bar, cart, stall or other merchant who provides the F&B Items ordered by a User via the User Application.

2. Additional terms for GO-FOOD

2.1 GO-VIET does not guarantee that GO-FOOD will be available in Your Territory.

2.2 You may only order F&B Items from the available menu of each GO-FOOD Merchant on the User Application. Neither GO-VIET nor GO-FOOD Merchants guarantee the availability of specific F&B Items. Menus are subject to change with or without notice.

2.3 Your order is subject to acceptance by the GO-FOOD Merchant and this will be notified to You via email or otherwise via the User Application. The GO-FOOD Merchant can accept or reject Your order at its sole discretion.

2.4 GO-FOOD orders are non-cancellable from the time that You receive an email or notification via the User Application confirming acceptance of Your order.

2.5 You shall not order alcoholic beverages via GO-FOOD unless You are legally entitled to do so by Applicable Law. By ordering alcoholic beverages, You agree to show Your proof of identity to be verified by the Transportation Provider when delivering Your order in Your designated delivery destination.

2.6 Images and descriptions of F&B Items are for illustrative purposes only and may not be representative of the final F&B Items You receive.

2.7 GO-FOOD Merchants may use nuts or other allergens in the preparation of the F&B Items. It is also possible that nuts or other allergens could be introduced during transportation of the F&B Items. You should not assume that F&B Items are free from nuts or other allergens.

2.8 You must only purchase F&B Items for Your own personal consumption or at the request of the person You designate as the recipient of the F&B Items and You must not place orders with an objective of causing harm or inconvenience to the GO-FOOD Merchant or Your designated order recipient.

2.9 You agree and understand that by using GO-FOOD, You authorise the Transportation Provider to purchase, collect, and/or deliver the F&B Items from the GO-FOOD Merchant for and on Your behalf and any amounts payable for the F&B Items will be in addition to the User Fees payable by You to the Transportation Provider. The Transportation Provider and/or the GO-FOOD Merchant is entitled to contact You to obtain Your confirmation or clarification regarding Your order of F&B Items (including in the case of unavailability of one of Your orders or clarifying the address and the recipient of the order delivery). You must make Yourself available via the contact details provided in order to deal with the confirmation or clarification request.

2.11 You agree and understand that the price of the F&B Items displayed on the User Application is merely an estimation and may change from time to time. You agree to pay the price of the F&B Items as reflected in the receipt or purchase bill issued by the GO-FOOD Merchant, as produced by the Transportation Provider upon delivery of the F&B Items at Your designated delivery location. If there is a significant difference between the price of the F&B Items as listed on the User Application, please let us know by submitting a complaint via the User Application.

2.12 If You fail to make Yourself available to receive an order of F&B Items at the delivery location specified in the User Application, You may forfeit Your order and still be charged in full for the relevant F&B Items and the User Fees for the Transportation Service in accordance with the Terms of Use, and a cancellation charge may be applicable.

Without prejudice to the other provisions of the Terms of Use, GO-VIET is not liable for:

a. the condition of F&B Items;

b. the quality of F&B Items; or

c. the difference of price between the one shown on the GO-FOOD service in the User Application and the one charged by the GO-FOOD Merchant where You order the F&B Items.

SPECIFIC TERMS AND CONDITIONS FOR THE USE OF GO-SEND

1. Additional definitions

The definitions and rules of interpretation set out in the Terms of Use apply to these Specific Terms. In addition:

Goods means the goods or other items sent or to be sent by a User to a third party recipient by using GO-SEND; and

GO-SEND means the Transportation Service provided by a Transportation Provider, to transport Goods in a Vehicle from a pick-up location designated by the User to a third party recipient at a destination location designated by the User.

2. Additional terms for GO-SEND

2.1 GO-VIET does not guarantee that GO-SEND will be available in Your Territory.

2.2 Where the Territory is Vietnam, Transportation Services provided using GO-SEND shall expressly exclude instant courier services under the Law on Post or any other postal regulations as may be issued by the Ministry of Information and Communications from time to time.

2.3 You must provide complete and accurate information regarding the Goods to be delivered (e.g. name of goods, weight of goods, type of goods, and other details) via the User Application.

2.4 GO-VIET does not provide any boxes, cardboard or other packaging as part of the GO-SEND service. You are responsible for packing the Goods to be delivered according to the characteristics of those Goods. Special packaging is advised for fragile or non-durable Goods such as cakes, ice cream, food, fruits and fresh flowers. GO-VIET is not liable for any damages or changes of form that occur during delivery.

2.5 You represent and warrant that You have been, are, or will be a legal owner of or otherwise have to right to handle the Goods to be delivered via GO-SEND and that the Goods meet all the requirements as mentioned in the Terms of Use and these Specific Terms.

2.6 Unless expressly notified to You, GO-VIET does not insure the Goods and You are responsible for Your own insurance arrangements. If GO-VIET offers self-help insurance in Your Territory, additional terms and conditions will apply and Your rights to claim in respect of such insurance are subject to Your compliance with the Terms of Use, including these Specific Terms for GO-SEND. The types of Goods that are not included in the insurance protection are as follows:

Prohibited Goods

a. Money (cash, coins, foreign currencies and other bearer negotiable instruments);

b. Narcotics, marijuana, morphine, and other addictive products;

c. Pornography in any form;

d. Living animals and plants;

e. Food, drinks, or food or drink ingredients that require a cooler or a controlled environment;

f. Items with a pungent odour, such as durians;

g. Explosives and other inflammable substances and goods, firearms, weaponry, and their parts;

h. Hazardous or toxic substances;

i. Gambling devices or lottery tickets;

j. Any controlled goods, or goods prohibited for import, export, or circulation under Applicable Law.

Extraordinary Goods

a. Artworks, including works that are made and created using skills, sense or creative talents to be sold, displayed, or collected. Including goods (and their parts) such as paintings, pictures, vases, tapestries;

b. Movies, photographed pictures, including photograph negatives, photograph chromes, photograph slides;

c. Commodities that are naturally susceptible to damage, or of highly variable market value, or difficult to confirm;

d. Antiques or other commodities displaying styles or modes of past era where their history, age or rarity contributes to their value, including furniture, tableware, glasses, and collectibles such as coins and stamps;

e. Glassware in the form of jewelry, including costume jewelry, watches and their parts, gemstones or industrial diamond stones (precious or semi-precious) and jewelry made of precious metals;

f. Animal fur, including clothing or other items comprising animal fur;

g. Precious metals, including gold or silver bars or powder, sediment or platinum (except as an integral part of an electronic machine);

h. Prepaid phone cards;

i. Stamps, excise for liquor, duty stamps.

Valuable Documents

a. Certificates of title;

b. Passports and identification cards;

c. Bank certificates, deposits, securities (including but not limited to shares, bonds, other documents or Goods that GO-VIET defines as a Valuable Document in its discretion).

2.7 If You intend for the Goods to be delivered to a specific person, You must specify the intended recipient on the Goods. Notwithstanding, You agree that the Transportation Provider may leave the Goods with any person present at Your designated destination location or otherwise handle the Goods as required by Applicable Law, if Your intended recipient is not present at such location at the time of delivery.

2.8 You agree that the Transportation Provider will return the Goods to Your designated pick-up location if Your intended recipient refuses to accept the Goods, or if there is no person available to receive the Goods at Your designated destination location. In such an event, You will still be charged the User Fees for the Transportation Service in accordance with the Terms of Use, and a cancellation charge may be applicable. If You wish to re-deliver the Goods, You must submit a new GO-SEND order via the User Application.

2.9 You shall not use the GO-SEND service to:

a. transport, obtain and/or purchase items prohibited by Applicable Law, items that require a licence or permit from an authority in order to be transported, stolen or misappropriated items, or items that are harmful (including items containing hazardous or toxic materials, drugs or illegal substances);

b. transport, obtain and/or purchase any of the Goods listed in clause 2.6 of these Specific Terms;

c. transport, obtain and/or purchase pets or any other animals;

d. transport items from or to prisons;

e. transport items that do not safely fit within the Vehicle or that may damage such Vehicle or create an unsafe condition (and, in any event, to transport items with dimensions of more than 70cm (length), 50cm (width), 50 cm (height) or items weighing more than 20kg); or

f. transport, obtain and/or purchase valuable items, including valuable documents (e.g. land certificates, licences or important agreements), or items valued above VND 2,000,000 (whether individually or in aggregate) or items where non-delivery, late delivery or damage during delivery could expose You, the recipient or another person to damage, injury or other liability (such as medical products, medical devices or organs for transplant).

2.10 If the Goods have been packed, the Transportation Provider may ask You to open and show the inside of a package to ensure that the contents are as You have represented, and You agree to cooperate with such requests.

2.11 Upon Your submission of an order for GO-SEND services, the estimated time for the Transportation Provider to: (a) pick up the Goods from the designated pick-up location; and (b) deliver the Goods to the designated destination location, will be shown on the User Application.

2.12 If You have a complaint regarding GO-SEND, including in respect of any loss or damage of the Goods during the provision of the Transportation Service, please submit a complaint via the User Application. In relation to damaged Goods, You must preserve the damaged Goods or, if the Goods are perishable items, take photographs and other reasonable evidence of the damaged Goods. GO-VIET will investigate Your complaint and endeavour to resolve Your complaint within 60 days from Your submission of the same.

2.13 Following such investigation, if GO-VIET finds that the relevant Goods have been lost or damaged during the provision of the Transportation Service notwithstanding Your compliance with the Terms of Use (including these Specific Terms), GO-VIET may compensate You for such loss or damage in accordance with the compensation schedule set forth by GO-VIET at its discretion from time to time, if Applicable Law requires a higher compensation than the relevant amount set by GO-VIET, the amount required under Applicable Law.

SPECIFIC TERMS AND CONDITIONS FOR THE USE OF GO-BIKE

1. GENERAL TERMS

The definitions and rules of interpretation set out in the Terms of Use apply to these Specific Terms. In addition:

GO-BIKE is the Transportation Service provided by the Transportation Provider using a two-wheel motorised Vehicle (motorcycle) to transport a User from a pick-up location to a destination location designated by the User.

2. TERMS OF SERVICE

2.1 GO-VIET does not guarantee that GO-BIKE will be available in Your Territory.

2.2 GO-BIKE is not intended for use in transporting goods or other items. If You wish to transport goods or other items, You are encouraged to use GO-SEND or another applicable service.

2.3 Transportation Providers are required to agree that they will be careful and provide the GO-BIKE services safely. However, in accordance with the Terms of Use, You as the User of GO-BIKE service shall be liable for Your own safety and if You feel uncomfortable with the manner in which the Transportation Provider drives his/her Vehicle, You are encouraged to remind the Transportation Provider to be more careful. You acknowledge that transportation via a two-wheeled Vehicle carries certain inherent risks and, by using GO-BIKE, You accept such risks.

2.4 You must wear a suitable helmet provided by the Transportation Provider during the trip using the GO-BIKE service. If no helmet is available, You should cancel Your order and notify GO-VIET.

2.5 You must not interfere with the Transportation Provider’s ability to operate the Vehicle safely.

2.6 You undertake that there will only be one passenger for every Transportation Provider. The Transportation Provider is entitled to decline or cancel Your order if the Transportation Provider finds that there are additional passengers.

2.7 If You allow a person other than Yourself to use a GO-BIKE service requested by You via the User Application (whether or not accompanied by You), You shall be responsible for the safety of such person.

2.8 Vehicle descriptions are indicative only. To the maximum extent permitted by Applicable Law, GO-VIET does not guarantee that the Vehicle will match its description.

2.9 Pick-up and drop-off locations are approximate. The Transportation Provider may elect to pick You up or drop You off at an alternative location nearby where the Transportation Provider reasonably determines that it is dangerous or it is prohibited by Applicable Law to pick You up or drop You off at the original location.